Sauga (5)

1275 dokumentai
Darbo ir civilinės saugos projektas (2)
Darbo ir civilinės saugos projektas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Išvežiotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės ...
Saugos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2013 05 10
Ekstremalios ekologinės situacijos
Ekologinės ekstremalios situacijos. Ekstremali ekologinė situacija. Ekstremalių ekologinių situacijų rūšys. Oro tarša. Žemės tarša. Vandens tarša. Ekstremalios ekologinės situacijos pasaulyje. Černobylio avarija. Grėsmės ekologiniam ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 28
Gamtiniai gaisrai ir priežastys
Gamtiniai gaisrai ir priežastys. Gaisras. Pirmasis gaisro pavojus. Gaisras namuose. Ugnis -  dar ne gaisras. Vietinis gaisras. Mažasis gaisras. Vidutinis gaisras. Didelis gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gamtiniu gaisrų priežastis. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 07 10
Pirmoji pagalba nukentėjusiems
Įvadas. Pirmoji pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. Pirmoji pagalba staigios mirties atveju. Klinikinė mirtis nustatoma remiantis trimis požymiais. Pirmoji pagalba įvykus elektros traumai. Pirmoji pagalba skendus. Pirmoji pagalba ...
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 02 06
Pirmoji pagalba traumų atveju
Įvadas. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Pirmoji pagalba sumušimų atvejais. Pilvo sumušimas. Krūtinės ląstos sumušimas. Galvos sumušimas. Pirmoji pagalba žaizdų atvejais. Pirmoji pagalba esant įvairiems sužalojimams. Pirmoji ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 01 15
Civilinės saugos slėptuvės referatas
Įvadas. Evakuacija. Civilinės saugos slėptuvių tipai. Individualiosios apsaugos priemonės. Civilinės saugos slėptuvių patalpos. Slėptuvių parengimas ekstemalioms situacijoms. Civilinės saugos slėptuvės. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 10 17
Gaisrų gesinimo būdai
Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Kilnojamosios gaisro gesinimo priemonės. Angliarūgštės gesintuvai. Milteliniai gesintuvai. Gesintuvo naudojimas. Nedegus audeklas. Stacionariosios gaisro gesinimo priemonės.
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 05 28
Gamtinės kilmės ekstremalios stuacijos
9( 2 atsiliepimai )
Turinys. Įvadas. Ekstramalių situacijų priežastys. Ekstremalių situacijų pasaulyje apžvalga. Ekstremalių situacijų Lietuvoje apžvalga. Ekstremalios situacijos ir jų padariniai. Pūgos susidarymas. Potvyniai. Sausra. Speigas. Uraganas. ...
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 11 09
Gyventojų ir turto apsauga ekstremaliomis sąlygomis
Įvadas. Ekstremali situacija. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys:. Dėmesio visiems! Radiacinis pavojus! Cheminis pavojus! Katastrofinis užtvindymas! Potvynio pavojus! Uragano pavojus! ...
Saugos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 09 24
Streso įtaka saugiam darbui
Streso įtaka saugiam darbui. Įvadas. Darbo uždaviniai. Streso savoką. Streso sukelejai. Streso pasireiškimo formos. Streso pasireiškimo formos (. Stresas darbe. Potencialus stresoriai darbo vietoje. Darbuotoju elgsena streso atveju. Streso ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 26
Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės
Įvadas. Elektros traumų rūšys ir fiziologija. Veiksniai, nuo kurių priklauso sužalojimų elektros srove sunkumas. Srovės stiprumo poveikis žmogaus organizmui. Apsaugos nuo elektros poveikio būdai ir priemonės. Apsaugos nuo elektros ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 03 27
Atominės elektrinės skaidrės
Atominės elektrinės. Branduolinė jėgainė (dar vadinama atomine elektrine – AE) – elektrinė. Viso Žemėje turime 443 AE. Šalys-lyderės pagal skaičių JAV. Žala Branduolinių jėgainių veikla sukelia vėžį, kenkia sveikatai. Žala ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 29
Avarijos ir katastrofos
Avarijos ir katastrofos. Įvadas. Žmogiškasis faktorius. Techniniai brokai. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Saugos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 05 31
Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės
10( 2 atsiliepimai )
Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Darbdavio pareiga sudaryti. Darbdavio pareigos. Darbdavys privalo gerbti darbuotojų atstovų teises ir netrukdyti jiems veikti. Imasi priemonių, kad įmonės statiniai. Užtikrina. Sudaro sąlygas ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 12 02
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „Teletechnologija“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbo tvarkos taisyklės. Padalinio „Technologija“ kasininkų darbo. gruodžio mėn. grafikas. darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Kasininko pareigybiniai nuostatai. Kasininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. ...
Saugos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2015 03 01
Įmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaiciavimas
Individualios apsaugos priemonės. Apskaičiuoti evakuacijos laiką ir palyginti su būtinuoju evakuacijos laiku. Darbo atlikimo tvarka. Naudojantis 8.3 formule, apskaičiuoti žmonių srauto tankį pirmame ruože (auditorijoje) D1, kai žmogaus ...
Saugos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 08 02
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir išvadų parengimas
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai darbe jų klasifikacija. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų darbe registravimas, apskaita, analizė ir tyrimo dokumentų saugojimas. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Saugos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 05
Civilinė sauga
Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos departamento funkcijos ir struktūra. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento funkcijos ir struktūra. Vidinė komunikacija departamentuose.
Saugos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 02 09
Naujausi darbo operacijų tyrimo metodai ir jų taikymas
Įvadas. Darbo procesų ir laiko sąnaudų tyrimo metodų klasifikavimas. Darbo laiko fotografija. Individualioji darbo laiko fotografija. Grupinis darbo laiko fotografavimas, ištisinių stebėjimų metodu. Grupinis darbo laiko fotografavimas ...
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 02 15
Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas
Praktinė užduotis. Įvadas. Nelaimingo įvykio darbe rūšys. Lengvas nelaimingas atsitikimas darbe. N-1 forma. Išvados.
Saugos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 05 11
Profesinė rizika ir jos vertinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Profesinės rizikos vertinimo pagrindai ir prevencija. Sąvokos. Pavojus ir rizika. Rizikos vertinimas. Rizikos vertinimas (samprata). Rizikos vertinimo tikslai. Vadybos sistemos įmonėje. Rizikos vertinimo paskirtis. Rizikos elementai. Profesinės ...
Saugos projektai, Projektas, 16 puslapių
2012 12 05
Aplinkos ir žmonių sauga
Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojų veiksmai darbo metu. Darbotojo veiksmai avariniais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
Saugos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2016 09 07
Aplinkos poveikis saugiam darbui
Darbo aplinkos veiksniai. Fizikiniai veiksniai. Mechaniniai. Temperatūra. Elektra. Triukšmas. Spinduliuotės. Cheminiai veiksniai. Aerozoliai. Skysčiai. Biologiniai veiksniai. Kenksmingos bakterijos, virusai, grybeliai. Ergonominiai veiksniai. ...
Saugos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 03 17
Cheminiai rizikos veiksniai skaidrės
Cheminiai rizikos veiksniai. Šiandieninis pasaulis prisotintas kenksmingų medžiagų, jos naudojamos pramonėje, žemės ūkyje, buityje. Cheminis veiksnys reiškia bet kokį cheminį elementą arba junginį. Daugiau nei 1300 medžiagų ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 05 01
Darbų saugos politika ir pažeidimų prevencija
Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Darbų saugos politikos samprata. Darbų saugos samprata. Darbų saugos užtikrinimas organizacijose. Darbuotojų parengimas saugiai dirbti. Priešgaisrinė sauga. Darbų saugos ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 02 14
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka arūnas jurkonis. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų turinio taisymas. Apskaita. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Darbuotojų instruktavimo tvarka. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2014 03 25
Gaisro pavojai skaidrės
Gaisro pavojai. Įvadas. Gaisro priežastys ir pavojai. Gaisras patalpoje. Gaisro rūšys. Apsauga nuo gaisro. Evakuacija. Informacijos šaltiniai. Kaip apsaugoti save ir savo namus? Jeigu kilo gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 11 08
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas 2015 12 22 nr. Daukanto. 10 , Klaipėda. Tr gmail. Krovinis kelių transportas. Direktorius Algis Zuokas. Petras Šatkus. Lietuvos Respublikos pilietis. Darbuotojas , dirbantis nuolatinį neterminuotos trukmės ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 03 03
Priešgaisrinės saugos reikalavimai
Įvadas. Priešgaisrinė sauga. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas priešgaisrinės saugos klausimais. Bendroieji Reikalavimai. Veiksmų planas pavojaus metu. Evakuaciniai pastato planai. GAISRO Metu pavojingų MEDŽIAGŲ gesinimo priemonės. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 28
Triukšmo keliami pavojai ir apsauga nuo jų
Kas yra triukšmas?. Daiktų skleidžiamas triukšmas (dB). Triukšmo, pagal jo intensyvumą, poveikis organizmui yra toks. Kokių padarinių gali sukelti triukšmas?. Kam gresia pavojus?. Apsaugos priemonės.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 03 05
×
Namų darbų pagalba 24/7