Sąnaudų apskaitos auditas


Įvadas sąnaudos. Finansinių ataskaitų auditas. Audito tikslai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodai. Pardavimo savikaina. Veiklos sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Įmonės aprašymas. Uab „ mėsigmė “ patirtų sąnaudų apskaitos auditas. Uždaroji akcinė bendrovė mėsigmė. Pardavimo pajamos. Bendrasis pelnas nuostoliai. Tipinės veiklos pelnas nuostoliai. Kita veikla. Finansinė ir investicinė veikla. Įprastinės veiklos pelnas nuostoliai. Pelnas nuostoliai prieš apmokestinimą. Pelno mokestis. Grynasis pelnas nuostoliai. Straipsnis. Pardavimo savikaina — 257598 Lt. Straipsnis. Veiklos sąnaudos — 96532 Lt. Pvm sąskaita faktūra frc nr. Uab „ mėsigmė “. Fcr media Lietuva Uab. Iš viso 665. Finansinė investicinė veikla — 742 Lt. Informacijos šaltinių sąrašas.

Atliekant įmonėse patirtų sąnaudų auditą būtina analizuoti įmonės finansines artaskaitas, vadovautis Lietuvos Respublikos audito įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu.

UAB „MĖSIGMĖ“ — maža prekybos įmonė, kurioje dirba 3 darbuotojai. Biuro patalpos yra nuomojamos. Bendrovė įsteigusi filialų neturi.

Pagrindinė bendrovės veiklos rūšis — didmeninė mėsos ir mėsos produktų prekyba, parduoda mėsos skerdenas prekybos centrui MAXIMA LT UAB.

UAB “MĖSIGMĖ” 2013 metais pardavimo pajamos sudarė 377803 Lt, gavo 21784 Lt grynojo pelno. Bendovė pajamas ir sąnaudas pripažįsta kaupimo principu.

Bendrovė tvarko apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatomis, sudaro trumpą finansinę atskaitomybę vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 24 straipsniu.

Atlikau UAB „MĖSIGMĖ“ patirtų sąnaudų apskaitos auditą. Darbe rėmiausi pateikta bendrovės pelno nuostolių ataskaita, buhalterinės apskaitos dokumentais, apskaitos registrais ir ataskaitomis, sudarytomis už 2013 metus.

Vadovaudamsi pelno (nuostolių) ataskaita išanalizuosiu patirtų sąnaudų straipsnius:

II straipsnis. Pardavimo savikaina — 257598 Lt

UAB „MĖSIGMĖ“ pardavimo savikainą sudaro parduotų mėsos skerdenų savikaina 257598 Lt. Į šį straipsnį įskaityta tik ta išlaidų dalis, kuri susijusi su parduotų mėsos skerdenų įsigijimu, įskaitant ir jų atsigabenimo bei kitas parengimo išlaidas per ataskaitinį laikotarpį. Apskaičiuota teisingai.

IV straipsnis. Veiklos sąnaudos — 96532 Lt

Naudodamasi apskaitos registrais ir ataskaitomis išskaidžiau veiklos sąnaudų straipsnį smulkiau.

Pardavimo darbuotojo darbo užmokestis 17355 Lt, socialinis draudimas 5377 Lt, prekių draudimas 360 Lt, su prekių pardavimu susijusios sąnaudos 2529 Lt. Patirtos pardavimų sąnaudos susiję su 2013 metų pajmų gavimu, apskaičiuotos ir priskirtos teisingai.

Bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos: biuro patalpų nuoma — 9600 Lt , jų išlaikymas — 3689 Lt, administracijos darbo užmokestis — 28623 Lt, socialinis draudimas — 8867 Lt, ryšiai ir inernetas — 1988 Lt ir kitos su tipine įmonės veikla susijusios sąnaudos —11674 Lt, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas — 5920 Lt. Ilgalaikiu turtu bendrovėje laikomas turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti ilgiau kaip vienerius metus ir kurio įsigijimo kaina ne mažesnė už 2000,00 Lt. Šio turto nusidėvėjimas apskaičiuotas pagal PMĮ 1 priedėlio tiesinį metodą. Šios išvardintos sąnaudos susiję su 2013 metų bendrovės veikla ir pajamų gavimu.

  • Microsoft Word 43 KB
  • 2015 m.
  • 10 puslapių (2260 žodžiai)
  • Universitetas
  • Viktorija
  • Sąnaudų apskaitos auditas
    8 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Sąnaudų apskaitos auditas. (2015 m. Balandžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/sanaudu-apskaitos-auditas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 11:50
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo