Sauga (43)

1275 dokumentai
Žmogaus sauga konspektas (3)
Dalykas „ žmogus ir aplinka “ ii o kontrolinio darbo klausimai. Pagal jų pasekmes lengvi , sunkūs , mirtini. Pagal ryšį su darbu susijusius su darbu ir nesusijusius su darbu. Pagal pasireiškimo požymius ir laiką lėtinė profesinė ...
Saugos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 04 11
Žmogaus sauga pristatymas
Žmogaus sauga. Kada ir kur vyko akcija diena be automobilio? Kokie yra tamsiausi mėnesiai? Kas ,kada ir kur išrado atšvaitus? Kokios daržovės principu reikia rengtis? Po kiek laiko galima imti neiššovusį fejerverką? Kuris nušalimo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 07 15
Žmogaus sauga, darbuotojų instruktavimas
Lietuvos respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos kodeksas Darbuotojų instruktavimo rūšys. Nelaimingi atsitikimai darbe Lengvas. Civilinės saugos signalai. Įspėjamasis garsinis signalas „ Dėmesio visiems “. Veiksmai gaisro metu. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2019 10 06
Žmogaus sauga: klausimai ir atsakymai
Kokie patikimumo kriterijai tikrinami mašinose bei įrenginiuose? Kokių rūšių remontai atliekami mašinoms, įrenginiams? Automatinių sistemų atliekamos funkcijos. Kokios taikomos automatizavimo formos? Iš kokių rūšių signalizacijos ...
Saugos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2019 04 08
Žmogaus saugos pagrindai
Ekonominė veikla. Privalomieji instruktavimams naudojami dokumentai. Metinės ūkio darbuotojų saugai ir sveikatai reikalingos lėšos. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 11 10
Žmonių apsauga nuo radiacijos
Įvadas. Radiacijos atradimo istorija. Darbo tikslas Žmonių apsauga nuo radiacijos. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti, kokia yra radiacijos atradimo istorija. Apžvelgti, kas yra radiacija. Apžvelgti, kas gali atsitikti įvykus avarijai. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 12 18
Žmonių apsaugos priemonių, technikos, gyvenamosios ir darbo aplinkos nukenksminimas įvairiais taršos atvejais
Žmonių apsaugos priemonių, technikos, gyvenamosios ir darbo aplinkos nukenksminimas įvairiais taršos atvejais. Skirtingi taršos atvejai. Biologinė tarša. Fizikinė tarša. Cheminė tarša. Mechaninė tarša. Specialusis švarinimas. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 09 27
Žmonių darbo sauga - konspektas
Nelaimingi atsitikimai darbe. Cheminės medžiagos Chloras. Biologinė aplinkos tarša. Ekstremalių situacijų priežastys. Ekstremalios situacijos Lietuvoje. Civilinės saugos signalais. Gyventojai išgirdę garsinį signalą turėtų. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 05 23
Žmonių evakuacija iš patalpų
Darbo užduotis. Paskaičiuoti žmonių evakuacijos trukmę iš Šiaulių valstybinės kolegijos auditorijos. Nubraižyti evakuacijos schemą. Išvada.
Saugos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2017 03 13
Žmonių gelbėjimas gaisro metu, evakuacijos keliai
Evakuacijos etapai. Evakavimo būdai. Svarbu žinoti. Evakavimo planai. Reikalavimai evakavimo keliams. Išvados.
Saugos referatai, Referatas, 11 puslapių
2019 03 17
Žmonių ir aplinkos sauga klausimai ir atsakymai
Klausimai ir temos egzaminui. Gaisrinės saugos reikalavimai pastatams , evakuacija. Bendrosios nuostatos. Pagrindiniai žmonių evakavimo plano reikalavimai. Žmonių evakavimo iš n aukšto m kambario planas. ŠNevartoti žalio ar nepakankamai ...
Saugos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2019 05 06
Žmonių ir aplinkos saugos konspektas I-kontrolinis
– 60 Hz. A ar didesnio. Darbo vietų apšvietimas. Elektromagnetinė spinduliuotė ES. Elektromagnetinių laukų EL poveikis žmogaus organizmui. Apsauga nuo EL. Ergonomika dešimt fizinių principų. Dešimt pažinimo principų.
Saugos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2019 02 24
Žmonių ir aplinkos saugos konspektas II-kontrolinis
Darbo vietų apšvietimas. Triukšmas ir jo poveikis žmogui. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas.
Saugos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2019 02 24
Žmonių ir turto apsauga įvykus radiacinei avarijai
Žmonių ir turto apsauga įvykus radiacinei avarijai. Radioktivumas. Radioaktyvumas - tai savaiminis atomo branduolio skilimas. Gyventojų apsaugos priemonės. Europoje nustatytos 3 avarinės būklės. Gyventojų veiksmai kilus radiaciniam ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 12 26
Žmonių sauga (2)
Žmonių sauga. Elektrosauga Elektros traumų kilmės priežastys. Elektros srovė - tai kryptingas elektringųjų dalelių judėjimas. Elektros traumas gali sukelti aukšta įtampa (daugiau kaip1000 V). Elektros energija plačiai naudojama ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 01 09
×
Namų darbų pagalba 24/7