Šalies makroekonominės padėties įtaka vertybinių popierių rinkai


Vilniaus vertybiniu popieriu rinka magistrinis darbas. Vyriausybes vertybiniu popieriu rinka. Vyriausybės vertybiniai popieriai bakalauro darbas. Porine koreliacine analize. Daugianare koreliacine regresine analize vertybiniu popieriu rinkai. Pirmoji birža lietuvoje veikė klaipėdoje nuo 1775 m.. Vertybiniu popieriu rinka isvados. Vertybiniu popieriu makroekonominiai makroekonominiai. Magistrinis vyriausybės vertybiniai popieriai. Lietuvos makroekonomines analize.

Įvadas. Vertybinių popierių rinka ir jos rodikliai. Lietuvos makroekonominė padėtis. Vertybinių popierių rinkos esmė ir jos struktūra. Pagrindiniai vertybinių popierių rinkos rodikliai. Lietuvos makroekonominė padėtis. Koreliacinės regresinės analizės metodai. Porinė koreliacinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Lietuvos makroekonominės padėties įtakos vertybinių popierių rinkai tyrimas. Porinė koreliacinė analizė. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.

Šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje vertybinių popierių rinka greta kredito sistemos ir valstybės biudžeto yra svarbiausia finansinių išteklių pasiskirstymo sistema. Biudžetas, kreditų rinka ir vp rinka ne tik papildo vienas kitą, bet ir labai priklauso vienas nuo kito. Biužeto didinimas, mokesčių augimas neišvengiamai mažina visuomenės ir ūkio piniginius išteklius bei siaurina vertybinių popierių rinką [11]. Santaupos savaime netampa investicijomis – tam reikalinga finansinė sistema, sudaranti sąlygas finansinių išteklių kaupimui ir perskirstymui. Investavimas į vp sudaro sąlygas laisvam kapitalui persilieti būtent ten, kur jo labiausiai reikia.

Makroekonominiu požiūriu vp rinkos reikšmingumas pasireiškia tuo, kad jos pagalba kaupiamas ir efektyviai perskirstomas kapitalas ir taip sudaromos palankios sąlygos augti šalies nacionaliniam produktui. Per vp rinką centrinis bankas, vykdydamas operacijas su vyriausybės vertybiniais popieriais, įgyvendina pinigų politikos tikslus.

Pirmoji vp birža lietuvoje veikė klaipėdoje nuo 1775 m. Iki 1945 m. 1923 m. – 1940 m. Kaune veikusi birža (su pertrauka 1935 m. – 1937 m. ) prekiavo užsienio valiuta bei vyriausybės vertybiniais popieriais. Vilniuje vertybinių popierių birža veikė 1926 m. – 1936 m. [2; 296 p. ].

Po nepriklausomybės atgavimo lietuva buvo pirmoji iš baltijos valstybių, įkūrusi nvpb ir kitas vp rinkos funkcionavimui būtinas institucijas. Biržos įkūrimą lietuvoje lėmė ekonominės reformos, ypač masinė privatizacija, prasidėjusi po to, kai 1991 m. Vasario mėnesį lietuvos aukščiausioji taryba priėmė pirminio privatizavimo įstatymą. Buvo išleistas didelis vertybibių popierių kiekis – daugiausia paprastųjų vardinių akcijų, kurias įsigijo beveik 1,5 mln. Lietuvos gyventojų [2; 296 p. ].

Bakalauro darbo objektu pasirinkta šiuo metu veikianti lietuvos vertybinių popierių rinka. Šio darbo tikslas – aprašyti lietuvos vertybinių popierių rinką bei įvertinti lietuvos makroekonominių rodiklių įtaką vp rinkai.

  • Ekonomika Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 272 KB
  • 2012 m.
  • 57 puslapiai (12245 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Šalies makroekonominės padėties įtaka vertybinių popierių rinkai
    10 - 3 balsai (-ų)
Šalies makroekonominės padėties įtaka vertybinių popierių rinkai. (2012 m. Balandžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/salies-makroekonomines-padeties-itaka-vertybiniu-popieriu-rinkai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 12:32
×