Santykinė rodiklių analizė


Lyginamoji AB „ SNAIGĖ “ santykinių rodiklių analizė. AB „ Snaigė “ charakteristika. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pelningumas. Grynasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Veiklos efektyvumo rodikliai. Sąnaudų lygio rodiklis. Turto apyvartumo rodikliai. Trumpalaikio turto apyvartumas. Atsargų apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Literatūros ir šaltinių sąrašas. mackevičius. 2010 2011. Tūkst. Lt 2010m. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto iš viso 72 284 73 374 70. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto iš viso 30 821 29 417 46. Turto iš viso 103 106 102 790 116. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas. Nuosavo kapitalo iš viso 40 406 50 200 54. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso 13 900 16 708 23. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso 48 800 35 882 38. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 103 106 102 790 116. Bendrasis pelnas 17 081 15 885 23. Įprastinės veiklos pelnas nuostoliai 3 322 2 835 6. Nuostoliai prieš apmokestinimą 759 129 4. Grynasis pelnas nuostoliai 672 908 4. Bendrųjų pajamų iš viso , atskaičius mokesčius 672 908 4.

Taip pat galima lyginti kompanijos finansinius rodiklius su tame pačiame pramonės sektoriuje veikiančiomis kompanijomis. Jeigu kompanijos finansiniai rodikliai yra prastesni nei rinkos vidurkis, tai reiškia, kad kompanijos pozicijos rinkoje yra silpnos ir ji yra prastai valdoma. Galima išskirti šias pagrindines santykinių finansinių rodiklių grupes:

Šiame darbe bus lyginami šios 4 rodiklių grupės ir kiekviena rodiklių grupė turi daug santykinių rodiklių. Kiekvienai grupei pasirinkau po kelis rodiklius, kurie bus analizuojami ir lyginami.

Šiame darbe pasirinkau atlikti AB „Snaigė“ lyginamąją santykinių rodiklių analizę. Ji atlikta remiantis paskutinių keturių metų duomenimis (2010 – 2013 m.). Analizei atlikti buvo naudojama balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos (jos pateiktos 2 ir 3 prieduose)

AB „Snaigė“ priklauso Alytaus šaldytuvų gamykla „Snaigė“ bei šios dukterinės įmonės.

Šis koeficientas rodo, kokiu laipsniu trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus t.y. jis parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą. Vidutinė rodiklio reikšmė sudaro 1,2 – 2 (kartai). Bendru atveju šis rodiklis turi būti ne mažesnis už 1. Žemesnė reikšmė rodytų potencialias įmonės finansines problemas, nepajėgumą iškart apmokėti skolų. Aukštesnė nei 2 reikšmė gali rodyti neefektyviai naudojamas atsargas bei neefektyviai valdomą kitą trumpalaikį turtą ir įsipareigojimus.

Palyginus AB „Snaigė“ 2010 – 2013 metų bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientus matoma, kad patys geriausi metai – 2012, kadangi rodiklis nėra žemesnis negu 1 – nustatytos ribos. 2010 ir 2011 metai nėra geri, nes rodiklių reikšmė yra žemesnė už 1, tai reiškia, kad įmonė nepajėgi iškart apmokėti savo finansinių skolų. 2012 metų trumpalaikio turto mokumo gerus rezultatus nulėmė trumpalaikio turto padidėjimas - didesnės iš pirkėjų gautinos sumos bei su AB „Snaige“ susijusiai įmonei „Polair OAO“ suteikta paskola.

Greitojo mokumo koeficientas taip pat parodo, kad tik nuo 2012 metų padėtis pagerėja ir įmonė jau pajėgi iškart apmokėti savo skolas. Atsargos įmonėje yra pakankamai optimalios, nes skirtumas tarp šių koeficientų nėra labai didelis. Mažiausias šių rodiklių skirtumas yra 2010 metais – 0,232.

2013 metais šis rodiklis suprastėja, nes padidėja trumpalaikių įsipareigojimų dydis – trumpalaikės paskolos, ilgalaikių paskolų ir lizingo įsipareigojimų einamųjų metų dalis 7704 tūkst. Lt.

Ilgalaikiai mokumo rodikliai parodo, kad AB „Snaigė“ 2012 metai yra geriausi - kuo mažesnis šis rodiklis, tuo geresnė įmonių finansinė būklė. Bendrasis skolos koeficientas rodo, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant bendrovės turtą. Visų metų rodikliai yra patenkinami, nes koeficiento dydižiai yra daugiau už 0,5, bet mažiau už 0,7. Tačiau 2011 ir 2012 metais bendrasis skolos koeficientas buvo priartėjęs prie gero. Geru laikoma, kai koeficientas yra mažesnis už 0,5.

  • Microsoft Word 115 KB
  • 2015 m.
  • 20 puslapių (3281 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dovilė
  • Santykinė rodiklių analizė
    10 - 5 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Santykinė rodiklių analizė. (2015 m. Balandžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/santykine-rodikliu-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 11:35
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo