Sauga (4)

1275 dokumentai
Sauga įmonėje
Įvadas. Įmonės gamybinė veikla. Įmonėje egzistuojantys rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Darbo laiko trukmė. ...
Saugos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 04 16
Darbuotojų instruktavimas, mokymas ir atestavimas
Darbuotojų instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Teisės aktai. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Sąvokos. Instrukcijų rengimas. Darbo įrenginių (priemonių) naudojimo instrukcijos ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2014 12 03
Žmonių darbo sauga
Įžanga. Darbo saugos tikslas ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos viešasis administravimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Darbo sutartis. Darbuotojų ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 12 28
Darbo sauga įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Banko skolų išieškotojo saugos ir sveikatos instrukcija nr. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 10 30
Darbo saugos N-1 forma
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas 2015 10. Danės. , Klaipėda. Vidaus vandens transportas. Lietuvos Respublikos pilietis. Darbuotojas , dirbantis nuolatinį neterminuotos trukmės darbą , visą darbo dieną. Keturiasdešimt trečia savaitė. ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 01 02
Darbų saugos organizavimas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Kepėjo darbų saugos ir sveiktos instrukcija. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. ...
Saugos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 05 20
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos ir jų priežastys
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos ir jų priežastys. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ekstremalios situacijos sąvoka. Svarbiausios ekologinės kilmės ekstremalių situacijų priežastys. Pavojingų medžiagų išmetimai. Išvada.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 06 22
Gesintuvų rūšys
Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės projektinis darbas. Įvadas. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisro gesinimo būdai. Fizinis gesinimo būdas. Cheminis gesinimo būdas. Gaisrinis vandentiekis. Gesintuvų rūšys. Skysčio gesintuvai. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 01 17
Įmonės ekstremalių situacijų valdymo planas
Uab ,, gabrielės radiatoriai ‘‘ projektavimo , montavimo , prekybos įmonės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. bendrosios nuostatos. Civilinė sauga. Ekstremalioji situacija. Ekstremalusis įvykis. Gelbėjimo darbai. Darbuotojų ir ...
Saugos planai, Planas, 11 puslapių
2016 04 11
Jūros tarša
Įvadas. Vandens ciklas. Jūros teršalai ir jų šaltiniai. Nitratai ir fosfatai. Baltijos jūros tarša. Baltijos jūros būklė. Metais. Išvados. Literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 14
Perspėjimo signalai ir veiksmai. Radiacinės žvalgybos bei dozometrinės kontrolės prietaisai
9,5( 2 atsiliepimai )
Ivadas. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Civilinės saugos signalai. Cheminė avarija. Radiacinis pavojus. Žemės drebėjimas. Potvynio pavojus. Kitos ekstremalios situacijos. Evakuacijos tvarka. Lietuvos respublikos gyventojų pareigos ...
Saugos referatai, Referatas, 15 puslapių
2011 02 09
Sprinkleriai
Įvadas. Sprinklerinės gaisro gesinimo sistemos tipai. Automatinė sprinklerinė vandens gesinimo sistema. Automatinė drančerinė vandens gesinimo sistema. Automatinė putų gesinimo sistema. Automatinė dujų gesinimo sistema. Sprinklerinė ...
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 08 05
Darbų sauga gamyboje
Darbų sauga gamyboje. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo vietoms, darbo priemonėms. Darboviečių įrengimo reikalavimai. Darbo įrenginių naudojimas. Pavojingi ir kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai ir ...
Saugos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2014 11 19
Individualios apsaugos priemones
Individualios apsaugos priemonės. Darbo tikslas. Gebėti parinkti individualias apsaugos priemones.
Saugos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 01 16
Radiacinė avarija. Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai
Įvadas. Radiacijos sąvoka ir radioaktyvumas. Radiacijos poveikis žmogui ir gamtai. Gyventojų apsaugos priemonės. Gyventojų veiksmai įvykus radiacinei avarijai. Gyventojų naudojamos apsaugos priemonės nuo radiacijos. Išvados. Literatūros ...
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 03 24
Žmonių sauga namų darbas
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Formulės. Žmonių evakuacijos skaičiuojamasis laikas ts yra žmonių srauto judėjimo kelio kiekvieno ruožo laikų suma ti ir išreiškiamas tokia formule. Žmonių srauto judėjimo ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 03 26
Eismo įvykiai ir avaringumas
Lemiantys veiksniai. Avaringumo regionai Lietuvoje. Eismo įvykių statistika Europos Sąjungoje. 2011 2020 . ES kelių eismo saugos veiksmų planas. 2011 2020 . kelių eismo saugos veiksmų programa. Tolesni veiksmai. Valstybė narė . ...
Saugos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 04 03
Žmogaus Išgyvenimas
Bendri išgyvenimo atokioje vietovėje principai. Įvadas. Pirmieji veiksmai, įvykus nelaimei ar susiklosčius ekstremaliai situacijai atokioje vietovėje;. Ko negalima daryti įvykus nelaimei;. Pagrindiniai pagalbos signalų perdavimo būdai;. Ką ...
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 03 21
Civilinės saugos signalai ir kaip elgtis juos išgirdus
Civilinės saugos signalai ir kaip elgtis juos išgirdus. Civilinės saugos esmė. Civilinės saugos uždaviniai. Piliečių elgesio taisyklės. Lietuvos respublikos gyventojų pareigos civilinės saugos srityje. Gyventojų ir valdymo grandžių ...
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 07 29
Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas
Tikslas. Uždaviniai. Darbdavių mokymas ir instruktavimas. Darbdavių atestavimas. Padalinių vadovų atestavimas. Darbuotojų apmokymai. Darbuotojų atestavimas. Darbuotojų instruktavimas. Įvadinis instruktažas. Pirminis darbo vietoje. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 03 27
Darbuotojų aprūpinimas saugos priemonėmis
Darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis (aap). Darbuotojų aprūpinimas aap. Darbdavys privalo. Aap naudojimo teisinis reglamentavimas. Darbuotojų aprūpinimo aap įstatymo priedai. Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2014 03 25
Fukušimos avarija ir jos padariniai skaidrės
Fukušimos avarija ir jos padariniainorint gyventi geriau reikia daugiau elektros energijos. Priežastis buvo žemės drebėjimas ir po jo kilęs galingas cunamis. Atominė energija. Branduolinė energetika pasaulyje plėtojama. Vadovaujant enrico ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 04 16
Gaisrai Lietuvoje
Santrauka. Summary. Įvadas. Gaisrų istorija. Gaisrai lietuvoje. Gaisrų sukeliami pavojai. Gaisrų kylimo priežastys. Gaisrų tipai. Evakuacija. Lietuvos respublikos priešgaistrinės saugos įstatymo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 02 16
Nelaimingi atsitikimai įvykstantys nesilaikant darbo saugos taisyklių, jų tyrimas
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Nelaimingi atsitikimai dėl darbo saugos taisyklių nesilaikymo. ...
Saugos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 08 02
Slaugos istorija epilepsija
Slaugos modelis. Namų užduotis. Priklausomybės / Nepriklausomybės vertinimas. Slaugos diagnozė .
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2014 03 27
Triukšmo žala žmogui
Triukšmo žala žmogui. Triukšmas. Triukšmas turi įtakos socialinei elgsenai. Specifiniams pakenkimams priklauso. Akustinė trauma. Klausos nuovargis. Profesinis kurtumas. Triukšmo nespecifinis poveikis. Triukšmaligė. Profilaktika. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 01 22
Užkrečiamos odos ligos Civilinė sauga
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Odos ligų priežastys ir odos ligų simptomai. Užkrečiamos odos ligos. Piodermijos. Stafilodermijos. Rožė. Mikrosporija. Favusas. Raupsai. Maras. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 11 03
Civilinė sauga - Specialusis švarinimas
Įvadas. Specialus švarinimas. Dezaktyvacija. Degazacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija. Žmonių sanitarinis švarinimas. Dalinis specialus švarinimas. Visiškas specialus švarinimas. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 12 04
Civilinė sauga ivairiose lygmenyse
Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Civilinės saugos sistemos valdymo ir veikimo principai. Civilinės saugos sistemos subjektų kompetencija civilinės saugos srityje. Vyriausybė. Vidaus reikalų ministerija. Ekstremalių situacijų komisijos. ...
Saugos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 05 04
Civilinės saugos pristatymas
Įvadas. Radiacinė avarija. Gyventojų turto apsaugos organizavimas. Gyventojų radiacinės saugos planai avarijos atveju. Bendrosios avarijos atveju galima tokia gyventojų apšvita. Naudojamos apsaugos priemonės. Černobilis, branduolinis ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2012 08 02
×
Namų darbų pagalba 24/7