Rizikos vertinimas UAB Eiva


Įvadas. Rizikos vertinimas uab ,,eiva”. Įgimtos rizikos vertinimas. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas. UAB ,,EIVA“ finansinės būklės įvertinimas ir bankroto tikimybės nustatymas.Identifikuojamos apskaitos klaidos vertinimas uab „eiva“. Priedai. Priedas. Balansas. Priedas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Priedas. Informacija rizikai vertinti.


2. Sudaryti programą nustatytiems balansiniams straipsniams (1 varianto 1 ir 2 užduotys).

Tyrimo metodai – santykinių rodiklių analizė, įmonės veiklos ir finansinių rezultatų analizė.

c) ar pasikeitė pagrindinio vadovybės personal sudėtis per ataskaitinį laikotarpį?

1.3 UAB ,,EIVA“ finansinės būklės įvertinimas ir bankroto tikimybės nustatymas

Rodiklis parodo turto apyvartų skaičių per metus, arba koeficientą išreiškus eurais kiek 1-nam turto eurui tenka pardavimų. Taigi 1 turto euras sugeneruoja 2,35 eurus pajamų.

Apskaičiavus bankroto tikimybės Altman modelį Z reikšmė yra 3,814 (jei Z daugiau už 2,9, tai įmonės bankroto tikimybė labai maža), vadinasi UAB „EIVA“ negresia bankrotas. Tai lėmė didelės pardavimo pajamos, pelnas bei apyvartinis kapitalas.

Prieš pateikiant audito išvadą bus sudaryta privalomojo rezervo ir laikinojo statinio auditui programa (pagal 1varianto 1 ir 2 užduotis) ir nustatytos įmonės klaidos finansinėje atskaitomybėje bei pateiktos rekomendacijos klaidų ištaisymui.

Bendrovės finansinėse ataskaitose, parengtose 20X1 12 31d., pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo 39 ir 59 str. 2 dalį, suformuotas 24647 eurų nepakankamo dydžio privalomasis rezervas. Jis turėtų būti padidintas 1353 suma ir siekti 1/10 įstainio kapitalo t.y 26000 eurų.

Patikrino, kiek Bendrovė uždirbo grynojo pelno 20X1 12 31d.; ir įsitikino, kad yra galimybė pelno paskirstymo projekte nukreipti paskirstytiną pelną pakankamam privalomojo rezervo suformavimui;

Paskaičiavo ar galima padidinti privalomą rezervą grynojo pelno suma. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsio 5 dalį įmonė gali 1/20 grynojo pelno skirti privalomąjam rezervui. 1509268*5%=75463,4. Taigi, įmonė gali skirti 1353 eurus nuo grynųjų pajamų į privalomąjį rezervą.

Vadovybei pakoregavus pelno paskirstymo projektą pagal auditoriaus pateiktus rekomendacijas pelno paskirstymo projektas turėtų atrodyti:

Ataskaitiniais metais už praėjusius metus akcininkų patvirtinti dividendai -1700000 €

Vadovybei, nekoregavus pelno paskirstymo projekto dėl pakankamo dydžio privalomojo rezervo suformavimo, audito išvadoje “Dalyko pabrėžimas“ pastraipoje auditorius parašys apie tai.

Auditorius nustatė, kad Bendrovė 20X1 gruodžio 31 d. parengtose metinėse finansinėse ataskaitose privalėjo padidinti laikinojo statinio vertę 35000 € ir apskaityti balanso nuosavo kapitalo dalies perkainojimo rezervo straipsnyje 35000 € padidėjimą. (Turėjo būti padidintas ilgalaikio materialiojo turto (laikinojo statinio vertė) ir nuosavo kapitalo perkainojimo rezervas 35000 €).

Atlikus finansinės atskaitomybės auditą auditorius nustatė, kad pažeidimai neviršija toleruotinos klaidos t.y. 102996,28 eurų sumos ir pateiks besąlyginę išvadą, tačiau laiške vadovybei rekomenduos atlikti koregavimus.

1. Įvertinus UAB ,,EIVA“ finansines ataskaitas, nustatytas mažas reikšmingumo lygis 121272,09 Eur, toleruotina klaida – 102996,28 Eur. Išanalizavus įmonės 20X1 metų finansinę būklę nustatyta, kad įmonė dirba pelningai, efektyviai naudoja nuosavą kapitalą, tačiau įmonės turtas yra finansuojamas daugiau nei pusė skolintomis lėšomis, o įmonės įsipareigojimai viršija savininkų nuosavybę. Apskaičiavus bankroto tikimybę, išsiaiškinta, jog įmonės bankroto tikimybė labai maža.

2. Atliekant tam tikros balanso srities auditą yra sudaroma jo atlikimo programa, kuri padeda orientuotis atlikimo eigoje. Atliekant UAB „EIVA“ įmonės auditą, programa sudaryta nepaskirstyto pelno ir ilgalaikio turto balanso straipsniams, kuri padeda nustatyti esančias klaidas ir tada pateikiamos rekomendacijos klaidų taisymui. Atlikus auditą auditorius pateiks besąlyginę išvadą ir rekomenduos vadovybei pataisyti neesmines balanso klaidas.

Įmonės paslaugų pirkėjai yra Lietuvos Respublikoje (apie 50%) ir 50 % paslaugas perka ES ir kitos šalys.

  • Microsoft Word 83 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (3612 žodžiai)
  • Kolegija
  • Nesvarbu
  • Rizikos vertinimas UAB Eiva
    10 - 2 balsai (-ų)
Rizikos vertinimas UAB Eiva. (2017 m. Lapkričio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/rizikos-vertinimas-uab-eiva.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 21 d. 07:30
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!