Sauga (4)

1409 dokumentai
Darbų sauga gamyboje
Darbų sauga gamyboje. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo vietoms, darbo priemonėms. Darboviečių įrengimo reikalavimai. Darbo įrenginių naudojimas. Pavojingi ir kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai ir ...
Saugos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2014 11 19
Profesinės rizikos vertinimas Sauga autoservise
9,3( 3 atsiliepimai )
Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose, procesuose ar įrenginiuose. Pirmas praktinis darbas – profesinės rizikos vertinimas darbo vietose, procesuose ar įrenginiuose. Darbo vietos aprašymas. Profesinės rizikos įvertinimas. Profesinės ...
Saugos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 02 10
Ekstremalios situacijos
Darbo tikslas – įvertinti civilinės krašto apsaugos funkciją, apimančią valstybės institucijų, viso šalies ūkio bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai ir veiksmus jai susidarius. Ko turi imtis vadovas susidarius ...
Saugos referatai, Referatas, 19 puslapių
2011 02 09
Įmonės ekstremalių situacijų valdymo planas
Uab ,, gabrielės radiatoriai ‘‘ projektavimo , montavimo , prekybos įmonės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. bendrosios nuostatos. Civilinė sauga. Ekstremalioji situacija. Ekstremalusis įvykis. Gelbėjimo darbai. Darbuotojų ir ...
Saugos planai, Planas, 11 puslapių
2016 04 11
Žmonių sauga darbe
Įvadas. Saugaus darbo organizavimas įmonėje. Saugaus darbo teisinis reguliavimas. Saugos darbe instruktavimas mokymas ir atestavimas. Saugos darbe ir pareiginių instrukcijų rengimas. Įmonės (gamybos padalinio) darbo aplinkos vertinimas. Darbo ...
Saugos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 07 30
Apsaugos sistemos
Įvadas. Apsaugų sistemos rūšys. Mechaninės apsaugos priemonės. Belaidės arba mišrios apsaugos sistemos. Video sistemos įrenginiai. Slaptos kameros. Sarginiai šunys. Telefonspynės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 12 19
Darbo sauga Lietuvoje
Įvadas. Darbo saugos lietuvoje reikšmė ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Darbo higiena. Pirmoji pagalba. Priešgaisrinė apsauga. Ekstremalios situacijos ir civilinė sauga darbe. Išvados. Literatūros ...
Saugos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 10 16
Gyventojų ir turto apsauga ekstremaliomis sąlygomis
Įvadas. Ekstremali situacija. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys:. Dėmesio visiems! Radiacinis pavojus! Cheminis pavojus! Katastrofinis užtvindymas! Potvynio pavojus! Uragano pavojus! ...
Saugos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 09 24
Žmonių sauga. Špera.
Darbo santykiai. Apsaugos nuo elektros būdaielektrotechninis personalas. Spalvos. Apsauginės priemonės. Plakatai ir ženklai. Saugos priemonės vykdant darbus. Techninės priemonės vykdant 2 – os kategorijos darbus. Techninės priemonės ...
Saugos šperos, Špera, 5 puslapiai
2010 03 03
Gaisro gesinimo priemonės ir taktika
9( 2 atsiliepimai )
Gaisro gesinimo priemonės ir taktika. Angliarūgštis gesintuvas. Priešgaisrinės apsaugos priemonės sandara. Naudojimas, gaisrai kuriuos galima gesinti su angliarūgščių gesintuvu. Privalumai. Trūkumai. Vandens putų gesintuvas. ...
Saugos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 01 16
Individualios apsaugos priemones
Individualios apsaugos priemonės. Darbo tikslas. Gebėti parinkti individualias apsaugos priemones.
Saugos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 01 16
Jūros tarša
Įvadas. Vandens ciklas. Jūros teršalai ir jų šaltiniai. Nitratai ir fosfatai. Baltijos jūros tarša. Baltijos jūros būklė. Metais. Išvados. Literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 14
Sprinkleriai
Įvadas. Sprinklerinės gaisro gesinimo sistemos tipai. Automatinė sprinklerinė vandens gesinimo sistema. Automatinė drančerinė vandens gesinimo sistema. Automatinė putų gesinimo sistema. Automatinė dujų gesinimo sistema. Sprinklerinė ...
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 08 05
Žmogaus Išgyvenimas
Bendri išgyvenimo atokioje vietovėje principai. Įvadas. Pirmieji veiksmai, įvykus nelaimei ar susiklosčius ekstremaliai situacijai atokioje vietovėje;. Ko negalima daryti įvykus nelaimei;. Pagrindiniai pagalbos signalų perdavimo būdai;. Ką ...
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 03 21
Žmonių sauga namų darbas
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Formulės. Žmonių evakuacijos skaičiuojamasis laikas ts yra žmonių srauto judėjimo kelio kiekvieno ruožo laikų suma ti ir išreiškiamas tokia formule. Žmonių srauto judėjimo ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 03 26
Darbo saugos reikalavimai įmonėje
Įvadas. Darbo saugos reikalavimai įmonėje. Darbo vietų ir jų įrengimo reikalavimai. Darbo priemonių reikalavimai darbo vietoje. Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje. Darbuotojų instruktavimas bei darbuotojų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 05 05
Gaisrų gesinimo būdai
Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Kilnojamosios gaisro gesinimo priemonės. Angliarūgštės gesintuvai. Milteliniai gesintuvai. Gesintuvo naudojimas. Nedegus audeklas. Stacionariosios gaisro gesinimo priemonės.
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 05 28
Geležinkelio darbų sauga
Ivadas. Darbuotoju saugos ir sveikatos įstatymas. Darbuotojo pareigos. Privalomi sveikatos patikrinimai. Darbuotojš aprupinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Nelaimingų atsitikimų darbe, profesiniu ligu klasifikavimas. „Lietuvos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 02 18
Radiacinė avarija. Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai
Įvadas. Radiacijos sąvoka ir radioaktyvumas. Radiacijos poveikis žmogui ir gamtai. Gyventojų apsaugos priemonės. Gyventojų veiksmai įvykus radiacinei avarijai. Gyventojų naudojamos apsaugos priemonės nuo radiacijos. Išvados. Literatūros ...
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 03 24
Užkrečiamos odos ligos Civilinė sauga
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Odos ligų priežastys ir odos ligų simptomai. Užkrečiamos odos ligos. Piodermijos. Stafilodermijos. Rožė. Mikrosporija. Favusas. Raupsai. Maras. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 11 03
Žmonių darbo sauga
Įžanga. Darbo saugos tikslas ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos viešasis administravimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Darbo sutartis. Darbuotojų ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 12 28
Civilinė sauga ivairiose lygmenyse
Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Civilinės saugos sistemos valdymo ir veikimo principai. Civilinės saugos sistemos subjektų kompetencija civilinės saugos srityje. Vyriausybė. Vidaus reikalų ministerija. Ekstremalių situacijų komisijos. ...
Saugos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 05 04
Darbo sauga įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Banko skolų išieškotojo saugos ir sveikatos instrukcija nr. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 10 30
Darbų saugos organizavimas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Kepėjo darbų saugos ir sveiktos instrukcija. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. ...
Saugos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 05 20
Ekstremalios ekologinės situacijos
Ekologinės ekstremalios situacijos. Ekstremali ekologinė situacija. Ekstremalių ekologinių situacijų rūšys. Oro tarša. Žemės tarša. Vandens tarša. Ekstremalios ekologinės situacijos pasaulyje. Černobylio avarija. Grėsmės ekologiniam ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 28
Gesintuvų rūšys
Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės projektinis darbas. Įvadas. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisro gesinimo būdai. Fizinis gesinimo būdas. Cheminis gesinimo būdas. Gaisrinis vandentiekis. Gesintuvų rūšys. Skysčio gesintuvai. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 01 17
Nelaimingi atsitikimai įvykstantys nesilaikant darbo saugos taisyklių, jų tyrimas
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Nelaimingi atsitikimai dėl darbo saugos taisyklių nesilaikymo. ...
Saugos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 08 02
Perspėjimo signalai ir veiksmai. Radiacinės žvalgybos bei dozometrinės kontrolės prietaisai
9,5( 2 atsiliepimai )
Ivadas. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Civilinės saugos signalai. Cheminė avarija. Radiacinis pavojus. Žemės drebėjimas. Potvynio pavojus. Kitos ekstremalios situacijos. Evakuacijos tvarka. Lietuvos respublikos gyventojų pareigos ...
Saugos referatai, Referatas, 15 puslapių
2011 02 09
Žmogaus saugos darbe instrukcijos analizė
Įvadas. Apie įmonę. Įmonės valdymas. Pavojingos ir kenksmingos sąlygos darbo vietose(pagal schemą). Dirbamų patalpų schema. Procesų vykdymui reikalingos techninės priemonės. Išvados. Literatūra ir internetiniai šaltiniai. Saugos darbe ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2015 05 26
Atominės elektrinės skaidrės
Atominės elektrinės. Branduolinė jėgainė (dar vadinama atomine elektrine – AE) – elektrinė. Viso Žemėje turime 443 AE. Šalys-lyderės pagal skaičių JAV. Žala Branduolinių jėgainių veikla sukelia vėžį, kenkia sveikatai. Žala ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 29
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo