Sakramentai


Tikybos konspektas. Kas yra sakramentai ir kokie jie yra? Kas yra sakramentinė žymė? Kodėl sakramentai būtini išganymui? Kaip skirstomi Bažnyčios sakramentai? Kaip vyksta įkrikščioninimas? Įkrikščioninimo sakramentai - Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija. Koks yra Krikšto pirmavaizdis Senojoje Sandoroje? Nuo kada ir kam Bažnyčia teikia Krikštą? Kokia yra esminė Krikšto apeiga? Kas gali priimti Krikštą? Kodėl Bažnyčia krikštija kūdikius? Ko reikalaujama iš krikštijamojo? Kas gali krikštyti? Ar galima būti išganytam be Krikšto? Kokie yra Krikšto padariniai? Kokia yra per Krikštą gaunamo krikščioniškojo vardo prasmė? Kokia yra Sutvirtinimo vieta Dievo išganymo plane? Kodėl šis sakramentas vadinamas Patepimu krizma arba Sutvirtinimu? Kokia yra esminė Sutvirtinimo apeiga? Koks yra Sutvirtinimo padarinys? Kas gali priimti šį sakramentą? Kas teikia Sutvirtinimą? Kas yra Eucharistija? Kada Kristus įsteigė Eucharistiją? Ką Eucharistija reiškia Bažnyčios gyvenime? Kaip vadinamas Eucharistijos sakramentas? Kokia yra Eucharistijos vieta Dievo išganymo plane? Kaip švenčiama Eucharistija? Kokie yra esmingi ir būtini Eucharistijos elementai? Kokia prasme Eucharistija yra Kristaus aukos atminimas? Ar duonos laužymas padalija Kristų? Kokio pobūdžio kultas teiktinas Eucharistijos sakramentui? Kodėl Eucharistija yra Velykų pokylis? Ką reiškia altorius? Kada Bažnyčia įpareigoja dalyvauti šventosiose Mišios? Kada privalu priimti šventąją Komuniją? Ko reikalaujama, norint priimti šventąją Komuniją? Kokie yra šventosios Komunijos vaisiai? Kada galima teikti šventąją Komuniją kitiems krikščionims? Kodėl Kristus įsteigė Atgailos ir Ligonių patepimo sakramentus? Kaip vadinamas Atgailos sakramentas? Kodėl Sutaikinimo sakramentas teikiamas po Krikšto? Kada įsteigtas šis sakramentas? Ar pakrikštytiesiems reikia atsiversti? Kas yra vidinė atgaila? Kokiomis formomis krikščioniškajame gyvenime reiškiasi atgaila. Kokie yra esminiai Sutaikinimo sakramento elementai? Kokie yra atgailaujančiojo veiksmai? Kokias nuodėmes reikia išpažinti? Kada privalu išpažinti sunkiąsias nuodėmes? Kodėl į sakramentinę išpažintį gali būti įtraukiamos ir lengvosios nuodėmės? Kas yra šio sakramento teikėjas? Kam rezervuotas kai kurių nuodėmių išrišimas? Ar nuodėmklausys yra saistomas paslapties? Kokie yra šio sakramento padariniai? Ar tam tikromis aplinkybėmis galima švęsti šį sakramentą, atliekant bendrąją išpažintį ir suteikiant bendrąjį išrišimą? Kas yra atlaidai? Kaip liga išgyvenama Senajame Testamente? Kokia yra Jėzaus a

  • Tikyba Konspektai
  • 2014 m.
  • Daiva
  • 4 puslapiai (3353 žodžiai)
  • Tikybos konspektai
  • Microsoft Word 37 KB
  • Sakramentai
    10 - 2 balsai (-ų)
Sakramentai. (2014 m. Kovo 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/sakramentai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 06:08