Rinkodaros strateginis planavimas


Vadybos kursinis darbas.

Mokslinės literatūros analizė strategijos samprata. Penkių „ “ strategijos modelis. Įmonės svarbiausios sritys , kurias apima strategija. Strategijos samprata organizacijos veiklose. Strateginis planavimas. Strategijos formavimas. Strateginio proceso konceptualus modelis. Praktinė tyrimų analizė įmonės „ “ misija ir vizija. Išorinių veiksnių analizė. Neatitiktis , jas fiksuoti. Broko kiekį. Pajamos iš segmento. Vieneto kaina 172 Eur. Vieneto kaina ES šalyse , Eur. Importo rinkos dydis 20 mln. Eur. PVC langų importas % rinkos. Tikslinių rinkų atranka Kriterijus. Belgija Vokiet. Airija Pranc. Italija Austrija Slovak. Švedija Norv. Airija , Prancūzija , Italija. Švedija , Norvegija. Pajamų paskirstymas pagal tikslines šalis , tūkst. Eur. Pajamos iš eksporto. Žaliavų tiekėjų skolų apmokėjimas dienomis. Piniginis srautas ne sezono metu. Pinigų apyvartumo ciklą. Įmonę veikiantys išoriniai veiksniai. Vidinių veiksnių analizė. Įmonės „ “ pardavimų struktūra pagal klientus , 2011 - 2014. tūkst. Eur. Langų ir kitų PVC gaminių savikainos struktūros 1 vnt pokytis. Žaliavų kainas. Žaliavinės savikainos struktūra ir nuolaidų įtaka į savikainą Žaliava Dalis savikainoje Nuolaida. Stiklo paketai. Bendra įtaka į savikaina , pritaikius nuolaidas. Pastovios sąnaudos. Gerinti technologinės bazės priežiūros servisą. Neplanuotų prastovų rizika. Pastovių sąnaudos vienam gaminiui. Užsakymo įvykdymo terminas. Vidutinis užsakymų realizavimo termino. Papildomą vertę iš kliento. Įmonę veikiantys vidiniai veiksniai. Strateginių krypčių analizė. Įmonės strateginė kryptis. Įmonės pardavimų plėtra. Europos sąjungų šalių sezoniškumas langų rinkoje. Rodiklių sąvadas. Tikslai Rodikliai Rodiklių dydis.


Planetoje žmonių skaičius nuolat didėja, auga poreikiai, kuriasi įmonės, siekdamos patenkinti visos žmonijos užgaidžius. Didėjantis įmonių skaičius reiškia didėjančią konkurenciją toje rinkos šakoje, kurioje yra siūlomi panašūs produktai ar paslaugas siūlančių įmonių. Keičiantis rinkos sąlygoms, įmonės turi įvertini ne tik konkurencinę rinką, bet ir savo veiklos efektyvumą, finansinę bei ekonominę situaciją. Įmonės, siekdamos konkurencingumo nuolatos turi analizuoti vyraujančią ekonominę situaciją, vertinti konkurentus ir vartotojų poreikius, naudoti įvairiausius analizės metodus ar sistemas, keisti ar tobulinti strategijas, kurios suteiktų išsamesnę informaciją apie įmonės išorėje ir viduje vykstančius pokyčius.

Rinkodaroje, kad įmonė dirbtų nepriekaištingai, viena iš pagrindinių dalių yra strategija, kuri gali parodyti įmonės tikslų siekimą, nukrypimus ir koreguojamas sritis, siekiant pelningumo. Formuojant strategiją labai svarbu turėti tikslus, viziją, misiją ir siekius, siekiant didžiausios įmonės finansinės naudos. Kad būtų tikslingai siekiama įmonės nusistatytų tikslų, strategiją nuolatos reiktų stebėti ir kontroliuoti, kad nebūtų nukrypimų, esant reikiamybei – koreguoti. Besikeičiančios rinkos aplinkybės verčia įmones nuolat koreguoti savo veiksmus, nusistatyti naujus tikslus ir jų įgyvendinimo būdus. Įmonė, planuojanti savo veiklą, turi nuolatos analizuoti vykstančius rinkos pokyčius, veiklos galimybes ir rezultatus, numatant galimas grėsmes ir pasekmes.

Tyrimo problema – įmonės per mažai skiria dėmesio strategijos analizei, kontrolei, jos sekimui, siekiant geriausių rezultatų ir tikslų įgyvendinimo. Besikeičiantys faktoriai: ekonominė krizė, globalizacija ir kasdien didėjanti rinkos konkurencija verčia įmones koreguoti veiklą, sukurtus strateginius planus. Siekiant, kad įmonės tikslai būtų įgyvendinti, ir įmonė galėtų sėkmingai veikti reikalingas rinkodaros strateginis planavimas. S. Valentinavičiaus (2009) teigimu jog įmonės, siekdamos prisitaikyti prie globalios rinkos keliamų reikalavimų, turi rengti naujas veiklos strategijas, kurios gali padėti numatyti verslo plėtros kryptis, paslaugų paklausą, išsilaikyti rinkose ir gauti pelno. Kad įmonė vadovautųsi užsibrėžtais tikslais, reikalinga tiksli strategija, išsami išorinių ir vidinių trikdžių, galimybių, klientų poreikių analizė.

Tyrimo tikslas – išnagrinėti strateginio planavimo komponentus, reikšmę įmonės tikslų įgyvendinimui.

3. Išanalizuoti įmonės „X“ strateginį planavimą, SSGG, pateikti išvadas.

Šiandienos rinkoje įmonės susiduria su labai dideliais iššūkiais: konkurencija, besikeičiančiomis rinkos sąlygomis, klientų poreikiais, politinėmis, ekonominėmis situacijomis, kurios priverčia įmones nuolatos ieškoti įvairiausių būdų išsilaikyti rinkoje ir būti konkurencingomis. Puikiai suformuota įmonės strategija leidžia ne tik analizuoti rinkos pokyčius, būti išskirtiniais, bet ir patenkinti vartotojų poreikius, gaunant ekonominės naudos. Kaip teigia S. Valentinavičius (2009) įmonės tinkamai parengta strategija leidžia susieti ir suderinti įvairius veiksmus į visumą ir tokiu būdu pasiekti geresnį bendrą veiklos rezultatą, kritiškiau mąstyti apie pačią įmonę, jos aplinką, įvairias veiklos galimybes ir perspektyvas. M. Arimavičiūtė (2007) priduria, jog strategija gali padėti ne tik įgyvendinti programinius tikslus, bet ir suformuluoto sprendimo priėmimo taisykles.

reikiami resursai, kurie skirti numatytiems tikslams pasiekti.

Pirmame paveiksle pavaizduotas penkių „P“ strategijos modelis atskleidžia svarbiausius elementus, kuriuos privalo išanalizuoti įmonė: aplinka, pagrindiniai veiklos tikslai, situacijos analizė, planai. Tik išanalizavus visus 1 paveiksle pateiktus elementus, įmonės galės susikurti tinkamą strategiją, kuri apibrėš tikėtinus tikslus, silpniausias ir stipriausias įmonės puses.

R. Jucevičius (1998), A. A. Thompson ir A. J. Strickland (1999) strategiją apibrėžia kaip planą, tam tikrų sąmoningų veiksmų, kuriuo remiantis stiprinama organizacijos pozicija bei užsibrėžiami tikslai. Autoriaus nuomone, tai sprendimai apie veiklos apimtį bei jos ribas, kaip sprendimai sieja organizaciją ir jos aplinką, siejant veiklą su įmonės būtinais resursais, sėkmingai juos derinant, siekiant išvengti aplinkoje kylančių grėsmių, įžvelgiant atsirandančias galimybes bei sugebėjimas jomis pasinaudoti.

 • Vadyba Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Gerda
 • 22 puslapiai (7526 žodžiai)
 • Kolegija
 • Vadybos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 229 KB
 • Rinkodaros strateginis planavimas
  10 - 5 balsai (-ų)
Rinkodaros strateginis planavimas. (2016 m. Gegužės 31 d.). http://www.mokslobaze.lt/rinkodaros-strateginis-planavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 23:43