Salomėja Neris skaidrės


Skaidrės apie salomėją nėrį. S.nėris skaidrės. Salomėja nėris pateiktys. Salomėja nėris ppt. Skaidrės apie salomėja nėris. Salomeja neris pristatymas. S. neris pateiktys. Skaidres salomeja neris. Salomėjos nėries skaidrės. S. neris skaidres.

Mėgdavo ateiti į Humanitarinių mokslų fakultetą pasiklausyti Juozo Tumo-Vaižganto, Vinco Krėvės-Mickevičiaus, Balio Sruogos paskaitų, dalyvavo ateitininkų meno draugijos „Šatrija“ veikloje. Buvo įsimylėjusi savo dėstytoją Juozą Eretą. 1928 m. persikėlė į Lazdijus: nuo rugsėjo 1 d. Švietimo ministerijos paskirta Seinų „Žiburio“ gimnazijos neetatine mokytoja praktikantės teisėmis. Gimnazijoje dėstė vokiečių kalbą, vadovavo literatų būreliui, padėdavo mokiniams rengti vakarus, taip pat dėstė kursuose suaugusiems vokiečių kalbą. 1940 m. Paskelbta Liaudies Seimo atstove,  taip pat išrinkta į delegaciją vykti į SSRS Aukščiausiąją Tarybą. Jai buvo pavesta parašyti poemą Josifo Stalino garbei. 1940m. Priklausė meno ir kritikos žurnalo „Raštai“ redakcinei kolegijai. Ji taip pat įėjo į komitetą, organizuojantį lietuvių literatūros ir meno dekadą Maskvoje.  aktyviai dalyvavo ikirinkiminiuose mitinguose Zarasuose, Dusetose ir Utenoje. Studijų metais draugai ją atsimena kaip subtilią, didelio jausmo ir įspūdžių žmogų. Draugiškesnius jausmus palaikė su jaunais poetais, rašytojais – Juozu Tysliava, kilusiu iš to paties kaimo, ir Stasiu Santvaru, Petronėle Orintaite, Vincu Mykolaičiu-Putinu. Susikaupusius išgyvenimus išliedavo dienoraštyje arba eilėraščiuose, kuriuos rašė naktimis.

Realybė suromantinama, paverčiama svajone. Realus pasaulis atrodo suskilęs, svetimas kūrėjo asmenybei. Jaučiama tikrovės ir idealo nesantarvė, priešprieša. Dažnai veikėjas trokšta nuotykių, bet yra liūdnas. Meno kūriniui yra svarbi vizija, kūrėjo pasaulis. Neoromantikai pasisakė prieš realizmą. Atstovai: J. Aistis, A. Miškinis, B. Brazdžionis, A. Vaičiulaitis ir S. Nėris.

1904 11 17-1945 07 07 Pavardė Bačinskaitė, vėliau Bučienė. Augo šviesioje ir religingoje Simono ir Uršulės šeimoje. Vyriausia šeimoje, vienas iš brolių kunigas. 1911m. pradėjo lankyti Alvito pradinę mokyklą 1918 m. pavasarį – Marijampolės mergaičių progimnazijos antrąją klasę. Išlaikiusi egzaminus 1919 m. persikėlė į Vilkaviškio „Žiburio“ gimnaziją.  1924 m. S. Nėris įstojo į Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, kur studijavo lietuvių literatūrą, taip pat vokiečių kalbą ir literatūrą, pedagogiką – psichologiją.

Nuo 1930m. rugpjūčio 1 d. švietimo ministro įsakymu ji laikoma Seinų „Žiburio“ gimnazijoje etatinėje mokytoja. O nuo 1930m. liepos 3d. – aukštesniąja. Sunkiai priprato prie gimnazijos rutinos, „Trys mėnesiai, kaip aš gyvenu šiame karste“. Atostogas leido užsienyje: Ausrijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Italijoje. 1931–1934m. gyvendama Kaune vertėsi privačiomis pamokomis. Kaune suartėjo su trečiafrontininkais - kairiųjų ir prokomunistinių pažiūrų rašytojais.

1934m. Persikėlusi į Panevėžį tapo mergaičių gimnazijos mokytoja. Išvyko į Paryžių, kur 1936m. gruodžio 12d. įvyko Salomėjos Nėries ir skulptoriaus Bernardo Bučo civilinės jungtuvės. 1937m. Persikėlė gyventi į Palemoną. 1937-ųjų rudenį savo prašymu atkelta iš Panėvežio į Kauną, kur dirbo Kauno III Valstybinėje gimnazijoje. Spalio 23d. pagimdė sūnų, kuriam davė Sauliuko – Balandžio vardą.

  • MS PowerPoint 8377 KB
  • 2016 m.
  • 19 puslapių (1149 žodžiai)
  • Mokykla
  • Valdone
  • Salomėja Neris skaidrės
    10 - 1 balsai (-ų)
Salomėja Neris skaidrės. (2011 m. Spalio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/salomeja-neris-skaidres.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 18:31
×