Sąnaudų apskaitos panašumai ir skirtumai pagal VAS ir VSAFAS


Apskaitos savarankiškas darbas.

Įvadas. Sąnaudų apskaita. Sąnaudų pripažinimas pagal VAS. Sąnaudų vertinimas pagal VAS. Pardavimo savikaina pagal VAS. Sąnaudų pripažinimas pagal VSAFAS. Sąnaudų pripažinimas pagal tiekėjo išrašytus dokumentus VSAFAS. Sąnaudų pripažinimas pagal jų apskaičiavimo ir mokėjimo žiniaraščius VSAFAS. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų pripažinimas pagal VSAFAS. Sąnaudų sąskaitų uždarymas pasibaigus finansiniams metams pagal VSAFAS. Sąnaudų apskaitos panašumai ir skirtumai pagal vas ir vsafas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Jau seniai pastebėta, kad turtas turi būti apskaitomas. Tam tikslui sukurta ištisa apskaitos sistema. Viena iš šios sistemos dalių - sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaitą vykdo tiek VAS tiek VSAFAS. Tačiau galima atrasti kiek abiem būdingų nuostatų tiek kiekvienai išskirtinių.

Darbo tikslas: išanalizuoti pagrindines sąnaudų pripažinimo sąlygas.

Darbo uždaviniai:

išvardinti sąnaudų pripažinimo sąlygas pagal VAS ir VSAFAS.

išvardinti VAS ir VSAFAS sąnaudų apskaitos skirtumus ir panašumus.

Darbo objektas: sąnaudų apskaita.

Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Kitą ketvirtį, registruojant gautą sąskaitą faktūrą, sąnaudų suma apskaitoje registruojama vienu iš dviejų atvejų:

6952XXX sąskaitose ataskaitinio ketvirčio pabaigos duomenys detalizuojami pagal sukauptų sąnaudų rūšis atitinkamose sąskaitose:

Finansavimo sąnaudos turima tik tuomet, kai finansuojama ne viešojo sektoriaus subjektai.

Sąnaudų sąskaitų uždarymas pasibaigus finansiniams metams pagal VSAFAS

Sąnaudų apskaitoje pagal VAS ir VSAFAS nėra akivaizdžių skirtumų, kuriuos butų galima išskirti, bet yra daug panašumų:

sąnaudos apskaitoje registruojamos naudojant sąskaitų planus;

sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal buhalterinius dokumentus;

Sąnaudų apskaita pagal VAS. Prieiga per internetą:

Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS. Prieiga per internetą:

biudžeto projekto sudarymas, biudžeto projekto svarstymas, biudžeto projekto priėmimas ir biudžeto patvirtinimas, biudžeto vykdymas ir kontrolė, atsiskaitymas už biudžeto vykdymą;

biudžeto projekto sudarymas, biudžeto projekto svarstymas, biudžeto projekto priėmimas ir biudžeto patvirtinimas, biudžeto vykdymas ir kontrolė;

biudžeto projekto sudarymas, biudžeto projekto svarstymas, biudžeto projekto priėmimas ir patvirtinimas, biudžeto kontrolė;

savivaldybių tvarkai prižiūrėti, aprūpinti įstaigas reikmėmis ir paremti jas;

nurodytos lėšų sumos, kurios skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti;

pirminiai apskaitos dokumentai, apskaitos registrai, apskaitos duomenų bazė.

pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

metinės finansinės ataskaitos, metinės biudžeto vykdymo ataskaitos;

metinės finansinės ataskaitos, finansinės būklės ataskaitos.

12 mėnesių biudžeto laikotarpis, prasidedantis sausio 15 dieną ir pasibaigiantis sausio 15 d.

 • Apskaita Savarankiški darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Gintarė
 • 18 puslapių (3227 žodžiai)
 • Kolegija
 • Apskaitos savarankiški darbai
 • Microsoft Word 45 KB
 • Sąnaudų apskaitos panašumai ir skirtumai pagal VAS ir VSAFAS
  10 - 9 balsai (-ų)
Sąnaudų apskaitos panašumai ir skirtumai pagal VAS ir VSAFAS. (2016 m. Balandžio 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/sanaudu-apskaitos-panasumai-ir-skirtumai-pagal-vas-ir-vsafas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 03:41