Saugos kursiniai darbai

55 dokumentai
Rizikos vertinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įžanga. Pagrindiniai kenksmingi ir pavojingi rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimo etapai. Rizikos vertinimo dokumentavimas. Įsakymas. Dėl profesinės rizikos vertinimo. Darbuotojų darbo vietose organizavimas. Profesinės rizikos ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 11 01
Darbo saugos organizavimas įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Elektriko darbų saugos ir sveiktos instrukcija nr. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė nr. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 07 28
Gaisrinė sauga
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Summary. Gaisrinės saugos raida. Priešgaisrinės saugos organizavimas. Teisės aktai reglamentuojantys gaisrinę saugą. Priešgaisrinės saugos įstatymas. Valstybinės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų funkcijos ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 08 27
Darbo ir civilinė sauga. Dokumentų tvarkymas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Kompiuterių programuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Liudininko ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 09
Darbų sauga įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Profesinės rizikos vertinimas parenkant asmenines apsaugines ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 04 23
Užkrečiamos odos ligos Civilinė sauga
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Odos ligų priežastys ir odos ligų simptomai. Užkrečiamos odos ligos. Piodermijos. Stafilodermijos. Rožė. Mikrosporija. Favusas. Raupsai. Maras. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 11 03
Darbo sauga įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Banko skolų išieškotojo saugos ir sveikatos instrukcija nr. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 10 30
Gaisrai Lietuvoje
Santrauka. Summary. Įvadas. Gaisrų istorija. Gaisrai lietuvoje. Gaisrų sukeliami pavojai. Gaisrų kylimo priežastys. Gaisrų tipai. Evakuacija. Lietuvos respublikos priešgaistrinės saugos įstatymo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 02 16
Darbų saugos politika ir pažeidimų prevencija
Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Darbų saugos politikos samprata. Darbų saugos samprata. Darbų saugos užtikrinimas organizacijose. Darbuotojų parengimas saugiai dirbti. Priešgaisrinė sauga. Darbų saugos ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 02 14
Cheminės ir radiacinės kontrolės prietaisai
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros teisės studijų programa cheminės ir radiacinės kontrolės prietaisai kursinis darbas. Darbo objektas –. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Cheminės žvalgybos principai ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 03 26
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos analizė
Įvadas. Įmonės dss analiz. Įmonės veiklos pristatymas. Priešgaisrinė sauga. Ekologija (ekologiškos darbo vietosIšvados. Literatūra.
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 06 12
Ergonomikos reikšmė darbuotojų saugai ir sveikatai
Ergonomikos reikšmė darbuotojų saugai ir sveikatai. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti ką reikia žinoti norint užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas sau ir kitiems. Ką daryti jei dirbant mūsų taisyklės yra pažeidžiamos. Darbų ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 08 27
Darbo sauga darbuotojų ir darbdavių pareigos
Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbo vietų įrengimas, žvejybos laivuose, darbo priemonėse. Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys saugų darbų organizavimą ir jų vykdymą įmonėse. Darbuotojų evakuavimo bei ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2013 02 21
Civilinė darbo sauga
Įvadas. Įmonės pristatymas. Vidaus tvarkos taisyklės. Uab „AURORA“ darbuotojų 2015 m. sausio mėn. darbo laiko grafikas. Uab „AURORA“ darbuotojų pietų pertraukos laikas. Uab „AURORA“ apsaugos darbuotojų 2015 m. sausio mėn. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 05 26
Reikalavimai saugai ir sveikatai trąšų įmonėje
Įvadas. Sąvokos. LR institucijų dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą. Darbuotojų saugos ir sveiko darbo organizavimas trąšų įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai trąšų įmonėje. Trąšų įmonėje ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 05 09
Darbo saugos ir sveikatos organizavimas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Įmonės pamainų darbo grafikas. Mūrininko Pauliaus Strazdo 2013 m. Kovo mėn. Darbo grafikas. Metų kovo mėnesio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Mūrininko ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 10 29
Civilinės saugos planas
Civilinės saugos parengtis ekstremaliomis situacjomis planas. Įvadas. Valdymo organizavimas ekstremalios situacijos. Esvc funkcijos kasdieninėje veikloje. Esvc funkcijos įvykus ekstremaliai situacijai. Kalendorinis civilinės saugos veiksmų ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 09 03
Darbų sauga ir higiena
Įvadas. Darbų saugos samprataindividui ir visuomenei. Darbų saugos tikslai, uždaviniai, kontrolė. Darbų saugos mokymas. Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo tvarka ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 05 09
Aplinkos ir žmogaus sauga „UAB Buhalterija verslui“ įmonėje parengimas
Aplinkos ir žmogaus sauga „UAB Buhalterija verslui“ įmonėje parengimas. Įvadas. Steigiamo (veikiančio) ūkio subjekto charakteristika. Aplinkosaugos analizė. Aplinkosaugos veiksmingumo vertinimas ekožemėlapio sudarymas. Poveikiai ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2018 01 11
Stresų įtaka saugiam darbui darbo ir civilinės saugos kursinis darbas
Įvadas. Streso savoką. Streso mechanizmai. Streso sukelejai. Streso pasireiškimo formos. Stresas darbe. Potencialus stresoriai darbo v ietoje. Darbuotoju elgsena streso atveju. Streso pasekmės darbuotoju sveikatai ir saugiam darbui. Streso ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 04 12
Darbo saugos organizavimas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Padavėjo saugos ir sveikatos instrukcija nr. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 11 09
Darbo saugos projektinis darbas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Darbų saugos organizavimas Uab „REVI“ bankas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Išvados. Literatūra.
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 05 01
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas fotografijos paslaugas teikiančioje įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbo grafikas. 2014 metų liepos mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Fotografo pareigybinis aprašas. Profesinės rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojo asmeninių apsauginių. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 12 07
Žmogaus sauga kursinis darbas
Bendra tiriamojo objekto charakteristika. Darbo vietos charakteristika. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. Fizinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 11 27
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas
Įmonės pristatymas. Kovo mėnesio darbo laiko žiniaraštis. Saugos ir sveikatos instrukcija gamybinių patalpų valytojai. Darbuotojo ameninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 02 26
Darbo ir civilinė sauga organizavimas įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Batsiuvio saugos ir sveikatos instrukcija. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 12 03
Darbų saugos ir sveikatos organizavimas Uab "Avilys"
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Lapkričio mėnesio darbo grafikas. 2013 metų lapkričio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Bitininko pareigybiniai nuostatai. Bitininko saugos ir sveikatos instrukcija. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 10 28
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai
Turinys. Įvadas. Įmonės „STATOM MES“ pristatymas. Uab „statom mes“ darbo taisyklės. Nekintantis darbo grafikas. Suminis darbo grafikas. Lankstus darbo grafikas. Suskaidytas darbo grafikas. Individualus darbo grafikas. Darbo laiko ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 08 14
Elektrosaugos reikalavimai ir jų analizė
Įvadas. Elektrotechnikos darbuotojams keliami reikalavimai. Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės ir būdai. Elektrotechnikos darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos. Organizacinės apsaugos nuo elektros priemonės. Techninės apsaugos nuo ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 12 29
Fizinės darbo salygos įmonėje
Įvadas. Teorinė dalis. Fizinio darbo sąlygų pasekmės. Praktinė dalis. Darbo sąlygos AB „Alytaus chemija“. Fizinės darbo sąlygos AB „Alytaus chemija“. Patalpų vėdinimas. Darbo vietų apšvietimas. Erdvės reikalavimai įmonėje. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 01 22
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo