Saugos savarankiški darbai

140 dokumentų
Profesinės rizikos vertinimo praktinė užduotis
9,5( 2 atsiliepimai )
Profesinės rizikos vertinimo organizavimas ir prevencinių priemonių rengimas. Praktinės užduoties sąlyga. Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai. Įsakymas. Dėl profesinės rizikos vertinimo organizavimo. Profesinės rizikos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 08 06
Gaisrai ir jų priežastys
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Gaisrų samprata ir jų rūšys. Gaisrų klasifikacija. Užgesinti gaisrą - tai reiškia pašalinti bent viena iš šių komponentų. Gaisrų priežastys vietovėse. Gaisrai kaimo vietovėse. Gaisrai miesto ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 05 09
Darbo saugos reikalavimai įmonėje
Įvadas. Darbo saugos reikalavimai įmonėje. Darbo vietų ir jų įrengimo reikalavimai. Darbo priemonių reikalavimai darbo vietoje. Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje. Darbuotojų instruktavimas bei darbuotojų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 05 05
Geležinkelio darbų sauga
Ivadas. Darbuotoju saugos ir sveikatos įstatymas. Darbuotojo pareigos. Privalomi sveikatos patikrinimai. Darbuotojš aprupinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Nelaimingų atsitikimų darbe, profesiniu ligu klasifikavimas. „Lietuvos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 02 18
Slaugos istorija epilepsija
Slaugos modelis. Namų užduotis. Priklausomybės / Nepriklausomybės vertinimas. Slaugos diagnozė .
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2014 03 27
Socialinės kilmės ekstremalios situacijos
Įvadas. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų klasifikacija. Ekstremalios situacijos paskelbimas. Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos. Socialinės kilmės ekstremalios situacijos. Teroristiniai išpuoliai. Pavojai minioje. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 01 08
Darbuotojų aprūpinimas
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai. Bendrosios nuostatos. Padalinių vadovų pareigos. Asmeninių apsaugos priemonių parinkimas. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas,. Apskaita ir grąžinimas. Asmeninių ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 08 02
Šiluminės aplinkos tyrimas
Tema Šiluminės aplinkos tyrimas. Darbo tikslas susipažinti su svarbiausiomis sąvokomis, apibūdinančiomis šiluminę aplinką darbo patalpoje susipažinti su žmogaus kūno termoreguliacijos pagrindais susipažinti su šiluminės aplinkos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2016 08 06
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo analizė
L. R. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo analizė. Įstatymo paskirtis,pagrindinės sąvokos, įstatymo taikymas. Įstatymo sąvokos. Darbuotojų saugos ir sveikatos viešasis administravimas. Socialinių partnerių bendradarbiavimas. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 12 22
Veiklos planavimas bei vykdymas viešojo maitinimo įmonėje
Įvadas. Viešojo maitinimo įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Restorano patalpų planas. Maisto saugos rizikos veiksniai. Technologijos kortelė. Patiekalo gamybos ir apipavidalinimo aprašymas. Išvados. Literatūros ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 10 22
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarka, tyrimo aktai ir pranešimai
Anotacija. Įvadas. Bendrosios nelaimingų atsitikimų darbe nuostatos ir aktai. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų darbe registravimas ir apskaita. Išvados. Literatūros ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 12 19
Pavojingi objektai Lietuvoje Orlen Lietuva
Įvadas. Istorija ir raida. Pavojus žmogaus grėsmei. Avarijų padariniai aplinkai. Prevencinės priemonės. Išvados.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 06 02
Saugaus darbo metodai
Projektinis savarankiškas darbas. Projekto darbo eiga. Kokia yra Valstybinės darbo inspekcijos paskirtis. Kokios inspektavimo teritorijos priklauso Marijampolės VDI. Kam privalote pranešti apie nesaugius procesus ir darbo priemones Jūsų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 04 09
Triukšmo poveikis žmogui ir triukšmo normavimas
Įvadas. Triukšmo poveikis žmogaus sveikatai. Specifinis ir nespecifinis poveikiai. Triukšmo sukeliamos ligos. Tiukšmo tarša. Aplinkos triukšmas. Triukšmo normavimas. Triukšmo lygio normavimas Lietuvoje. Triukšmo mažinimo priemonės. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 05 12
Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė
Uab „ transita “ darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos k o r t e l ė nr. Asmeninės apsaugos priemonės. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo grąžinimo žiniaraštis nr. 2015 12.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2016 03 03
Tiesioginiai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai, jos struktūra, tikslai ir uždaviniai
Įvadas. Civilinės saugos departamento veikla. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždaviniai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 05 01
Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės (2)
Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės. Asmeninė apsaugos priemonė. Kolektyvinėms apsaugos priemonėms. Asmeninės apsaugos priemonės Asmeninės apsaugos priemonės AAP. Pagal apsaugojimo būdą AAP skirstomos taip. Pagal apsaugos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 10 03
Aplinkos ir žmonių sauga (2)
Įvadas. Praktinis darbas. Profesinės rizikos vertinimo aktų ir rizikos veiksnių analizė. Rizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos nustatymas. Rizikos šalinimo arba mažinimo priemonės. Praktinė dalis. Profesinės rizikos įvertinimo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 08 03
Ekstremaliu situaciju valdymo planas savarankiškas darbas
Ekstremaliu situaciju valdymo planas savarankiškas darbas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 12 30
Įmonės darbo tvarkos taisyklės Pareiginiai nuostatai ir jų struktūra
Įvadas. Įmonės darbo tvarkos taisyklės. Bendrosios nuostatos. Darbo sutarties sudarymas, keitimas, nutraukimas. Pagrindinės darbuotojo ir darbdavio teisės ir pareigos. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbuotojų skatinimas ir drausminių ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2014 12 05
Profesinės rizikos vertinimas saugos savarankiškas darbas
Įvadas. Rizikos veiksniai ir faktoriai. ARizikos veiksniai. BRizikos faktoriai. Rizikos vertinimo planas. Rizikos dydžio ir priimtinumo nustatymas. Rizikos mažinimo veiksmų planas. Profesinės rizikos įvertinimas. Išvados. Literatūra.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 04 24
Radioaktyvioji teritorijos tarša avarijos atveju
Radioaktyvioji teritorijos tarša avarijos atveju. Įvadas. Radioaktyvumas. Jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Černobylio avarija. Fukušimos ae. Apsaugos priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2013 03 25
Sanitarinis švarinimas, žmonių judėjimo kryptis įvykus avarijai IAE
Įvadas. Kaip elgtis IAE avarijos atveju. Kaip paruošti maisto atsargas. Kaip pasiruošti paprasčiausias kvėpavimo organų apsaugos priemones. Kaip atlikti jodo profilaktiką. Stabiliojo jodo preparatų vienkartinė paros dozė. Jeigu gavote ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 12 14
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas UAB „Automatic system“
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas UAB „Automatic system“. I. Bendrosios nuostatos. Įstaigos trumpas apibūdinimas. II. Gresiantys įvykiai. Organizavimas. III. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį. IV. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 02 04
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija krano mašinistui
UAB „Autokausta". Instrukcijos paskirtis ir taikymas. Terminai ir apibrėžtys. Darbuotojų pareigos ir atsakomybės. Reikalavimai krano naudojimui. techninės būklės patikrinimas. Reikalavimai vykdant kėlimo darbus. Papildomi reikalavimai, ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 12 05
Ekstremaliųjų situacijų valdymas
Ekstremaliųjų situacijų valdymas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Aprašymas. Bendrosios nuostatos. Jų analizė. Gresiantys įvykiai. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas. Keitimosi ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 02 19
Virėjo darbo saugos instrukcija
Virėjo. Saugos ir sveikatos instrukcija. Ⅰ. Bendroji dalis. Ⅱ. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Ⅲ. Virėjo veiksmai prieš darbo pradžią. Ⅳ. Virėjo veiksmai darbo metu. Ⅴ. Virėjo veiksmai ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 10 16
Pirmoji pagalba konspektas
Pirmoji pagalba. Pirmosios medicinos pagalbos tikslai. Pirmosios medicinos pagalbos eiliškumas. Pirmumo seka. Pagrindiniai principai. Pavojus. Reakcijos patikrinimas (nukentėjusio. Šaukimas (pagalbos. Kvėpavimo takai. Kvėpavimas. Kraujo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2014 05 01
Triukšmo poveikis žmogui ir jo normavimas
Įvadas. Triukšmo samprata. Triukšmo šaltiniai. Triukšmo lygiai. Triukšmo žala sveikatai. Triukšmo poveikis vaikų sveikatai. Triukšmo prevencijos priemonės. Atsakomybė už triukšmavimą. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 03 25
Darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje vidinės kontrolės, instruktavimo planavimas
Darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje vidinės kontrolės , instruktavimo planavimas. Pasirengimas darbui. Atsiskaitymo forma. Ekonominė veikla. Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų skaičius ir pareigos. Darbo priemonės. DSS instrukcijos. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2015 12 28
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo