Romenų teisė 3


Xii lentelių įstatymai. R. T. Periodifikacija. Patriarchalinė, pater familias, valdžia. Ius publikus ir ius privatum. Imperatyvinės ir dispozityvinės teisė normos. R. T. Sistema (civile, publicum. ). R. T. Ius commune, ius singulare. R. T. Teisės šaltinio sąvoka. R. T. Šaltinių rūšys. Magistrantų ediktai. Iusristprudentia. Įstatymo struktūra. Bendrosios nuosavybės teisė. Servitutes praediorum resticiorum. Pater familias ir kt. Šeimos narių padėtis šeimoje. Tėvų ir vaikų teisiniai santykiai. Paveldėjimo sąvoka ir evoliucija romoje. Paveldėjimas pagal testamentą. Privalomoji palikimo dalis. Legato sąvoka ir rūšys. Legatų ir fideikomisu dydžio apribojimai. Prievolės sąvoka ir turinys. Suklydimas (error) ir jo pasekmės. Skolininko atsakomybė už prievolių neįvykdymą. Kaltė. Prievolės įvykdymo užtikrinimas. Depositum (pasaugos sutartis). Prievolės iš deliktų ir tarsi iš deliktų.

Reikšmingiausias archainio teisės periodo teisės kūrinys - tai xii lentelių įstatymai. Jiems komicijos pritarė 449 m. Pr. Kr. Būtent jie tapo tolimesniu romos teisinės sistemos raidos pagrindu. Jose buvo. Archainis laikotarpis (viii - iii a. Pr. Kr). Pagrindinis teisės šaltinis papročiai ir religinė tvarka. Teisminė ir įstatymų leidžiamoji valdžia priklausė karaliams, o nuo 509 m. Pr. Kr. - konsulams ir senatui.

Ikiklasikinis laikotarpis (367-17 m. Pr. Kr) - susiformavo ius gentium. Romėnų teisė pritaikoma naujoms sąlygos, jos raidą labiausiai veikia pretorių veikla, o laikotarpio pabaigoje ir teisės mokslas.

Klasikinis laikotarpis (i-iii a. ) - principato laikotarpis. Išnyksta ius civile ir ius gentum skirtumai.

Poklasikinis (smukimo) laikotarpis ( iiia. Vid. - 565 m. (kai mirė imperatorius justinianas). - daug reikšmės yra teikiama paprastinant ir vienodinantsenovės romėnų šeima buvo patriarchalinė. Tai uždara nuo išorinio pasaulio sistema, kurios vienintelis šeimininkas (galva) ir atstovas bendraujant su išoriniu pasauliu - pater familias. Jis buvo vienintelis šeimininkas visko, kas priklausė šeimai. Jo valdžia buvusi absoliuti ir teius civile - teisės normos, kurios reguliuoja romos piliečių santykius, Teisės nius gentum - ji reguliavo visų romos gyventojų tarpusavio santykius ir laikyta visiems taikoma teise. Ji reguliavo peregrinų tarpusavio santykiusteisės šaltinius galima suprasti dvejopai: kaip teisės normų atsiradimo, jų išraiškos formas, arba formavimosi būdus, ir kaip papročiai; įstatymai; senato nuttam tikro rango romėnų magistrai (pretoriai, konsulai,. ), prieš pradėdami eiti tam tikras pareigas, skelbė tam tikrą manifestą, kur dėstė valdiniams savo būsimo valdymo programą. Ediktai buvo bendro pteisės mokslo raida romoje prasidėjo labai anskti. Pirmieji teisės komentatoriai - pontifikai (žyniai), buvo ne tik sakralinės, bet ir pasaulietinės teisės žinovai. Labaiusiai teisės mokslas suklestėjo respublikos pabaigoje ir principato laikais. Imperatoriaus augusto laikais, žymiausiems teisininkams (gajus, ulpianas, papinianas, paulius ir kt. ) buvo leista laisvai aiškinti teisę. Teisudarė 3-ys dalys: įžanga (iniciatorius vardas, balsavimo laikas ir vieta ir pan. ); teisiniai reikalavimai - dėstomas pats įstatymo tekstas; sankcija - kuriojediktai - bendro pobūdžio imperatoriaus norminiai aktai, kurie ir forma ir turiniu yra panašūs į įstreskriptai - tai imperatoriaus (jo kanceliarijos) asantykių, reguliuojamų civilinės (privatinės) teisės normų dalyviai yra civilinės teisės subjektai.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 23 KB
  • 2011 m.
  • 11 puslapių (4431 žodžiai)
  • Romenų teisė 3
    8 - 3 balsai (-ų)
Romenų teisė 3. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/romenu-teise-3.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 01:02
×