Sandėlių logistikos analizė


Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Sandėlio reikšmė ir funkcijos. Sandėlio išnaudojimas ir prekių paskirstymas. Sandėlio išnaudojimas. Prekių paskirstymas. Sandėliuojamų Prekių įvairovė ir jų savybės. Sandėlio įranga ir technika. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. LTD „Interfrigo“ apibūdinimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. LTD „Interfrigo Sandėliavimo procesų analizė. LTD „Interfrigo“ sandėliuojamų krovinių analizė. LTD „Interfrigo sandėlyje naudojamų technologijų analizė. Atšildytos produkcijos srautų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Jei nebūtų analizuojami logistikos sandėliai, tai įmonės dažnai susidurtų su sunkumais, kurių galima išvengti pasitelkus būdus, kurie padeda užtikrinti sklandų ir kokybišką sandėlio darbą. Programos ar įranga, kurių pagalba yra palengvinamas darbas sandėlio viduje, tokių kaip: atvykstančių ir išvykstančių krovinių srautai, buvo sukurtos analizuojant sandėlių darbą ir pritaikant naujas technologijas ar būdus.

Trečioje dalyje analizuojama vienos savaitės atšildytos mėsos srautai, įmonės LTD „Interfrigo“ atliekamos funkcijos ir įranga, krovinių srautai skirtingais metų laikais.

Įmonės logistinėje veikloje svarbus vaidmuo tenka sandėliavimui ir materialinio srauto (krovinių, prekių) apdorojimui. Todėl įmonės logistinės sistemos šios grandies valdymą galima išskirti atskirai, nors tai įmonės logistinės sistemos veiklos valdymo sudėtinė dalis, glaudžiai susijusi su kita logistine veikla (V.Popovas, 2013) .Analizuojant sandėlių valdymą įmonėje reikia skirti:

Suskirsčius visas sandėlių valdymo įmonėje kategorijas yra lengviau analizuoti ir rinkti informaciją apie atskirų kategorijų sandėlių valdymą įmonėje (R.Gudonavičienė, Ilona Bučiūnienė 2003).

Imonės informacinėmis sistemomis bei kompiuterinėmis programomis planuojama gamyba, gamybai būtini materialiniai ištekliai ir krovinių srautai. Kompiuterinėmis programomis ir kompiuterinėmis technologijomis valdomas sandėlio logistinis procesas priimant, sandėliuojant, saugant ir paskirstant materialinius išteklius, bei planuojamas, organizuojamas ir kontroliuojamas tam tikrų sandėlio operacijų vykdymas (R. Minalga 2008).

Įmonės infomacinėmis sistemomis valdomi šie sandėlio valdymo objektai:

Sandėlio personalas – darbo planavimas, organizavimas, personalo darbo motyvavimas, veiklos kontrolės vykdymas;

Logistinis procesas sandėlyje – materialinio srauto planavimas, materialinio srauto logistinio proceso organizavimas, kontrolės vykdymas;

Sandėlis – tai pastatas, įrenginys, įranga, patalpa, specialiai įrengta aikštelė, talpa, skirta įvariems materialiniams ištekliams priimti, sandėliuoti ir saugoti, parengti naudoti ir pateikti vartotojams (V. Popovas, 2013).

Įmonės sandėlių sistema (sandėlių ūkis) – tai visuma įmonėje esančių sandėlių, kuriuose laikomos gamybai reikalingų materialinių išteklių ir pagalbinių medžiagų atsargos, nebaigtos gamybos atsargos, gamybos atliekos, tara, pagaminta produkcija. Įmonės logistinei veiklai naudojami tiekimo, gamybos ir paskirstymo sandėliai, kurie ir sudaro įmonės sandėlių sistemą. Jei įmonė teikia logistines paslaugas kaip tarpininkė logistinėje grandinėje, prekių neįsigyja kaip nuosavybės, tuomet prekės tampa šios įmonės atsargomis (A. Baublys, 2002). Šiuolaikinėje logistikoje įmonės, faktinės prekių savininkės, tiekimo grandinei aptarnauti neretai samdo ekspedicines įmones, o šios, kaip užsakovės tam tikromis logistinėms paslaugoms atlikti, samdo įvairias logistines paslaugas teikiančias įmones. Ekspedicinėms įmonėms prekės taip pat nėra jų atsargos (R. Palšaitis, 2010). A. Jarašūnienės (2007) teigimu, sandėlių sistemai turi priklausyti keletas sandėlių, kad tiekimas logistinėje grandinėje būtų nenutrūkstamas. Jei įmonėje yra nereikalinga ar nuostolinga turėti tam tikrą sandėlį ji gali samdyti logistines paslaugas teikiančias įmones.

V. Popovas (2013) išskiria šiuos sandėlių uždavinius:

Dažnai pastebimi neatitikimai tarp medžiagų asortimento ir jų kiekio. Tokio pobūdžio uždavinių sprendimas leidžia išlyginti neatitikimus laiko ir erdvės požiūriu.

Šie uždaviniai sprendžiami pristatant krovinius į sandėlius, išsiunčiant krovinius, iškraunant krovinius iš transporto priemonės, pakraunant krovinius į transporto priemones, perkraunant krovinius.

Pasak D. Bazaro ir A.V. Vasiliausko (2010), uždaviniai sudaryti, siekiant pagerinti sandėlio darbą. Susisteminta ir įtrukta į kompiuterinę programą informacija apie krovinius, laikymo salygas ir atvežimo, išvežimo tvarkaraščiai padeda išvengti nesklandumų organizuojant darbą, operatyviai pašalinti tam tikras darbo metu iškilusias problemas.

N. Batarlienė (2008) skiria tokias sandėlių įmonės logistinės sistemos veiklos sferoje atliekamas pagrindines funkcijas:

Tai reiškia, kad sandėliai ne tik atlieka buferinį vaidmenį tarp tiekėjų ir vartotojų, bet ir lanksčiai reaguoja į paklausos pasikeitimus didindami ar mažindami pristatomų partijų dydį. Materialinių srautų intensyvumo sąlygas diktuoja vartotojas, t.y. kiekvienoje tolesnėje tiekimo grandinės grandyje (V. Popovas, 2013). Todėl, analizuojant logistinę tiekimo grandinę apskritai, pagrindinė grandis, nuo kurios priklauso materialinių srautų intensyvumas, yra galutinis vartotojas.

Materialinių srautų asortimento keitimas pagal klientų užsakymus:

Gaunamo materialinio srauto asortimento derinimas pagal klientų paklausos pokyčius – tai svarbi sandėlio funkcija, kurios sėkmingas vykdymas užtikrina reikiamą prekių asortimento sudarymą, kuris atitiktų klientų užsakymus. Ypač svarbus šios funkcijos sėkmingas vykdymas paskirstymo logistikoje, kur labai didelis prekių asortimentas, skirtingas pagal dydžius, formas, spalvas ir kt. Reikiamo asortimento parinkimas sandėlyje užtikrina efektyvų vartotojų užsakymų įvykdymą, sudaro sąlygas atlikti dažnesnius ir didesnius klientų užsakymus pagal jų pageidavimus (I. Meidutė, A. V. Vasiliauskas, 2007). Taip užtikrinama, kad nuolatos bus kokybiškai įvykdomi klientų pageidavimai.

  • Microsoft Word 11380 KB
  • 2015 m.
  • 44 puslapiai (8792 žodžiai)
  • Kolegija
  • Tadas
  • Sandėlių logistikos analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Sandėlių logistikos analizė. (2015 m. Balandžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/sandeliu-logistikos-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 13:23
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo