Šakotosios grandinės tyrimas


Elektronikos laboratorinis darbas. Šakotosios grandinės tyrimas. Darbo tikslas. Ištirti šakotąją kintamos srovės grandinę, sudarytą iš R, L ir C elementų, išmatuojant atskirų šakų ir elementų įtampas, sroves bei jų fazes. Susipažinti su srovių ir įtampų vaizdavimu vektoriais. Susieti tyrimo rezultatus su Kirchhofo dėsniais. Teorinė dalis. Naudojama aparatūra. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinio darbo metu ištyriau šakotąją kintamos srovės grandinę, sudarytą iš R, L ir C elementų, išmatuojant atskirų šakų ir elementų įtampas, sroves bei jų fazes. Susipažinau su srovių ir įtampų vaizdavimu vektoriais. Tyrimo rezultatus susiejau su Kirchhofo dėsniais. Išmokau išmatuoti fazių skirtuma tarp signalų. Taikyti Kirchhofo dėsnius, braizyti vektorines diagramas.


Teorinė dalis. Pirmasis Kirchhofo dėsnis paremtas krūvio tvermės dėsniu (algebrinė uždaros sistemos krūvių suma nekinta) ir skirtas srovėms grandinės mazge. Šis dėsnis gali būti nusakomas

2) įtekančių į mazgą srovių suma lygi ištekančių iš mazgo srovių sumai:

Antrasis Kirchhofo dėsnis paremtas energijos tvermės dėsniu ir skirtas įtampoms grandinės kontūre. Šis dėsnis taipogi gali būti nusakomas dvejopai:

Kontaktiniame stendo IDL-600 lauke surenku pateiktą grandinę pagal pateiktą eksperimento sujungimų schemą. Tiriamoje grandinėje tiesioginiais ir netiesioginiais būdais išmatuoju įtampas ir sroves, parodytas tiriamos grandinės schemoje.

induktyvinio elementų C1 ir L1 įtampų efektines vertes UC1 ir UL1 bei pradines fazes ψC1 ir ψL1:

Šakotosios grandinės tyrimas. (2014 m. Gruodžio 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/sakotosios-grandines-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 02:23