Saugos savarankiški darbai (2)

134 dokumentai
Ekstremaliųjų situacijų valdymas
Ekstremaliųjų situacijų valdymas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Aprašymas. Bendrosios nuostatos. Jų analizė. Gresiantys įvykiai. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas. Keitimosi ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 02 19
Vairavimo eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save
Įvadas. Eismo kultūrą ir saugumą užtikrinančias taisykles. Vairavimas vyrus ir moteris pykdo skirtingos eismo dalyvių nuodėmės. Kas labiausiai erzina vairuotojus? Eismo saugumą galima padidinti ugdant vairuotojų kultūrą? Vairuojate? ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 12 29
Buhalterio darbo vietos ŠVK įvertinimas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ergonomika ir ergonomikos reikalavimai. Buhalterio darbo vieta. Šiaulių valstybinės kolegijos buhalterio darbo vieta. Išvados.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 04 30
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas ir vidaus darbo taisykles
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas ir vidaus darbo taisykles. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Darbo tvarkos taisyklės. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo sutarties sudarymas , pakeitimas ir nutraukimas. Darbo ir poilsio laikas. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 09 29
Profesiniai susirgimai, jų tyrimas ir apskaita savarankiškas darbas
Įvadas. Profesiniai susirgimai. Profesinių susirgimų statistika. 4–. Profesinių susirgimų klasifikacija ir priežastys. Darbuotojų draudimas nuo profesinių susirgimų. Profesinių susirgimų tyrimas ir apskaita. Pranešimas apie ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 02 28
 Dažų gamybos ir maišymo cecho aplinkos ir žmonių sauga
UAB ,, Dažų cechas “. Rizikos , kylančios dėl darbo vietoje esančių pavojingų cheminių veiksnių , identifikavimas , vertinimas ir kontrolė. Profesinio poveikio ribinės vertės ir biologinės ribinės vertės. Rizikos vertinimo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 01 16
Darbų saugos savarankiškas darbas
Darbuotojų mokymas ir instrūktavimas. Darbuotojų teisės ir pareigos. Darbo sutarties nutraukimas. Informacijos šaltiniai.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2013 05 28
Gyventojų ir turto apsauga įvykus cheminėms avarijoms ir panaudojus kenksmingas nuodingasias medžiagas
Kenksmingos medžiagos pramonėje. Kenksmingų cheminių medžiagų savybės ir skirstymas. Kenksmingų medžiagų poveikis organizmui. Dažniausiai naudojamos cheminės medžiagos, kurios gali sukelti pavojų. Veiksmai esant cheminei avarijai. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 09 22
Mokymas, atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir instrukcijų rengimas
Tema Mokymas , atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir instrukcijų rengimas Darbo tikslas. Prieš parenkant asmenis , kurie instruktuos darbuotojus reikiaįvertinti tų asmenų kompetencijos lygį darbuotojų saugos ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 01 19
Rizika darbe
Įvadas. Kompiuterizuotos darbo vietos rizika ir įrengimas. Darbo rizika griaučių – raumenų sistemos pažeidimams. Pasikartojančių judesių rizika darbe. Darbo rizika keliant sunkius krovinius. Darbo rizika raumeninio audinio pokyčiams. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 04 10
Darbų sauga savarankiškas darbas
Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas Lietuvoje. Darbų saugos ir sveikatos tarnybos organizavimo tvarka. Darbų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijos. Informacinių šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 02 02
Pasyvus saugumas
Įvadas. Antiblokavimo sistema ABS. Lengvųjų automobilių pasyvus saugumas (motorinių transporto priemonių autoįvykių padarinių sumažinimas). Automobilių saugumo istorija ir faktai trumpai. Pasyvus saugumas. Pėsčiųjų apsauga. Apvalaus ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 03 23
Priešgaisrinės saugos darbų organizavimas
Priešgaisrinės saugos darbų organizavimas. Teorinis tyrimo pagrindimas. Gaisrų prevencijos užtikrinimas. Pagrindiniai gaisrų prevencijos reikalavimai. Gaisrą gali sukelti mažiausias neapdairumas.   Gaisras plinta sparčiai. Delsti laiko ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 05 31
Žmogaus ir aplinkos sauga savarankiškas darbas
Statyba aplinkos ir žmogaus sauga. Darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje vidinės kontrolės , instruktavimo planavimas. Adresas , darbo vieta. Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų skaičius ir pareigos. Darbuotojų instruktavimas DSS ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 10 18
Aplinkos ir žmonių sauga (3)
Aplinkos ir žmonių sauga (3 Aprašymas)Aplinkos ir žmonių sauga. Vilniaus UAB „ auto clinic “ ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Bendruomenės evakavimo organizavimas. E Galimų pavojų ir ekstermaliųjų situacjų rizikos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 12 14
Apsauga radiacinės avarijos metu
Įvadas. Radiacijos sąvoka ir radioaktyvumas. Radiacijos poveikis žmogui ir gamatai. Gyventojų apsaugos priemonės. Gyventojų veiksmai įvykus radiacinei avarijai ir apsaugos priemonės. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 11 09
Apsaugos darbuotojo SIS instrukcija
Apsaugos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Apsaugos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija nr. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Instrukciją parengė.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 09 19
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB
Įvadas. UAB „Pavasaris“ pristatymas. UAB „Pavasaris“ vidaus tvarkos taisyklės. Darbo grafikai. Valytojo pareiginiai nuostatai. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo žiniaraštis. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2019 05 01
Gaisrų prevencija
Įvadas. Gaisro samprata,tipai ir klasifikacija. Pagrindinės gaisrų kilimo priežastys. Gaisrų gesinimo priemonės. Saugus elgesys per gaisrą. Gaisrų prevencija. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 10 03
Sauga autoservise
Pavojingi ir kenksmingi gamybiniai veiksniai projektuojamame objekte. Reikalavimai projektuojamo posto patalpoms. Reikalavimai projektuojamo posto įrankiams, įrenginiams ir prietaisams. Reikalavimai projektuojamo skyriaus technologiniam ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2020 01 26
Sauga kraunant transporto priemones
Turinys. Įvadas. Apibrėžimai. Atsakomybė. Pagrindiniai principai. Darbdavio pareigos. Pavojų vertinimas. Krovimo procesas. Pakrovimas ir iškrovimas nuo krovimo rampos. Išvados. Naudotos literatūra.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 29
Automobilių keliuose taikomų apsaugos priemonių nuo susidūrimo su laukiniais gyvūnais efektyvumo tyrimas
Įvadas. Lietuvos automobilių keliuose taikomų apsaugos priemonių nuo laukinių gyvūnų apžvalga. Gyvūnų migracijos įtaka eismo saugumui. Taikomos apsaugos priemonės nuo susidūrimo su laukiniais gyvūnais. Susidūrimų su laukiniais ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 01 09
Cezario pjūvis
Parengiamasis laikotarpis operacijai. Pirmos dienos gimdymo namuose.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2016 10 17
Gyvybinės veiklos apibūdinimas Įvertinimas
Gyvybinės veiklos apibūdinimas. Įvertinimas. Tuštinimasis ir šlapinimasis yra gyvybiškai svarbūs procesai. Slaugos veiksmų planas (pagal pateiktą situaciją). Slaugos poreikių nustatymas. Slaugos problema reali ir potenciali, prioriteto ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 02 16
Technologinių procesų saugos užtikrinimas įmonėje
Įvadas. UAB „Amber food“ charakteristika. Patalpų, teritorijos priežiūros būtinoji programa. Žaliavų, medžiagų, gatavos produkcijos priežiūros būtinoji programa. Patiekalų ruošimo technologinio proceso organizavimas ir būtinoji ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2017 02 21
Virėjo darbo saugos instrukcija
Virėjo. Saugos ir sveikatos instrukcija. Ⅰ. Bendroji dalis. Ⅱ. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Ⅲ. Virėjo veiksmai prieš darbo pradžią. Ⅳ. Virėjo veiksmai darbo metu. Ⅴ. Virėjo veiksmai ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 10 16
Atsakomybė už aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus
Atsakomybė už aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus. Darbo tikslas Suteikti žinių apie aplinkosaugos kontrolę bei atsakomybę ES ir Lietuvoje, vykdant bet kokį verslą. Užduotis. Panaginėti plačiau pagrindinius aplinkos apsaugos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 02 19
Civiline sauga - evakuacijos planas
Uab „elinija“. (elektros tinklų projektavimo įmonėsEkstremaliųjų situacijų valdymo planas. Bendrosios nuostatos. Gresiantys įvykiai. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas. Keitimosi informacija ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 11 29
Darbo sauga statybvietėse: nelaimingų atsitikimų statistika Lietuvoje
Anotacija. Darbo sauga. Darbo rizika. Informacija apie darbuotojų saugos ir sveikatos rizika statybos sektoriuje. /. Nelaimingi atsitikimai statybvietėje. Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal įmonių ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 05 07
Darbo saugos ir sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai
Santrauka. Summary. Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbo organizavimas įmonėje. Rizikos vertinimas. Kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų tyrimas. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2017 01 30
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo