Sakytinio komunikavimo ugdymas didaktiniais žaidimais pirmoje klasėje


Lietuvių kalbos pamokos pirmoje klasėje. Didaktiniu zaidimu aprasymai. Pamokos planas pirmoje klaseje pagal pupa. Ugdymo tikslai pirmoje klasėje. Didaktiniu zaidimu isvados. Zaidimai komunikacijos ugdymui. Didaktiniai zaidimai uzsienio kalbu pamokose. Kursinis darbas ikimokyklinukas. Lietuvių kalba pirmoje klasėje. Žaidimų aprašymai ikimokyklinukams.

Pedagogikos kursinis darbas. Įvadas. Sakytinio komunikavimo ugdymo didaktiniais žaidimais pirmoje klasėje teorinė apžvalga. Sakytinio komunikavimo ugdymo samprata. Didaktiniai žaidimai, kaip sakytinio komunikavimo ugdymo metodas. Didaktinių žaidimų panaudojimo būdai lietuvių kalbos ir kitų dalykų pamokose. Psichofizinė. -. Metų vaiko raida. Lietuvių kalbos vadovėlių „šaltinėlis“ ir „pupa“ analizė sakytinio komunikavimo ugdymo didaktiniais žaidimais aspektu. Sakytinio komunikavimo ugdymo didaktiniais žaidimais pirmoje klasėje empirinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūra.


Temos aktualumas. Gebėjimas komunikuoti – vienas svarbiausių informacinėje visuomenėje gyvenančiam žmogui. Todėl atsiranda poreikis šį gebėjimą lavinti visame ugdymo procese. Kalbinės komunikacijos mokoma gimtosios ir užsienio kalbų pamokose, tačiau to neužtenka šiam gebėjimui išugdyti (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, 2008, p. 1305).

Komunikavimo gebėjimų ugdymas yra vientisas procesas, apimantis visą vaiko veiklą. Mokslininkai gebėjimą kalbėti sieja su kalbos turiniu ir raiška. Dirbant su pradinukais, svarbu ugdyti ne tik gebėjimą kalbėti, bet ir klausyti. Per pamokas yra stengiamasi, kad vaikai pabendrautų tarpusavyje. Skatinamas noras bendrauti aptariant įspūdžius, džiaugsmus, rūpesčius, diskutuojant, dalyvaujant įvairiuose renginiuose, projektuose, vaidinimuose (Žvirblių takas, nr. 2, 2006, p. 19).

Vis dažniau ir įvairiau mokymo procese - taikomas didaktinis žaidimas. Tai nėra žaidimas tiesiogine prasme – juo iš esmės tik siekiama suteikti mokymuisi žaidimo formą, norima jį lengvinti, labiau sudominti mokinius. Žaidimas vaikams – veikla, kurios dėka jie tenkina bendravimo, pažinimo, saviraiškos ir kitus poreikius (Rajeckas, 1999, p. 202-203).

Pirmos klasės lietuvių kalbos vadovėliuose „Pupa“, „Šaltinėlis“ yra pateikiama didaktinių žaidimų, tačiau nėra konkrečiai išanalizuota, kokį konkrečiai kalbinį aspektą jie lavina.

Tyrimo probleminis klausimas. Ar pakanka antros klasės lietuvių kalbos vadovėliuose didaktinių žaidimų, ugdančių pirmokų sakytinį komunikavimą?

Tyrimo objektas. Pirmos klasės mokinių sakytinio komunikavimo ugdymas didaktiniais žaidimais.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti pirmos klasės mokinių sakytinio komunikavimo ugdymą didaktiniais žaidimais.

Tyrimo uždaviniai.

1.Išanalizuoti mokslinę, metodinę literatūrą sakytinio komunikavimo aspektu.

2.Ištirti ir apibendrinti pradinės mokyklos mokytojų sakytinio komunikavimo ugdymo didaktiniais žaidimais patirtį.

Tyrimo metodai:

1.Mokslinės literatūros analizė;

2.Apklausa raštu.

Tiriamųjų imtis. 25 Klaipėdos miesto pradinių mokyklų mokytojai ir 25 Vakarų Lietuvos rajonų pradinių klasių mokytojai.

  • Pedagogika Kursiniai darbai
  • 2012 m.
  • Jurgita
  • 32 puslapiai (7754 žodžiai)
  • Kolegija
  • Pedagogikos kursiniai darbai
  • Microsoft Word 83 KB
  • Sakytinio komunikavimo ugdymas didaktiniais žaidimais pirmoje klasėje
    10 - 3 balsai (-ų)
Sakytinio komunikavimo ugdymas didaktiniais žaidimais pirmoje klasėje. (2012 m. Birželio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/sakytinio-komunikavimo-ugdymas-didaktiniais-zaidimais-pirmoje-klaseje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 05:27