Sauga (2)

1271 dokumentas
Darbuotoju sauga ir sveikata skaidrės
Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų sauga ir sveikata Lietuvoje. Darbuotojų pareigos ir teisės. Darbdavių pareigos ir teisės. Darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksnių klasifikavimas. Kenksmingosios medžiagos. Kenksmingų ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 22
Pavojingų krovinių gabenimas skaidrės
Pavojingų krovinių gabenimas. Pavojingų krovinių (ADR) gabenimas Lietuvoje. Pavojingiems kroviniams priskiriamos. Dideli pavojaus ženklai. Ženklinimas. Konteinerių  ženklinimas.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 03 25
Darbų sauga ir sveikatos apsauga RST įmonėje
Įvadas. Darbuotojų saugos struktūra įmonėje. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų apskaita. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausymais. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 03 10
Individualios apsaugos priemonės. Žmonių sanitarinis švarinimas.
Įvadas. Individualios apsaugos priemonės. Filtruojamosios individualios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Civilinės dujokaukės. Vaikiškos individualios apsaugos priemonės. Pramoninės filtruojamosios individualios apsaugos priemonės. ...
Saugos referatai, Referatas, 19 puslapių
2010 10 25
Plataus profilio statybininko saugos ir sveikatos instrukcija
Plataus profilio statybininko. Saugos ir sveikatos instrukcija nr. Bendroji dalis. Profesinës rlzikos veiksniai. Saugos prlemonės nuo jų povelklo. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Paaukštinimo ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 06
Profesinė rizika referatas
Profesinės rizikos vertinimas. Rizikos vertinimas darbo vietoje. Pavojingų veiksnių identifikavimas. Rizikos veikiamų darbuotojų identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos priimtinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir vertinimas. Rizikos ...
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 08 04
Darbo sauga ir profesinės ligos
Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Priešgaisrinės sauga. Degimo proceso esmė, degimo sąlygos. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Elektrosauga. Apsaugos nuo elektros priemonės. Potencialiai pavojingi ...
Saugos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 02 09
Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos, jų klasifikacija
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvas atsitikimas darbe, jo tyrimas. Sunkus ir mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe, jų tyrimas. Kas lemia nelaimingus atsitikimus darbe. Profesinės ligos, ju klasifikacija. Išvados. ...
Saugos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 12 03
Galimos ekstremalios situacijos ir jų priežastys Lietuvoje
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys. Ekstremali situacija. Ekstremalių situacijų priežastys būna. Gamtinės ekstremalios situacijos Lietuvoje gali būti. Kruša. Krušos priežastys. Sausra. Sausros priežastys. Pūga. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 06 27
Priešgaisrinė sauga skaidrės
Priešgaisrinė sauga. Priešgaisrinio režimo samprata. Kaip apsisaugoti nuo gaisro. Žvakių pavojai. Rūkymo pavojai. Elektros pavojai. Krosnių pavojai. Žaibo pavojai. Evakuacija kilus gaisrui. Gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų klasės. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2014 03 18
Profesinės rizikos vertinimas
Įvadas. Rizikos veiksnių valdymas įmonėje. Rizikos veiksniai. Rv tikslai ir užduotys. Mokymas, suvokimas ir kompetencija. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika. Vadybos sistemos įgyvendinimas ir ...
Saugos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 04 02
Apsauga nuo elektros
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Apsaugos nuo elektros būdai. Apsaugos nuo elektros priemonės. Apsaugos nuo elektros įspėjamieji ženklai. Apsaugos nuo elektros draudžiamieji ženklai. Apsauga nuo ...
Saugos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 02 03
Darbuotojų žinių patikrinimo gaisrinės saugos klausimais testas
Darbuotojų žinių patikrinimo gaisrinės saugos klausimais. Testas 2 variantas. Už objekto priešgaisrinę saugą atsakingas. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti. Putų gesintuvais draudžiama gesinti. Šviesiniai išėjimo krypties ...
Saugos testai, Testas, 4 puslapiai
2017 09 20
Gyventojų ir turto apsauga biologinės taršos atveju
Gyventojų ir turto apsauga biologinės taršos atveju. Per radio imtuvus ar televiziją girdime. Cheminė, fizinė ir biologinė aplinkos oro tarša. Ligos atsiradimui turi įtakos keletas faktorių. Biologinė aplinkos tarša. Didžiausią ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2013 03 14
Patologija klausimai kontroliniui su atsakymais
9( 2 atsiliepimai )
Saviruošos klausimai II kontroliniui (SL). Uždegimas, jo požymiai, stadijos, baigtis, biologinė reikšmė. Koks yra pagrindinis uždegimo ginamasis mechanizmas ir kas jį atlieka? Uždegimo mediatorių (histaminas, serotoninas, komplementas) ...
Saugos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 10 16
Profesiniai susirgimai, jų tyrimas ir apskaita
Tikslai. Profesinės ligos ir jų klasifikacija. Profesinės ligos, sukeltos cheminių medžiagų. Profesinės ligos, sukeltos dulkių (aerozolių). Profesinės ligos, sukeltos biologinių veiksnių (profesinės infekcinės ligos). Profesinės ...
Saugos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 02 09
Civilinė sauga. Konspektas
Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Gyventojų evakavimas. Ekstremalios situacijos lietuvoje ir jų priežastys. Avarijos ir katastrofos. Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Gaivalinės nelaimės lietuvoje. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 101 puslapis
2012 03 10
Elektrosauga skaidrės
Darbo tikslas. Uždaviniai. Kas yra elektrosauga? Sąvokos. Apsaugos nuo elektros būdai. Rozečių apsaugos. Jokiu būdu nepalikti tokių rozečių nesutvarkytų. Elektros instaliacija. Patalpų klasifikacija elektrosaugos atžvilgiu. Elektros ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2014 04 30
Pavojingos medžiagos pirotechnikos priemonės, jų keliami pavojai
8,5( 2 atsiliepimai )
Pavojingos medžiagos. Pirotechnikos priemonės, jų keliami pavojai. Sprogstamosios medžiagos. Sprogalai. Cheminiai junginiai ar jų mišiniai. Būtina tiksliai laikytis instrukcijų. Pavojinga pradedančiųjų rankose. Būtina atkreipti dėmesį ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2013 03 07
Darbo ir civilinė sauga. Dokumentų tvarkymas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Kompiuterių programuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Liudininko ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 09
Darbų sauga skaidrės
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai naudojant kompiuterinę įrangą. Veiksmai prieš darbo pradžią. Veiksmai darbo metu. Reikalavimai, naudojantis spausdintuvu. Nedelsiant išjungti kompiuterį šiais atvejais. Veiksmai avariniais ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 10 07
Darbuotojų instruktavimas instruktažai
Instruktažai, jų rūšys. Darbuotojų instruktavimas. Iš kokių etapų susideda higieninis darbo vietų ivertinimas. Pateikite civilinės saugos struktūra, funkcijas, uždavinius. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 12 13
Techninės kilmės ekstremalių situacijų kriterijai Lietuvoje
9,5( 2 atsiliepimai )
Techninės kilmės ekstremalių situacijų kriterijai lietuvoje. Ekstrmalios situacijos. Ekstrmalių situacijų rūšys. Registro paskirtis ir tikslai. Registrą tvarkančios įstaigos. Registro objektai. Registras kuriamas keliais etapais. ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 11 22
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje
Aprašytos ekstremalios situacijos ir kaip elgtis jų metu. Stambi kruša. Sausra. Pūgos. Stiprūs vėjai. Smarkus lietus. Gaisrai. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Perkūnija. Stambi kruša –  trumpalaikis reiškinys, sukeliantis ilgalaikius ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2011 02 09
Referatas pirmoji pagalba
Pirmosios pagalbos vaistinėlė. Pirmoji pagalba nušalus. Pirmoji pagalba susižeidus. Pirmoji pagalba skenduoliui. Pirmoji pagalba nusideginus. Pirmoji pagalba nutrenktam elektros srovės. Pirmoji pagalba patempus sausgysles. Pirmoji pagalba ...
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 04 26
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
I. Bendrosios nuostatos. Gresiantys įvykiai. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas. Keitimosi informacija apie įvykį tvarka. Uab „meistrelis“ ( vokiškų automobilų autoservizo)bendruomenės apsauga ...
Saugos planai, Planas, 9 puslapiai
2016 08 05
Nelaimingi atsitikimai darbe
Nelaimingas atsitikimas darbe. Staigus darbuotojo sveikatos pakenkimas. Darbuotojas netenka darbingumo bent vienai dienai arba miršta. Nelaimingi atsitikimai darbe skirstomi. Lengvas nelaimingas atsitikimas. Dėl kurio darbuotojas patiria traumą. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 03 25
Atliekų tvarkymas referatas
Įvadas. Atliekų šaltiniai ir sudėtis. Atliekų tvarkymnas. Atliekų tvarkymo metodai. Atliekų šalinimo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 03 30
Rizikos veiksniai
9,5( 2 atsiliepimai )
Profesinė rizika. . Pagrindiniai pavojingi ir kenksmingi profesinės rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimo tikslas. Parengiamųjų darbų etape. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape. Rizikos pašalinimo ar sumažinimo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 06 27
Darbo ir civiline sauga. Namų darbas.
Inžinerinė gyventojų apsauga. Apsaugos lygmenys. Evakujacija. Infekcinės ligos. Žmonių sanitarinis švarinimas. Literatūra. 1998 m. gruodžio 15 d. LR Seimo priimtas Civilinės Saugos Įstatymas nustato civilinės saugos ir gelbėjimo ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2010 11 02
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema