RVASVT, GHP ir GGP taisyklių taikymas maisto pramonės įmonėse RVASVT sistema įmonėje SVT nustatymas ir pagrindimas


Įmonės savikontrolė. Maisto tvarkymo patalpos. Įrenginiai ir įrankiai. Darbuotojų higiena ir sveikata. Atliekų ir techninių medžiagų surinkimas ir laikymas. Rvasvt grupės sudarymas. RVASVT sistemos apžvalga. RVASVT sistemos darbo grupė. Ar RVASVT sistemoje maisto tvarkymo procesų aprašymas pagrįstas maisto saugos principais? RVASVT sistemoje aprašyti tokie teises aktai, įstatymai ir normos. Kas atsakingas už RVASVT sistemą? Pavojų įvertinimas. Kaip aprašytas tvarkomas maisto produktas. Kaip RVASVT grupė atliko kiekvieno proceso žingsnio biologinių, cheminių, fizinių pavojų identifikavimo analizę. Pavojų identifikavimas, pagrįstos rizikos vartotojų sveikatai analizė. Kokios nustatytos kontrolės priemonės kiekvieno pavojaus eliminavimui (pašalinimui arba sumažinimui iki minimumo, korekcinių veiksmų taikymasSvarbūs valdymo taškai (svtIšvardinti svarbius valdymo taškus. Sprendimo medis. Svt kritinės ribos. Aprašyti kritines ribas visuose svt, įvertinti ar yra, kokios ribos, kur? Kokiais teisės aktais, laboratoriniais tyrimais, moksliniu pagrindimu pagrįstos kritinės ribos? Kokia numatyta kritinių ribų nustatymo, registracijos procedūra? Svt stebėsenos programa. Stebėsena vykdoma įmonėje. Kokie asmenys paskirti atsakingi už svt stebėseną? Kokiu dažnumu vykdoma svt stebėsena, ar praktiškai tai įgyvendinama? Kokie duomenys fiksuojami registracijos žurnale? Ar numatytu dažnumu praktiškai vykdoma ir registruojama svt stebėsena? Kaip registruojamas svt stebėsenos procedūrų nesilaikymas? Kokios aprašytos matavimo prietaisų kalibravimo procedūros? Koregavinmo veiksmai. Kaip registruojami koregavimo veiksmai? Kaip atsakingi asmenys vykdo korekcinius veiksmus, išaiškinus nukrypimą svt? Aprašyti nesaugių maisto produktų kontrolės procedūrą. Registruojami veiksmai, vykdant nesaugių maisto produktų nukenksminimą ar sunaikinimą? Rvasvt sistemos vidinis auditas. Koks numatytas rvasvt sistemos vidinio audito dažnumas. Kokie paskirti asmenys vykdo rvasvt sistemos vidinį auditą? Ar vidinio audito procedūra apima visą rvasvt sistemą, svt, 6 būtinąsias programas? Dokumentacija. Kokių RVASVT sistemos dokumentų vykdoma priežiūra? Išvados. Literatūros sąrašas.


Remiantis RVASVT sistemos principais įmonėse turi būti nustatytos, vykdomos, tobulinamos, palaikomos ir peržiūrimos maisto saugos procedūros: atliekama rizikos analizė, nustatomi maisto tvarkymo žingsniai, kur maistas gali tapti nesaugus, juose įsteigiami svarbieji valdymo taškai, kuriuose turi būti atliekama nuolatinė ar periodiška saugos stebėsena vei valdymas. Visos šios procedūros turi būti reguliariai peržiūrimos, analizuojamos ir fiksuojamos patvirtintuose dokumentuose.

Patalpų ir teritorijos priežiūros būtinoji programa“ – užtikrina teisingą patalpų (patalpos turi būti vėdinamos, apšvietimo lempos su gaubtais, tiekiamas karštas ir šaltas vanduo, tvarkinga kanalizacija, nutekėjimo trapai ir kt.) ir teritorijos (teritorijoje neturi matytis teršalų dėmių, tvarkinga privažiavimo kelių danga, šaligatviai) priežiūros tvarką, maisto saugos reikalavimų laikymąsi. Užtikrina kenkėjų priežiūrą ir graužikų kontrolę – savalaikiai atliekama generalinė inspekcija ir užpildoma

„Sanitarijos ir kenkėjų kontrolės inspekcijos ataskaita“, parduotuvės atsakingas asmuo pastebėjęs kenkėjus, užpildo „Kenkėjų stebėjimo žurnalą“.

„Sanitarinė būtinoji programa“ – padeda pasiekti geresnę apsaugą nuo užterštumo ir iki minimumo sumažinti galimybę užkrėsti produktą, skirtą galutiniam vartojimui, nurodo patalpų ir įrangos plovimo periodiškumą, naudojamas chemines priemones. Atlikus kasdieninį, pamaininį arba generalinį plovimą užpildomi savikontrolės žurnalai – „Pamaininio – generalinio patalpų ir įrangos plovimo žurnalas“, „Fasavimo patalpos plovimo žurnalas“, „Šaldytuvų plovimo žurnalas“, „Sveriamų skyrių plovimo žurnalas“.

Darbuotojų higienos priežiūros būtinoji programa“ – tai personalo higienos taisyklės, kurios padeda užtikrinti gaminamų produktų maisto saugą, savalaikiai vykdant darbuotojų apmokymus, užkertant kelią biologiniai, cheminiai ir fiziniai taršai. Programoje aprašoma ir lankytojų migracijos tvarka. Darbuotojai, gaminantys ar pjaustantys nefasuotą maistą prieš pradedant darbą arba svečiai, lankantys gamybos patalpas, turi pasirašyti „Darbuotojų sveikatos registravimo žurnale“, darbuotojai ir svečiai šiuo parašu patvirtina, kad yra sveiki (nėra šių simptomu: viduriavimas, vėmimas, gelta, karščiavimas, gerklės skausmas, išskyros iš nosies, akių ar ausų, užkrėsta žaizda, užkrečiama odos liga) ir gali dirbti/ lankytis.

Žaliavų, medžiagų ir gatavos produkcijos priežiūros būtinoji programa“ – nustatyti reikalavimai žaliavų, medžiagų ir gatavos produkcijos priėmimui ir laikymui. Prekių priėmimo metu sąskaitose – faktūrose turi būti fiksuojama faktinė temperatūra transporto priemonėje, dedamas spaudas, patvirtinantis, kad prekės atvežtos higieniškoje transporto priemonėje. Savikontrolės laboratoriniai tyrimai turi būti atliekami pagal patvirtintą RVASVT sistemos tyrimų planą.

Įrenginiai ir įrankiai turi būti sukonstruoti ir pagaminti laikantis technologijos reikalavimų, standartų, lengvai valomi ir prižiūrimi bei saugūs eksploatuoti.

Visi įrenginiai, įrankiai turi būti pagaminti iš tokių medžiagų, kad galėtų liestis su maistu ir turėtų kokybę patvirtinančius dokumentus.

„Įrangos priežiūros būtinoji programa“ – nurodoma kaip planingai ir sistemingai atlikti bendrovėje naudojamos įrangos priežiūrą. Šaldymo įrangos temperatūros kontrolė atliekama ryte (pradėjus darbą) ir vakare (baigus darbą), faktinė temperatūra fiksuojama „Šaldytuvų temperatūros kontrolės žurnale“. Kiekvienoje šaldymo įrangoje pakabinti kontroliniai termometrai, atsakingas parduotuvės darbuotojas, periodiškai 1 kartą per 1 metus atlieka termometrų kontrolę – surenkami visi kontroliniai termometrai, sudedami aplinkos temperatūroje, šalia padedamas metrologiškai patikrintas termometras (leistina paklaida ±0,3ºC). Sutikrinama temperatūra ir užpildomas „Kontrolinių termometrų patikros žurnalas“. Savalaikiai atliekami kontrolinė ir metrologinė svarstyklių patikra, duomenys fiksuojami „kontrolinių svarstyklių patikros žurnale“, metrologiškai patikrinamos svarstyklės 1 kartą per 2 metus. Visa naudojama įranga, įrankiai, vidinė tara turi būti paženklinta ir naudojama pagal paskirtį, pastebėjus gedimus, fiksuoti „Šaldytuvų ir kitos įrangos priežiūros žurnale“.

  • Microsoft Word 94 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (5690 žodžiai)
  • Kolegija
  • Linas
  • RVASVT, GHP ir GGP taisyklių taikymas maisto pramonės įmonėse RVASVT sistema įmonėje SVT nustatymas ir pagrindimas
    10 - 3 balsai (-ų)
RVASVT, GHP ir GGP taisyklių taikymas maisto pramonės įmonėse RVASVT sistema įmonėje SVT nustatymas ir pagrindimas. (2020 m. Vasario 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/rvasvt-ghp-ir-ggp-taisykliu-taikymas-maisto-pramones-imonese-rvasvt-sistema-imoneje-svt-nustatymas-ir-pagrindimas.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 25 d. 11:52
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo