Šakių rajono aplinkos ekologinis įvertinimas


Įvadas. Šakių rajono bendra charakteristika. Šakių rajono aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir gamtos apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados. Informacijos šaltiniai.


Aplinkos apsauga - tai natūralus ir žmogaus sukurtas aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ar kitokio neigiamo poveikio pasekmių. Šios pasekmės atsiranda dėl įvairios ūkinės veiklos, naudojant gamtinius išteklius, netausojant jų. Aplinkos apsaugo departamentas rūpinasi, kad išsaugoti biologinę įvairovę, ekologines sistemas ir kraštovaizdį, užtikrinti sveiką ir švarią aplinką, racionalų ir tausų išteklių naudojimą.

Kiekvienam asmeniui yra svarbu rūpintis savo gyvenamąja aplinka. Tirti oro, vandens užterštumą, saugoti savo rajono saugomas teritorijas, rekreacines vietas, rūpintis savo gyvenamosios aplinkos ekologija, užtikrinti saugų ir sveiką gyvenimą gyvenamoje aplinkoje. Šiuo metu tai yra labai svarbus klausimas, nes aplinkos tarša daro poveikį žmogaus sveikatai.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti Šakių rajono aplinkos ekologinę būklę.

Apibūdinti Šakių rajono, klimatines sąlygas bei pateikti socialinius statistinius duomenis.

Vidutinė sausio mėnesio temperatūra - 4,5 C, liepos +17,5 C. Per metus iškrenta ~ 450 - 600 mm kritulių. Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis – 100 cm.

Šakių rajone nėra vykdomas nuolatinis automatizuotas oro kokybės stebėjimas. Rajone nėra stacionarių oro stebėjimo stočių, todėl nėra žinoma oro kokybė atskirose rajono vietose. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius atlieka tik kontrolinius teršiančių emisijų ir mobilių ir stacionarių taršos šaltinių į atmosferą patikrinimus. 2010 – 2011 m. vykstant Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimo naudojant difuzinius ėmiklius projektą, Šakiuose buvo matuotas tokių aplinkos teršalų kaip sieros dioksidas (SO2),azoto dioksidas (NO2), lakieji organiniai junginiai (benzenas) vidutinės metinės koncentracijos. [4]

Oro užterštumas Šakių rajone 2015 metais buvo toks: sieros anhidrido išmesta 0,234 t/metus, azoto oksido - 17,574 t/metus ir anglies monoksido išmesta 77, 075 t/metus.

Šakių rajone aplinką labiausiai teršia stacionarūs taršos šaltiniai, kaip UAB ,,Šakių šilumos tinklai“, rajone esančios bendrovės, UAB ,,Mideresta“, kurioje yra perdirbama mediena, UAB ,,Fleming baldai“, kurioje yra gaminami baldai.

Pagrindinis tikslas norint sumažinti į orą išmetamų teršalų kiekį, tai reikia pagalvoti, kiekvienam asmeniui, ką reikia daryti, kad oro užterštumas butų mažesnis. Pagrindiniai ir labiausiai kenksmingi teršalai yra automobilių išmetamos dujos bei teršalai išmesti iš stacionarių šaltinių.

Šakių rajone yra labai daug tvenkinių, upių ir ežerų, kurie yra nusidriekę per visą rajoną. Daugiausia Šakių rajone yra upių: Siesartis, Vaiguva, Vaitupis, Višakis, Jotija Nova ir kt. Taip pat gausu ir ežerų: Dunojus, Durpinė, Karklinė ir Kidulių ežeras. Pagrindinis savivaldybės tikslas yra, kad į juos nepatektų teršalų, būtų apsaugoti ir kad tai nekeltų pavojaus aplinkiniams žmonėms.

  • Microsoft Word 453 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2566 žodžiai)
  • Kolegija
  • Sigutė
  • Šakių rajono aplinkos ekologinis įvertinimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Šakių rajono aplinkos ekologinis įvertinimas. (2016 m. Gruodžio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/sakiu-rajono-aplinkos-ekologinis-ivertinimas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 10 d. 08:53
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo