Sąskaitų planas


Pavyzdinis saskaitu planas. Sąskaitų plano pavyzdys. Nematerialusis turtas. Materialusis turtas. Mašinos ir įrenginiai. Transporto priemonės. Kita įranga. Statomas ar rekonstruojamas ilgalaikis materialusis turtas. Kitas materialusis turtas. Investicinis turtas. Finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Biologinis turtas. Trumpalaikis turtas. Per vienerius metus gautinos sumos. Kitas trumpalaikis turtas. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Nuosavas kapitalas. Kapitalas. Perkainojimo rezervas. Rezervai. Nepaskirstytasis pelnas. Dotacijos ir subsidijos. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Pajamos. Pardavimo pajamos. Kitos veiklos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Sąnaudos. Pardavimo savikaina. Veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Netekimai. Pelno ir panašūs mokesčiai.
  • Finansai Planas
  • Adobe PDF 136 KB
  • 2013 m.
  • 9 puslapiai
  • Universitetas
  • Ausra
  • Sąskaitų planas
    10 - 2 balsai (-ų)
Sąskaitų planas. (2013 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/saskaitu-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 10:53
×