Sauga (3)

1409 dokumentai
Gaisrai ir jų priežastys
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Gaisrų samprata ir jų rūšys. Gaisrų klasifikacija. Užgesinti gaisrą - tai reiškia pašalinti bent viena iš šių komponentų. Gaisrų priežastys vietovėse. Gaisrai kaimo vietovėse. Gaisrai miesto ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 05 09
Darbo saugos N-1 forma
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas 2015 10. Danės. , Klaipėda. Vidaus vandens transportas. Lietuvos Respublikos pilietis. Darbuotojas , dirbantis nuolatinį neterminuotos trukmės darbą , visą darbo dieną. Keturiasdešimt trečia savaitė. ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 01 02
Gamtiniai gaisrai ir priežastys
Gamtiniai gaisrai ir priežastys. Gaisras. Pirmasis gaisro pavojus. Gaisras namuose. Ugnis -  dar ne gaisras. Vietinis gaisras. Mažasis gaisras. Vidutinis gaisras. Didelis gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gamtiniu gaisrų priežastis. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 07 10
Radiacijos avarijos ir jų padariniai
Radiacijos avarijos ir jų padariniai. Įvadas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Jonizuojančios spinduliuotės panaudojimo sritys. Radiacijos avarijos ir jų pasekmės. Fukušimos i atominė elektrinė. Černobylio avarija ir pasekmės. Avarija ...
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 02 09
Žmonių sanitarinis švarinimas
Įvadas. Sąvokos. Sanitarinio švarinimo organizavimas. Sanitarinio švarinimo tikslas. Sanitarinio švarinimo punktai, jų organizavimas. Pirminis sanitarinis švarinimas. Galutinis sanitarinis švarinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 12 10
Civilinė sauga ir gelbėjimo struktūra
Civilinė sauga ir gelbėjimo sistemos struktūra,tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos departamento funkcijos ir struktūra. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo ...
Saugos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 07 23
Darbo higienos reikalavimai
Bendrieji reikalavimai darbo higienai. Higieninės darbo sąlygos. Darbo higiena. Tai mokslinė ir praktinė medicinos šaka. Darbo higienos tikslas. Gerinti priemomes, kurios išsaugo darbuotojo darbingumą ir sveikatą. Darbo vietų vertinimas. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 24
Darbu saugos ir sveikatos organizavimas imoneje
Darbu saugos ir sveikatos organizavimas imoneje Naujienos. Darbų saugos ir sveikatos organizavimas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Žurnalisto saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos nustatymo ...
Saugos projektai, Projektas, 24 puslapiai
2014 04 26
Nelaimingi atsitikimai darbe
Nelaimingas atsitikimas darbe. Staigus darbuotojo sveikatos pakenkimas. Darbuotojas netenka darbingumo bent vienai dienai arba miršta. Nelaimingi atsitikimai darbe skirstomi. Lengvas nelaimingas atsitikimas. Dėl kurio darbuotojas patiria traumą. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 03 25
Darbų sauga namų darbas
Civilinės saugos plėtros programa ir tarptautinis bendradarbiavimas. Gaisrai, jų priežąstys ir profilaktika. Elektrosauga. Literatūra.
Saugos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2012 03 25
Saugos klausimai atsakymai
Kaip skirstomos vėdinimo sistemos pagal oro cirkuliacijos sužadinimo būdą? Pagal oro cirkuliacijos sužadinimo būdą vėdinimo sistemos skirstomos įnatūralias ir mechanines arba = mišrusis. Kur turi būti registruojami garo katilai? Kokia ...
Saugos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 07 24
Apsaugos darbuotojų mokymo kursai testas
5. Apsaugos darbuotojas panaikintą leidimą nešiotis ginklus ar neterminuotą leidimą nešiotis ginklus privalo grąžinti teritorinei policijos įstaigai:8. Apsaugos darbuotojas per renginius, kuriuose palaiko viešają tvarką privalo ...
Saugos testai, Testas, 18 puslapių
2016 12 05
Civilinė sauga skaidrės
Civilinė sauga. Civilinė sauga . Civilinės saugos tikslai. Ekstremalios situacijos. Tarptautinis civilinės saugos simbolis. Skiriami šeši civilinės saugos signalai. Apibendrinimas. Ačiu už dėmesį.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 12 22
Kolektyvinės apsaugos priemonės
Įvadas. Apsauginiai statiniai: projektavimo normos, statyba, naudojimas. Slėptuvės. Pagrindiniai reikalavimai projektuojant ir statant slėptuves. Bendrieji slėptuvių naudojimo reikalavimai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 02 20
Nelaimingi atsitikimai, jų tyrimas
Darbo tikslas: išanalizuoti nelaimingų atsitikimų darbe ir darbuotojų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Darbo uždaviniai. Kas yra nelaimingas atsitikimas. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvių, sunkių ir mirtinių ...
Saugos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 01 03
Žmonių saugos referatas
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Elektromagnetinė spinduliuotė. Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika. Elektromagnetinių laukų poveikis žmogaus organizmui. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Saugus krovinių ...
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2011 03 20
Automatinės priešgaisrinės gaisro signalizacijos sistemos įrengimas patalpoje
Įvadas. Vandenylis ir jo gamybos būdai. Priešgaisrinės sistemos. Automatinės priešgaisrinės gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos. Detektoriai. Detektorių išdėstymo reikalavimai. Detektorių išdėstymas. Veiksmai įsijungus ...
Saugos referatai, Referatas, 21 puslapis
2015 04 26
Darbų sauga įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Profesinės rizikos vertinimas parenkant asmenines apsaugines ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 04 23
Darbuotojų saugos teisinis reglamentas ir kontrolė
Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politika pagrįsta šiais principais. Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuoja. TDO organizacija. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. Darbuotojų sauga ir sveikata. Uždaviniai ir priemonės. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 06 27
Nelaimingi atsitikimai referatas
Įvadas. Pirmieji veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Sunkus nelaimingas atsitikimas darbe. Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo komisija. Lengvas nelaimingas atsitikimas darbe. Pranešimas apie ...
Saugos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 11 10
Darbuotojų instruktavimas, mokymas ir atestavimas
Darbuotojų instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Teisės aktai. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Sąvokos. Instrukcijų rengimas. Darbo įrenginių (priemonių) naudojimo instrukcijos ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2014 12 03
Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus
Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Drausminė atsakomybė. Drausminės nuobaudos. Administracinė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 01 18
Civilinės saugos veiksmų ir priemonių planavimas ekstremalių situacijų atvejų
Įvadas. Galimos ekstremalios situacijos lietuvoje. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Civilinės saugos signalai ekstremalių atvejų. Gyventojų apsaugos priemonės. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės. Ir darbuotojų veiksmai. ...
Saugos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 02 20
Darbo saugos laboratoriniai darbai
Įžeminimo skaičiavimas. Įžeminimo įrenginio varžos matavimas. Grunto savitosios varžos nustatymas. Žmonių saugos laboratorijos patalpos su sužymėtomis darbo vietomis. Laboratorijos natūralaus arba dirbtinio apšvietimo (arba mišraus ...
Saugos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2012 02 01
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos ir jų priežastys
10( 2 atsiliepimai )
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos ir jų priežastys. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ekstremalios situacijos sąvoka. Svarbiausios ekologinės kilmės ekstremalių situacijų priežastys. Pavojingų medžiagų išmetimai. Išvada.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 06 22
Gaisrai, jų priežastys ir profilaktika referatas
Įvadas. Gaisrų klasifikacija. Gaisro eiga. Gaisrų priežastys. Gaisrų profilaktika. Kaip teisingai naudotis gesintuvu. Gaisrų statistika. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 05 07
Radioaktyvi teritorijos tarša avarijos atveju
Įvadas. Radioaktyvioji tarša. Kas tai radioaktyvioji tarša. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Černobylio avarija? Černobylis. Lietuva per ir po Černobylio avarijos. Pasaulis po Černobylio avarijos. Litertūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 02 17
Sauga įmonėje
Įvadas. Įmonės gamybinė veikla. Įmonėje egzistuojantys rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Darbo laiko trukmė. ...
Saugos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 04 16
Vibracijos poveikis žmogui
Vibracija (virpesiai) - tai materialių taškų arba kimų pasikartojantys judesiai apie pusiausvyros padėtį. Vibracija būna vielinė (virpesius sukelian¬tys įrankiai laikomi rankoje, pvz. , pneumatinis plaktukas, įrankis uolienoms ardyti, ...
Saugos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 08 02
Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės
10( 2 atsiliepimai )
Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Darbdavio pareiga sudaryti. Darbdavio pareigos. Darbdavys privalo gerbti darbuotojų atstovų teises ir netrukdyti jiems veikti. Imasi priemonių, kad įmonės statiniai. Užtikrina. Sudaro sąlygas ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 12 02
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo