Sauga

Saugos referatai, kursiniai. Aplinkosauga. Darbo sauga. Referatai, kursiniai darbai, šperos, konspektai. Viskas saugaus darbo užtikrinimui.
1036 dokumentai
Darbų saugos užtikrinimas įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Darbuotojų saugos ir sveikatos. Užtikrinimas įmonėje. Darbuotojų instruktavimas. Saugos ir sveikatos darbe klausimais. Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas. Darbuotojų instruktavimas. Darbuotojų saugai ir sveikatai labai pavojingų. Darbų statybvietėse sąrašas. Kritimo iš aukščio ir ...
Saugos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 12 07
Ekstremalios situacijos skaidrės
Ekstremalios situacijos. Ekstremalios situacijos skirstomos į keturias rūšis. Gamtinės. Priežastys. Techninės. Priežastys. Ekologinės. Socialinės. Ekstremalios situacijos klasifikuojamos. Ribota ekstremali situacija. Vietinė ekstremali situacija. Regioninė ekstremali situacija. Krašto ekstremali situacija.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 11 27
Profesinės rizikos vertinimo praktinė užduotis
Profesinės rizikos vertinimo organizavimas ir prevencinių priemonių rengimas. Praktinės užduoties sąlyga. Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai. Įsakymas. Dėl profesinės rizikos vertinimo organizavimo. Profesinės rizikos vertinimo darbų planas. Įsakymas. Dėl profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių plano. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2014 06 30
Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės
Įvadas. Turinys. Kas yra gaisras. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Gaisrinis vandentiekis. Gesintuvų rūšys, veikimo principai ir naudojimas. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 03 03
Asmenines ir kolektyvines apsaugos priemonės
Apsaugos priemonės. Asmeninės apsaugos priemonės. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Odos apsaugos priemonės. Filtruojančios. Izoliuojančios. Dujokaukės, respiratoriai, dulkėkaukės, vatos ir marlės raiščiai. Respiratoriaus sandarumas. Marlės raiščio paruošimas. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Tinkamai įrengtoje slėptuvėje ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 11 05
Priešgaisrinė sauga. Pristatymas
Gaisras. Gaisro komponentai. Gaisrų priežastys. Gaisrų tipai. Gesintuvų tipai. Pastabos. Profilaktinės priemonės. Veiksmai, kilus gaisrui. Priešgaisrinės sistemos. Priešgaisriniai jutikliai. Gaisro pavojai. Evakuacija. Pagalba nukentėjusiems. Nuodingųjų medžiagų susidarymas gaisro metu. Ženklai.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2011 03 18
Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose
Įžanga. Pagrindiniai kenksmingi ir pavojingi rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose. Profesinės rizikos vertinimo etapai bei priemonės. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 8 psl.
2012 05 22
Psichologinė-socialinė parama gyventojams ekstremalių situacijų metu
Psichologinė-socialinė parama gyventojams ekstremalių situacijų metu. Civilinės apsaugos esmė. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai ir uždaviniai. Ekstremali situacija - padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų ...
Saugos referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03
Priešgaisrinė sauga
Priešgaisrinė sauga. Turinys. Įvadas. Saugumo priemonės gaisrų zonoje. Gaisrai ir jų gesinimo būdai bei priemonės. Gaisrų gesinimo priemonės. Sauga nuo gaisrų. Išvados. Žmonės – didžiausia mūsų valstybės vertybė. Laiduoti žmonių saugumą yra svarbiausias mūsų tikslas. Nuo sėkmingos apsaugos visiškai priklauso visų ...
Saugos referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Civilinės saugos referatas - Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos
Įvadas. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Perspėjimo signalai ir veiksmai išgirdus juos. Įspėjamasis garsinis signalas. Įspėjamieji balsu skelbiami signalai. „radiacinis pavojus“. „cheminis pavojus“. „potvynio pavojus“. „katastrofinis užtvindymas“. „uragano pavojus“. „oro pavojus“. „oro pavojaus ...
Saugos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 01 22
Ekstremalios situacijos Lietuvoje
Lietuvosįvadas. Ekstremalių situacijų priežastys. Pagrindinės sąvokos. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Ekstremalios situacijos pagal mastą. Galimos ekstremalios situacijos lietuvoje. Ekstremalios situacijos lietuvoje. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Sausra. Potvyniai. Avarijos ir katastrofos. Epidemija. Gaisrai. ...
Saugos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 12 10
Ekstremalių situacijų valdymas
Turinys. Įvadas. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų polimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. Ekstremalių situacijų valdymui. Gis krizių prevencijai ir valdymui. Krizių valdymas ir situacinė analizė per internetą. Gis sprendimai ekstremalių situacijų valdymui. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro uždaviniai ...
Saugos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 03 03
Profesinės rizikos vertinimas, prevencija ir mažinimo principai
Santrauka. Zusammenfassung. Įvadas. Profesinės rizikos tyrimas ir vertinimas. Rizikos tyrimas. Profesinės rizikos vertinimas. Pavojų nustatymas. Pažeidžiamųjų asmenų nustatymas. Rizikos leistinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir įvertinimas. Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės. Profesinių ligų statistika lietuvoje. ...
Saugos projektai, Projektas, 20 psl.
2011 05 13
Priešgaisrinės saugos reikalavimai ir jų analizė
Įvadas. Apie gaisrą, jo pavojus ir gaisro gesinimo priemones. Kaip gaisras plinta. Pavojai žmonėms. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ir jų analizė. Bendrosios nuostatos. Statybos produktų, statinio konstrukcijų, statinių. Gaisrinė techninė klasifikacija. Gaisro apkrova. Gaisro ...
Saugos referatai, Referatas, 22 psl.
2012 04 29
Gaisrai, jų priežastys ir profilaktika
Įvadas. Degimas. Gaisrų priežastys. Gaisrų profilaktika. Veiksmai kilus gaisrui. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 12 04
Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje
Įvadas. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą lr. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistema. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse. Reikalavimai darbo aplinkai, darbo vietoms, darbų organizavimui. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir ...
Saugos konspektai, Konspektas, 105 psl.
2011 03 03
Gyventojų ir turto apsauga įvykus cheminėms avarijoms, apsaugos priemonės, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės
Įvadas. Kenksmingos cheminės medžiagos ir jų sąvybės. Gyventojų veiksmai įvykus cheminei avarijai. Žmonių apsauga cheminės taršos atvejais. Gyventojų evakavimo organizavimo būdai. Apsaugos priemonės. Individualiosios apsaugos priemonės (IAP). Kolektyvinės apsaugos priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 09 19
Žmogaus saugos savarankiškas darbas
Įstaigos pavadinimas, pagrindinė veikla, užimamos pareigos. Saugos ir sveikatos valdymas. Profesinės rizikos vertinimas. Instruktavimų tvarka. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų statistika. Priešgaisrinės saugos valdymas. Civilinės saugos valdymas. Lr įstatymų užtikrinant saugias darbo sąlygas vykdymas. Išvados ir ...
Saugos analizės, Analizė, 7 psl.
2012 05 14
Darbo saugos organizavimas įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Elektriko darbų saugos ir sveiktos instrukcija nr. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė nr. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 05 11
Higienos normos
Darbo higienos reikalavimai ir analizė. Įvadas. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Taikymo sritis. Bendrieji higienos reikalavimai. Darbas su videoterminalais. Taikymo sritis. Įsipareigojimai darbdaviui. Darbo ir poilsio režimas. Išankstiniai ir periodiški darbuotojų sveikatos tikrinimai. Videoterminalo įrenginiai. Darbo ...
Saugos referatai, Referatas, 19 psl.
2013 05 22
Sauga darbe referatas
Sauga darbe. Darbuotojų sauga ir sveikata darbe. Įstatymo taikymas ir jo apribojimai. Darbo kodekso skirstymai. Darbų saugos kontrolės formos. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 02 08
Priešgaistrinė sauga
Priešgaisrinė sauga. Gaisras. Gaisro priežastys. Natūralios. Techninės. Nuodingos dujos. Civilinė sauga. Civilinės saugos veiksmų esmė. Nuo ko kyla gaistrai. Skiriami šeši civilinės saugos signalai. Radiacinis (branduolinis) pavojus. Cheminis pavojus. Oro pavojus. Potvynių pavojus. Uragano pavojus. Biologinis pavojus. Savokos. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 01 27
Krautuvas Ir jo eksploatacija
Krautuvai yra dviejų tipų: tai elektriniai ir automobiliniai. Jų paskirtis yra ta pati, tai yra pakrauti ir iškrauti krovinius. Krautuvų panaudojimo spektras yra labai platus. Tai gamyklos, sandėliai, uostai ir 1. 1. Elektrinių ir automobilinių krautuvų panaudojimas yra skirtingas. Elektrinius krautuvus ir vežimėlius daugiausia ...
Saugos referatai, Referatas, 15 psl.
2010 10 19
Rizikos vertinimas
Įžanga. Pagrindiniai kenksmingi ir pavojingi rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimo etapai. Rizikos vertinimo dokumentavimas. Įsakymas. Dėl profesinės rizikos vertinimo. Darbuotojų darbo vietose organizavimas. Profesinės rizikos įvertinimo kortelė. Profesinės rizikos įvertinimo kortelė. Literatūra.
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2013 10 29
Darbo sauga ir profesinės ligos
Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Priešgaisrinės sauga. Degimo proceso esmė, degimo sąlygos. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Elektrosauga. Apsaugos nuo elektros priemonės. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Profesinės ligos nustatymas.
Saugos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2010 03 03
Individualios apsaugos priemonės. Žmonių sanitarinis švarinimas.
Įvadas. Individualios apsaugos priemonės. Filtruojamosios individualios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Civilinės dujokaukės. Vaikiškos individualios apsaugos priemonės. Pramoninės filtruojamosios individualios apsaugos priemonės. Izoliuojamosios individualios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Pramoniniai izoliuojamieji ...
Saugos referatai, Referatas, 19 psl.
2010 10 25
Elektrosauga
Elektrosauga (apsauga nuo elektros) - tai techninių, organizacinių priemonių ir teisinių normų visuma, skirtų žmonėms apsaugoti nuo pavojingo ir kenksmingo elektros srovės, elektros lanko, elektromagnetinio lauko ir statinės elektros poveikio.
Saugos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 02 21
Pavojingų krovinių gabenimas skaidrės
Pavojingų krovinių gabenimas. Pavojingų krovinių (ADR) gabenimas Lietuvoje. Pavojingiems kroviniams priskiriamos. Dideli pavojaus ženklai. Ženklinimas. Konteinerių  ženklinimas.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 03 23
Sergančio skrandžio vėžiu paciento slaugos planas
Dokumentinė dalis. Nusiskundimai. Ligos anamnezė. Gyvenimo, darbo ir alerginė anamnezė. Atvejo interpetacija. Gyvybinių veiklų įvertinimas. Realios problemos. Potencialios problemos. Slaugos planas. Slaugytojo veikla tiriant ir gydant pacientą. Paciento mokymas. Naudotos literatūros sąrašas.
Saugos planai, Planas, 6 psl.
2014 03 09
Skaidrės apie terorizmą
Terorizmas. Kas yra terorizmas? Pagrindinis terorizmo taikinys. Pagrindinis ginklas. Teroristas. Teroro aktų šalininkas ar dalyvis. Save vadina separatistais. Teroristų veikla. Terorizmo rūšys. Nacionalistinis. Siekti pasaulio dėmesio atkreipimo. Religinis. Naudoja smurtą „dieviškiems“ įsakymams vykdyti. Diena, pakeitusi pasaulį. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 03 02