Saugos savarankiški darbai (2)

118 dokumentų
Gyventojų ir turto apsauga įvykus cheminėms avarijoms ir panaudojus kenksmingas nuodingasias medžiagas
Kenksmingos medžiagos pramonėje. Kenksmingų cheminių medžiagų savybės ir skirstymas. Kenksmingų medžiagų poveikis organizmui. Dažniausiai naudojamos cheminės medžiagos, kurios gali sukelti pavojų. Veiksmai esant cheminei avarijai. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 09 22
Rizika darbe
Įvadas. Kompiuterizuotos darbo vietos rizika ir įrengimas. Darbo rizika griaučių – raumenų sistemos pažeidimams. Pasikartojančių judesių rizika darbe. Darbo rizika keliant sunkius krovinius. Darbo rizika raumeninio audinio pokyčiams. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 04 10
Triukšmo poveikis žmogui ir jo normavimas
Įvadas. Triukšmo samprata. Triukšmo šaltiniai. Triukšmo lygiai. Triukšmo žala sveikatai. Triukšmo poveikis vaikų sveikatai. Triukšmo prevencijos priemonės. Atsakomybė už triukšmavimą. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 03 25
Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės (2)
Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės. Asmeninė apsaugos priemonė. Kolektyvinėms apsaugos priemonėms. Asmeninės apsaugos priemonės Asmeninės apsaugos priemonės AAP. Pagal apsaugojimo būdą AAP skirstomos taip. Pagal apsaugos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 10 03
Pasyvus saugumas
Įvadas. Antiblokavimo sistema ABS. Lengvųjų automobilių pasyvus saugumas (motorinių transporto priemonių autoįvykių padarinių sumažinimas). Automobilių saugumo istorija ir faktai trumpai. Pasyvus saugumas. Pėsčiųjų apsauga. Apvalaus ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 03 23
Priešgaisrinės saugos darbų organizavimas
Priešgaisrinės saugos darbų organizavimas. Teorinis tyrimo pagrindimas. Gaisrų prevencijos užtikrinimas. Pagrindiniai gaisrų prevencijos reikalavimai. Gaisrą gali sukelti mažiausias neapdairumas.   Gaisras plinta sparčiai. Delsti laiko ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 05 31
Aplinkos ir žmonių sauga (3)
Aplinkos ir žmonių sauga (3 Aprašymas)Aplinkos ir žmonių sauga. Vilniaus UAB „ auto clinic “ ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Bendruomenės evakavimo organizavimas. E Galimų pavojų ir ekstermaliųjų situacjų rizikos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 12 14
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB
Įvadas. UAB „Pavasaris“ pristatymas. UAB „Pavasaris“ vidaus tvarkos taisyklės. Darbo grafikai. Valytojo pareiginiai nuostatai. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo žiniaraštis. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2019 05 01
Ekstremaliųjų situacijų valdymas
Ekstremaliųjų situacijų valdymas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Aprašymas. Bendrosios nuostatos. Jų analizė. Gresiantys įvykiai. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas. Keitimosi ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 02 19
Sauga kraunant transporto priemones
Turinys. Įvadas. Apibrėžimai. Atsakomybė. Pagrindiniai principai. Darbdavio pareigos. Pavojų vertinimas. Krovimo procesas. Pakrovimas ir iškrovimas nuo krovimo rampos. Išvados. Naudotos literatūra.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 29
Apsaugos darbuotojo SIS instrukcija
Apsaugos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Apsaugos darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija nr. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Instrukciją parengė.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 09 19
Darbų sauga savarankiškas darbas
Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas Lietuvoje. Darbų saugos ir sveikatos tarnybos organizavimo tvarka. Darbų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijos. Informacinių šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 02 02
Ekstremaliu situaciju valdymo planas savarankiškas darbas
Ekstremaliu situaciju valdymo planas savarankiškas darbas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 12 30
Geležinkelio darbų sauga
Ivadas. Darbuotoju saugos ir sveikatos įstatymas. Darbuotojo pareigos. Privalomi sveikatos patikrinimai. Darbuotojš aprupinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Nelaimingų atsitikimų darbe, profesiniu ligu klasifikavimas. „Lietuvos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 02 18
Gyvybinės veiklos apibūdinimas Įvertinimas
Gyvybinės veiklos apibūdinimas. Įvertinimas. Tuštinimasis ir šlapinimasis yra gyvybiškai svarbūs procesai. Slaugos veiksmų planas (pagal pateiktą situaciją). Slaugos poreikių nustatymas. Slaugos problema reali ir potenciali, prioriteto ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 02 16
Technologinių procesų saugos užtikrinimas įmonėje
Įvadas. UAB „Amber food“ charakteristika. Patalpų, teritorijos priežiūros būtinoji programa. Žaliavų, medžiagų, gatavos produkcijos priežiūros būtinoji programa. Patiekalų ruošimo technologinio proceso organizavimas ir būtinoji ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2017 02 21
Žmogaus ir aplinkos sauga savarankiškas darbas
Statyba aplinkos ir žmogaus sauga. Darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje vidinės kontrolės , instruktavimo planavimas. Adresas , darbo vieta. Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų skaičius ir pareigos. Darbuotojų instruktavimas DSS ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 10 18
Apsauga radiacinės avarijos metu
Įvadas. Radiacijos sąvoka ir radioaktyvumas. Radiacijos poveikis žmogui ir gamatai. Gyventojų apsaugos priemonės. Gyventojų veiksmai įvykus radiacinei avarijai ir apsaugos priemonės. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 11 09
Atsakomybė už aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus
Atsakomybė už aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus. Darbo tikslas Suteikti žinių apie aplinkosaugos kontrolę bei atsakomybę ES ir Lietuvoje, vykdant bet kokį verslą. Užduotis. Panaginėti plačiau pagrindinius aplinkos apsaugos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 02 19
Civiline sauga - evakuacijos planas
Uab „elinija“. (elektros tinklų projektavimo įmonėsEkstremaliųjų situacijų valdymo planas. Bendrosios nuostatos. Gresiantys įvykiai. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas. Keitimosi informacija ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 11 29
Darbo sauga statybvietėse: nelaimingų atsitikimų statistika Lietuvoje
Anotacija. Darbo sauga. Darbo rizika. Informacija apie darbuotojų saugos ir sveikatos rizika statybos sektoriuje. /. Nelaimingi atsitikimai statybvietėje. Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal įmonių ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 05 07
Darbo saugos ir sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai
Santrauka. Summary. Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbo organizavimas įmonėje. Rizikos vertinimas. Kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų tyrimas. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2017 01 30
Darbuotojų instruktavimas darbų saugos klausimais
Įvadas. Darbuotojų saugos struktūros įmonėse. Saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas. Instruktavimo rūšys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 02 23
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai uždaroje akcinėje bendrovėje
Įvadas. UAB “BETA” pristatymas. Darbo tvarkos taisyklės. UAB „Beta“. 2017 m. balandžio mėn. utenos padalinio darbuotojų dirbančių, pagal individualų darbo dienos laiko režimą, darbo grafikas. UAB „Bet“. 2017 m. gimimo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2018 06 20
Ekstremalių situacijų valdymas savarankiškas darbas
Aleksandro stulginskio universitetas. Pavojingo objekto avarijų prevencijos priemonių įvertinimas. Pavojingo objekto analizė. Panaudoto branduolinio kuro laikymas. Radioaktyvių atliekų tvarkymas. RA kondicionavimą ir pakavimą. Galimos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 11 28
Gaisrų prevencija
Įvadas. Gaisro samprata,tipai ir klasifikacija. Pagrindinės gaisrų kilimo priežastys. Gaisrų gesinimo priemonės. Saugus elgesys per gaisrą. Gaisrų prevencija. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 10 03
Mokymas, atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir instrukcijų rengimas
Tema Mokymas , atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir instrukcijų rengimas Darbo tikslas. Prieš parenkant asmenis , kurie instruktuos darbuotojus reikiaįvertinti tų asmenų kompetencijos lygį darbuotojų saugos ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 01 19
Pavojaus signalai
Įvadas. Infromacinių šaltinių apžvalga. ,,Dėmesio visiems“. ,,Radiacinis pavojus“. ,,Cheminis pavojus“. ,,Katastrofinis užtvindymas“. ,,Potvynio pavojus“. ,,Uragano pavojus“. ,,Oro pavojus“. ,,Perspėjimo sistemos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 01 13
Pūgos susidarymo priežastys Pasirengimas artėjant pūgai
Įvadas. Pūgų priežastys. Pasirengimas artėjant pūgai. Veiksmai pūgos metu. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 02 15
Saugumas mokykloje
Saugumo užtikrinimas mokykloje. Žmogaus saugos savarankiškas darbas. Įvadas. Apie įstaigą. Priemonės saugai užtikrinti. Mokyklos aplinkos rizikos įvertinimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 04 14
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema