Rinkliavos Lietuvoje ir jų administravimas kursinis darbas


Įvadas. Lietuvos rinkliavos istoriniai aspektai. Lietuvos rinkliavos ir administravimo teoriniai aspektai. Žyminio mokesčio teorinė analizė. Valstybės rinkliavos teorinė analizė. Konsulinio mokesčio teorinė analizė. Mokesčiių už pramonines nuosavybės objektų registravimą teorinė analizė. Mokesčių administravimo teorinė analizė. 012-2014 metų Lietuvoje surinktų rinkliavų analizė. 2012-2014 m. Rinkliavų surinkimas į valstybės biudžetą. 2012-2014 m. Rinkliavų surinkimas į nacionalinį biudžetą. Išvados. Literatūra. Priedai.


Rinkliava-tai į valstybės ir savivaldybių biudžetus ir fondus mokama privaloma įmoka už valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas. Rinkliavos gali būti: valstybės rinkliava, konsulinis mokestis, mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, žyminis mokestis. Lietuvos teisės aktai reikalauja, kad valstybės rinkliavos dydis neviršytų valstybės teikiamos paslaugos sąnaudų. Rinkliavos mokestis nustatomas konkrečia pinigų suma

Darbo tikslas: atskleisti Lietuvos rinkliavos ir administravimo istorinius aspektus, teorijos pagrindus bei pateikti 2012-2014 metų surinktų skirtingų rinkliavų į biudžetą palyginimus ir statistiką.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti Lietuvos respublikos rinkliavos teisinį reglamentavimą.

Atskleisti administravimo įpatumus

Išanalizuoti 2012-2014 metų rinkliavas valstybės biudžete bei nacionaliniame biudžete.

Darbo metodai: Lietuvos mokslinės literatūros, Lietuvos Respublikos norminių aktų analizė ir sisteminimas; duomenų grupavimas, detalizavimas, lyginimas, analizė.

Mokesčių istorija yra susijusi su valstybių istorija. Augant valstybėms, kartu su visuomeninėmis ekonominėmis formacijomis keitėsi ir valstybėse imami mokesčiai, jų surinkimo tvarka apmokestinimo būdai.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje mokesčius, remiantis Rasos Subačienės ir kt. autorių knyga (21) iki XVI a. paprastai mokėdavo natūra, privilegijas gaudavo tik aukštesnio luomo žmonės tokie kaip feodalai, bajorai, dvasininkai. Didžiąją dalį mokesčių mokėjo žemesnio luomo žmonės tokie kaip valstiečiai ir pirkliai. Tais laikais valstybe įvairias rinkliavas skirdavo krašto gynybai, šiek tiek diplomatijai, šiek tiek pasiuntiniams siųsti ar svetimiems priimti.

Žyminio mokesčio tarifas pagal išraiškos ir apskaičiavimo būdą gali būti arba paprastasis- tai yra išreikštas pinigų suma, arba proporcinis tai yra išreikštas procentine išraiška nuo mokesčio bazės, arba mišrus- tai yra išreikštas fiksuota pinigų suma ir procentine išraiška nuo mokesčio bazės priklausomai nuo ginčo pobūdžio ir ieškinio dydžio.

Šaltinis: sudarytas darbo autorės, remiantis MEDELIENĖ, Aistė. Mokesčių teisė. Vilnius, 2011. P. 574.

Sutuoktiniai- už prašymus nutraukti santuoką bendru sutikimu ir kt.

Šaltinis: sudarytas darbo autorės, remiantis MEDELIENĖ, Aistė. Mokesčių teisė. Vilnius, 2011. P. 575.

Nepilnamečiams ir senjorams rinkliavos sumažinamos 50 proc. jų pasirinkimu už vieno paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimą. Savivaldybės taryba turi teisę, rinkliavos mokėtojams sumažinti arba iš viso atleisti nuo mokesčio mokėjimo. Valstybės rinkliava neimama, kai yra sumokėtas konsulinis mokestis arba pagal rinkliavų įstatymo 6 straipsnį neimama už:

gimimo, mirties, įvaikinimo ir tėvystės nustatymo registravimą, ir klaidų dokumentuose ištaisymą;

vietą. Valstybės mokesčio rinkimą kontraliuoja vietos mokesčio administratoriaus ir Valstybės kontrolė.

Šaltinis: sudarytas darbo autorės, remiantis MEDELIENĖ, Aistė. Mokesčių teisė. Vilnius, 2011. P. 572.

Prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą, svarstymą, išdavimą ar atsisakymą išduoti priėmimą.as;

Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikos išdavimo priėmimą ir perdavimą;

Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą ir kt.

Išlaidas darbui, susijusiam su konsulinių įstaigų atliekamais konsuliniaias veiksmais, apmokėti;

Konsulinis mokestis neimamas už paso išdavimą sumažinama 50proc. mokesčio piliečiams iki 18 metų ir senjorams. Taip pat konsulinis mokestis neimamas už prašymų išduoti vizas: Europos Sąjungos piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, vaikams iki 6 metų nagrinėjimą, mokiniams, studentams ir juos lydintiems mokytojams ar dėstytojams, keliaujantiems mokymosi ar švietimo reikalais.

Per šešis paskutinius dizaino galiojimo termino mėnesius;

Šaltinis sudaryta darbo autorės, remiantis MEDELIENĖ, Aistė. Mokesčių teisė. Vilnius, 2011. P. 760.

Valstybės institucija yra atsakinga už rinkliavos, taip pat administravimo įstatime įvardytų mokesčių išskyrus muitus, administravimą, tai yra Valstybinė mokesčių inspekcija. Už muitų administravimą atsakinga Lietuvos Respublikos muitinė. Ši institucija atsakinga ir už pridėtinės vertės mokesčių ir akcizų administravimą tiek, kiek jai tai pavesta pagal pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų įstatymus.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 123 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (5329 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ervinas
  • Rinkliavos Lietuvoje ir jų administravimas kursinis darbas
    10 - 9 balsai (-ų)
Rinkliavos Lietuvoje ir jų administravimas kursinis darbas. (2016 m. Gegužės 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/rinkliavos-lietuvoje-ir-ju-administravimas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 20:48
×