Sauga (5)

1409 dokumentai
Civilinės saugos signalai ir kaip elgtis juos išgirdus
Civilinės saugos signalai ir kaip elgtis juos išgirdus. Civilinės saugos esmė. Civilinės saugos uždaviniai. Piliečių elgesio taisyklės. Lietuvos respublikos gyventojų pareigos civilinės saugos srityje. Gyventojų ir valdymo grandžių ...
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 07 29
Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas
Tikslas. Uždaviniai. Darbdavių mokymas ir instruktavimas. Darbdavių atestavimas. Padalinių vadovų atestavimas. Darbuotojų apmokymai. Darbuotojų atestavimas. Darbuotojų instruktavimas. Įvadinis instruktažas. Pirminis darbo vietoje. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 03 27
Darbuotojų aprūpinimas saugos priemonėmis
Darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis (aap). Darbuotojų aprūpinimas aap. Darbdavys privalo. Aap naudojimo teisinis reglamentavimas. Darbuotojų aprūpinimo aap įstatymo priedai. Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2014 03 25
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir išvadų parengimas
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai darbe jų klasifikacija. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų darbe registravimas, apskaita, analizė ir tyrimo dokumentų saugojimas. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Saugos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 05
Streso įtaka saugiam darbui
9,5( 2 atsiliepimai )
Streso įtaka saugiam darbui. Įvadas. Darbo uždaviniai. Streso savoką. Streso sukelejai. Streso pasireiškimo formos. Streso pasireiškimo formos (. Stresas darbe. Potencialus stresoriai darbo vietoje. Darbuotoju elgsena streso atveju. Streso ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 26
Triukšmo žala žmogui
Triukšmo žala žmogui. Triukšmas. Triukšmas turi įtakos socialinei elgsenai. Specifiniams pakenkimams priklauso. Akustinė trauma. Klausos nuovargis. Profesinis kurtumas. Triukšmo nespecifinis poveikis. Triukšmaligė. Profilaktika. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 01 22
Darbo ir civilinės saugos projektas (2)
Darbo ir civilinės saugos projektas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Išvežiotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės ...
Saugos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2013 05 10
Eismo įvykiai ir avaringumas
Lemiantys veiksniai. Avaringumo regionai Lietuvoje. Eismo įvykių statistika Europos Sąjungoje. 2011 2020 . ES kelių eismo saugos veiksmų planas. 2011 2020 . kelių eismo saugos veiksmų programa. Tolesni veiksmai. Valstybė narė . ...
Saugos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 04 03
Gaisrai Lietuvoje
Santrauka. Summary. Įvadas. Gaisrų istorija. Gaisrai lietuvoje. Gaisrų sukeliami pavojai. Gaisrų kylimo priežastys. Gaisrų tipai. Evakuacija. Lietuvos respublikos priešgaistrinės saugos įstatymo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 02 16
Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas
Praktinė užduotis. Įvadas. Nelaimingo įvykio darbe rūšys. Lengvas nelaimingas atsitikimas darbe. N-1 forma. Išvados.
Saugos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 05 11
Pirmoji pagalba nukentėjusiems
Įvadas. Pirmoji pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. Pirmoji pagalba staigios mirties atveju. Klinikinė mirtis nustatoma remiantis trimis požymiais. Pirmoji pagalba įvykus elektros traumai. Pirmoji pagalba skendus. Pirmoji pagalba ...
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 02 06
Pirmoji pagalba traumų atveju
Įvadas. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Pirmoji pagalba sumušimų atvejais. Pilvo sumušimas. Krūtinės ląstos sumušimas. Galvos sumušimas. Pirmoji pagalba žaizdų atvejais. Pirmoji pagalba esant įvairiems sužalojimams. Pirmoji ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 01 15
Priešgaisrinės saugos reikalavimai
Įvadas. Priešgaisrinė sauga. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas priešgaisrinės saugos klausimais. Bendroieji Reikalavimai. Veiksmų planas pavojaus metu. Evakuaciniai pastato planai. GAISRO Metu pavojingų MEDŽIAGŲ gesinimo priemonės. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 28
Aplinkos poveikis saugiam darbui
Darbo aplinkos veiksniai. Fizikiniai veiksniai. Mechaniniai. Temperatūra. Elektra. Triukšmas. Spinduliuotės. Cheminiai veiksniai. Aerozoliai. Skysčiai. Biologiniai veiksniai. Kenksmingos bakterijos, virusai, grybeliai. Ergonominiai veiksniai. ...
Saugos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 03 17
Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės
Įvadas. Elektros traumų rūšys ir fiziologija. Veiksniai, nuo kurių priklauso sužalojimų elektros srove sunkumas. Srovės stiprumo poveikis žmogaus organizmui. Apsaugos nuo elektros poveikio būdai ir priemonės. Apsaugos nuo elektros ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 03 27
Cheminiai rizikos veiksniai skaidrės
Cheminiai rizikos veiksniai. Šiandieninis pasaulis prisotintas kenksmingų medžiagų, jos naudojamos pramonėje, žemės ūkyje, buityje. Cheminis veiksnys reiškia bet kokį cheminį elementą arba junginį. Daugiau nei 1300 medžiagų ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 05 01
Civilinė sauga
Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos departamento funkcijos ir struktūra. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento funkcijos ir struktūra. Vidinė komunikacija departamentuose.
Saugos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 02 09
Civilinės saugos pristatymas
Įvadas. Radiacinė avarija. Gyventojų turto apsaugos organizavimas. Gyventojų radiacinės saugos planai avarijos atveju. Bendrosios avarijos atveju galima tokia gyventojų apšvita. Naudojamos apsaugos priemonės. Černobilis, branduolinis ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2012 08 02
Civilinės saugos slėptuvės referatas
Įvadas. Evakuacija. Civilinės saugos slėptuvių tipai. Individualiosios apsaugos priemonės. Civilinės saugos slėptuvių patalpos. Slėptuvių parengimas ekstemalioms situacijoms. Civilinės saugos slėptuvės. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 10 17
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka arūnas jurkonis. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų turinio taisymas. Apskaita. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Darbuotojų instruktavimo tvarka. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2014 03 25
Fukušimos avarija ir jos padariniai skaidrės
Fukušimos avarija ir jos padariniainorint gyventi geriau reikia daugiau elektros energijos. Priežastis buvo žemės drebėjimas ir po jo kilęs galingas cunamis. Atominė energija. Branduolinė energetika pasaulyje plėtojama. Vadovaujant enrico ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 04 16
Gamtinės kilmės ekstremalios stuacijos
9( 2 atsiliepimai )
Turinys. Įvadas. Ekstramalių situacijų priežastys. Ekstremalių situacijų pasaulyje apžvalga. Ekstremalių situacijų Lietuvoje apžvalga. Ekstremalios situacijos ir jų padariniai. Pūgos susidarymas. Potvyniai. Sausra. Speigas. Uraganas. ...
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 11 09
Slaugos istorija epilepsija
Slaugos modelis. Namų užduotis. Priklausomybės / Nepriklausomybės vertinimas. Slaugos diagnozė .
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2014 03 27
Socialinės kilmės ekstremalios situacijos
Įvadas. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų klasifikacija. Ekstremalios situacijos paskelbimas. Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos. Socialinės kilmės ekstremalios situacijos. Teroristiniai išpuoliai. Pavojai minioje. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 01 08
Civilinė sauga - Specialusis švarinimas
Įvadas. Specialus švarinimas. Dezaktyvacija. Degazacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija. Žmonių sanitarinis švarinimas. Dalinis specialus švarinimas. Visiškas specialus švarinimas. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 12 04
Darbuotojų sauga sankabos remonto padalinyje
Įvadas. Saugaus darbo organizavimas. Saugaus darbo teisinis reguliavimas. Saugos darbe ir pareiginių instrukcijų rengimas. Darbuotojų instruktavimas mokymas ir atestavimas. Darbo aplinkos projektavimas ir vertinimas. Reikalavimai gamybiniam ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 04 11
Įmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaiciavimas
Individualios apsaugos priemonės. Apskaičiuoti evakuacijos laiką ir palyginti su būtinuoju evakuacijos laiku. Darbo atlikimo tvarka. Naudojantis 8.3 formule, apskaičiuoti žmonių srauto tankį pirmame ruože (auditorijoje) D1, kai žmogaus ...
Saugos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 08 02
Avarijos ir katastrofos
Avarijos ir katastrofos. Įvadas. Žmogiškasis faktorius. Techniniai brokai. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Saugos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 05 31
Cheminiai veiksniai darbo aplinkoje
Santrauka. Įvadas. Darbo aplinkos klasifikacija. Higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai. Kenksmingi profesiniai veiksniai. Sveikatai kenksmingi aplinkos veiksniai. Cheminės medžiagos ir dulkės. Cheminiai veiksniai. Veiksniai, ...
Saugos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 07 28
Darbuotojų instruktavimo tvarka ir dokumentacija
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų. Rengimo ir instruktavimo tvarka. Instruktavimo tvarkos pasirinkimo galimybės. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų turinio taisymas. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Įvadinis ...
Saugos refleksijos, Refleksija, 10 puslapių
2014 11 12
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo