Ryšių su visuomene veiksmų poreikis: banko atvejis


Įvadas. Ryšių su visuomene raida pasaulyje ir Lietuvoje. Bankų atsiradimo istorija ir ryšių su visuomene palaikymo poreikis. Šalių kultūros įtaka ryšių su visuomene veiksmams tarptautinėje įmonėje. Kultūriniai aspektai, su kuriais susiduriama kitoje šalyje. Išvados. Literatūra.

Temos aktualumas. Šiame greitai besikeičiančiame pasaulyje, ryšių su visuomene (toliau - RsV) palaikymo organizacijose vaidmuo tapo ypač svarbus. Intensyvėjanti konkurencija, didelė produktų pasiūla, didėjantis vartotojo dėmesys įmonės reputacijai vis labiau skatina įmones komunikuoti su plačiąja visuomene. Todėl, ryšiai su visuomene jau tampa strategine priemone įmonei ar institucijai siekiant savo tikslų.

Ryšiai su visuomene, palyginus visai neseniai tapo veikla, kuria naudojasi organizacijos, norinčios sėkmingai komunikuoti su savo tikslinėmis auditorijomis. Mokslinėje literatūroje RsV apibrėžiami ir suprantami įvairiai. Tai rodo, kad RsV samprata yra suvokiama pakankamai skirtingai ir ši sritis dar vis vystosi. Dažnai jie apibūdinami kaip organizacijos komunikacija su jai svarbiais adresatais ar kaip organizacijos reputacijos, patikimumo ir įvaizdžio kūrimo bei palaikymo funkcija.

Lietuvoje ryšių su visuomene agentūrų randasi vis daugiau. Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos (toliau – LRVS) registro duomenimis, 2015 metais balandžio mėnesį buvo 63 agentūros dirbančios RsV srityje. Štai ryšių su visuomene agentūrų asociacija, (toliau – RSVA) Tarybos pirmininko Kęstučio Gečo nuomone, šis skaičius didėja nežymiai todėl, kad dauguma agentūrų stiprėja, t. y. plečia savo paslaugų spektrą, gerina jų kokybę ir panašiai.

Užsienio šalyse RsV paslaugomis naudojasi geriausios pasaulio organizacijos ir, pažymėtina, kad šių paslaugų poreikis sparčiai didėja. Vykstant globalizacijos procesui, informacija tampa vienu iš pagrindinių aspektų, kuris padeda išlikti. Ryšių su visuomene ekspertų Wilcox et. al. (2007) teigimu, ryšių su visuomene veikla yra globali ir turi puikias plėtros galimybes. Tačiau tarptautiniu mastu veikiančioms organizacijoms sunkiausia yra naudoti ryšių su visuomene veiksmus taip, kad šie, atsižvelgiant į visuomenės kultūrinius aspektus, interesus, skatintų abipusį supratimą bei bendradarbiavimą.

Darbo objektas. Ryšių su visuomene poveikis.

Darbo tikslas. Išanalizuoti ryšių su visuomene veiklos svarbą tarptautinėje aplinkoje.

Darbo uždaviniai:

1) aptarti kaip kito ryšių su visuomene veiksmų naudojimas pasaulyje ir Lietuvoje;

2) aptarti bankų atsiradimą bei nustatyti ryšių su visuomene veiksmų poreikį bankams;

3) išanalizuoti veiksnius, darančius įtaką ryšių su visuomene veiksmams.

Tyrimo metodai: literatūros lyginamoji analizė, apibendrinimas.

Ryšiai su visuomene atsirado jau senovėje, kuomet žmonės pradėjo burtis į grupes, gentis ir kai vieno žmogaus išlikimas priklausė nuo kitų genties narių. Tuomet taip pat buvo pradėti taikyti derybų, diskusijų, įtikikinėjimo metodai. Paminėtina, kad didelės dalies politinės, religinės, socialinės ar kitokios informacijos plitimas žmonijos istorijoje buvo siejamas su propaganda ir jos priemonių tobulinimu. Būtent bendravimo, susitarimų ir bendradarbiavimo pagrindu vystėsi žmonijos civilizacija. Šis pagrindas ir yra RsV esmė.

Štai Lietuvoje, ryšių su visuomene veikla palyginus išryškėjo visai neseniai, nors ryšių su visuomene užmezgimo bei palaikymo veiksmų užuomazgos apčiuopiamos jau XX a. pradžioje. Ryšiai su visuomene, kaip reiškinys, turi savo istoriją. Pirmąsyk šis klausimas išryškėjo 1918 metais, kuomet vasario 16 dieną buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Nedidelei valstybei reikėjo tarptautinio pripažinimo bei palankumo. Tuomet JAV veikusios Lietuvos Tautinės Tarybos (Lithuanian Nacional Council of the United States) rūpesčiu buvo surengta ryšių su visuomene kampanija (įvardijama kaip propagandinė), kurios tikslas buvo Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės, pripažinimas JAV (Cutlip, 1990; Cutlip, 1994). Nors ši kampanija vyko ne Lietuvoje, ji laikytina pirmąja RSV kampanija Lietuvos istorijoje. Ši pritarimo bei palankumo siekimo kampanija buvo pradėta 1919 metais, taip pat , tuo metu JAV Senatas pripažino, Lietuvos nepriklausomumą. Šis įvykis sietinas su sėkminga "lietuviškąja" RSV kampanija. Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos duomenimis (toliau - LRVS), Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, pradėjo sparčiai megztis nauji verslo ryšiai, todėl Lietuvos įmonės bei kitos institucijos pradėjo skirti didesnį dėmesį savo teigiamo įvaizdio rūpinimuisi. Dauguma stambiųjų Lietuvos verslo atstovų tuomet jau suvokė, kokia yra ryšių su visuomene sričių teikiama nauda. Tai yra, kad ryšiai su visuomene arba kitaip - deramas finansinių rezultatų pristatymas, krizių prevencijos priemonės, dėmesys vidinei komunikacijai bei socialinei atsakomybei – tai keli komponentai padedantys palaikyti teigiamą organizacijos įvaizdį, kas svarbu siekiant visuomenės palankumo organizacijos atžvilgiu (Mamedaitytė, 2003).

  • Microsoft Word 30 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (3180 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Ryšių su visuomene veiksmų poreikis: banko atvejis
    10 - 4 balsai (-ų)
Ryšių su visuomene veiksmų poreikis: banko atvejis. (2015 m. Spalio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/rysiu-su-visuomene-veiksmu-poreikis-banko-atvejis.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 12:39
×