Saugos savarankiški darbai (3)

117 dokumentų
Žmonių sauga savarankiškas darbas
Darbo vietos įrengimo principai. Netinkama darbo vieta. Pakoreguota , darbo vieta. Fizinis ergonomikos principas. Darbas su kompiuteriu. Darbas prie kompiuterio žmogui turi neigiamu poveikiu. Darbo vietos apšvietimas. Darbo apšvieta būna ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2015 03 05
Automobilių keliuose taikomų apsaugos priemonių nuo susidūrimo su laukiniais gyvūnais efektyvumo tyrimas
Įvadas. Lietuvos automobilių keliuose taikomų apsaugos priemonių nuo laukinių gyvūnų apžvalga. Gyvūnų migracijos įtaka eismo saugumui. Taikomos apsaugos priemonės nuo susidūrimo su laukiniais gyvūnais. Susidūrimų su laukiniais ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 01 09
Cezario pjūvis
Parengiamasis laikotarpis operacijai. Pirmos dienos gimdymo namuose.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2016 10 17
Instruktavimai įmonėje
Įvadas. Pranešimas apie įmonės naudojimo pradžią valstybinei darbo. Inspekcijai. Darbuotojų atestavimas, instruktavimas, mokymas saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotoju priėmimas. Atestavimas. Instruktavimai. Literatūros sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2014 10 07
 Dažų gamybos ir maišymo cecho aplinkos ir žmonių sauga
UAB ,, Dažų cechas “. Rizikos , kylančios dėl darbo vietoje esančių pavojingų cheminių veiksnių , identifikavimas , vertinimas ir kontrolė. Profesinio poveikio ribinės vertės ir biologinės ribinės vertės. Rizikos vertinimo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 01 16
Civilinės saugos planas UAB „Autorida“
UAB „ autorida “ automobilių detalių prekyba ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Bendrosios nuostatos. Darbuotojų ir klientų evakavimas. Ekstremaliųjų situacijų prevencija. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 10 23
Darbų saugos periodinis ir papildomas instruktavimas
Įvadas. Darbuotoju saugos ir sveikatos instrukciju rengimo ir instruktavimo tvarka. Darbų saugos instruktavimas. Periodinis instruktavimas. Papildomas instruktavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 04 01
Sanitariniai ir higieniniai reikalavimai prekybos įmonėms
Sanitariniai ir higieniniai reikalavimai prekybos įmonių patalpoms. Sanitariniai ir higieniniai reikalavimai prekybos įmonių darbuotojams. Sanitariniai ir higieniniai reikalavimai prekybos įmonių inventoriui. Maisto produktus gabenančioms ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 12 11
Variklių surinkimo dirbtuvių ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
UAB ,, variklita “ variklių surinkimo dirbtuvių ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Bendrosios nuostatos. Darbuotojų ir klientų evakavimas. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas. Keitimosi ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 04 22
Žaibosaugos reikalavimai ir dokumentacija
Įžanga. Žaibo išlydis. Išorinė apsauga nuo žaibo. Energetinių objektų apsauga nuo viršįtampių. Žaibosaugos dokumentacija. Išvados.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 11 12
Žmogaus saugos darbas
Kokiais atvejais įvykus nelaimingam atsitikimui pildomas aktas forma N. Kaip įforminamas grupinis nelaimingas atsitikimas. Įvykus sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui, įmonės vadovas nedelsiant privalo pranešti. Asmens sveikatos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 04 08
Žmogaus saugos reikalavimai
Žmogaus saugos reikalavimai. Žmogaus , priešgaisrinės ir civilinės saugos organizavimas spaudos ceche. Rizikos veiksniai ir priemonės rizikai išvengti Pavojingi veiksniai spaudos skyriuje. Saugumo technikos reikalavimai spausdinimui. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 04 23
Aplinkos ir žmonių sauga UAB „Diagnostas“
Aplinkos ir žmonių sauga. UAB „ diagnostas “ automobilių elektronikos sistemų taisyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Bendrosios nuostatos. Darbuotojų ir klientų evakavimas. Civilines saugos sistemos parengtis. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 11 15
Darbo ir civilinė sauga įmonėje UAB „Pasiunta“
Įvadas. Įmonės aprašymas. Vidaus tvarkos taisyklės. Darbo grafikas. Sandėlininko pareiginiai nuostatai. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo žiniaraštis. Darbuotojų instruktavimo tvarka. UAB ,,pasiunta‘‘ darbuotojų saugos ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2019 05 21
Darbų saugos organizavimas UAB „Muilinis“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Pramoninių robotų operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija nr. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registras. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2019 03 14
Darbų saugos organizavimas UAB „Tvirti namai”
Uždaroji akcinė bendrovė “Tvirti namai”. Įmonės darbo vidaus tvarkos taisyklės. Bendroji dalis. Darbo ir poilsio laikas. Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus funkcijos statybvietėje. Darbuotojų sauga ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2018 09 13
Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, privalomas sveikatos tikrinimas
Darbuotojų , dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis , privalomas sveikatos tikrinimas. Darbuotojų kontingentai Darbo pobūdis , profesinės rizikos sąlygos Profesija Paskirstymas pagal įsakymo Nr. 301 priedus periodiškumas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2017 03 07
Eismo saugumo pagrindai Kelio vitražo analizė
Kelio vitražo analizė. Miesto gatvės kelių saugumo patikrinimas. Pasiūlymai situacijai pagerinti. Pavojingumo laipsnis jeigu problema nebus sprendžiama.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 02 14
Eismo saugumo pagrindai Lenkto kelio ruožo (posūkio) tyrimas
Lenkto kelio ruožo (posūkio) tyrimas. Skaičiavimai. Be skersinio kelio profilio nuolydžio. Skaičiavimai su skersiniu profilio nuolydžiu. Miesto gatvės saugumo patikrinimas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 02 14
Fiksuojančios dujokaukės
Įvadas. Nelaimingo atsitikimo darbe priežastys. Pirmoji pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. Nelaimingo atsitikimo darbe suskirstymas. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe. Vadovų veiksmai įvykus stambiai gamybiniai ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 01 30
Filtruojančios dujokaukės
Įvadas. Filtruojančių dujokaukių konstrukcija ir veikimas. Filtruojančiųjų dujokaukių paskirtis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 01 30
Įmonės analizė ir jos poveikis aplinkai
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas. Ekstremalios situacijos veiksmai. Gaisrinės saugos užtikrinimas įmonėje. Atliekų mažinimo priemonės. Projekto nauda.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2014 04 14
Saugi buitis, saugūs namai
Labai svarbu tinkamai išdėstyti virtuvėje esančius prietaisus. Šeimose, kuriose yra mažų vaikų, ypatingą dėmesį reikėtų skirti aštrių virtuvinių įrankių laikymo vietai. Jie turi būti laikomi mažyliams neprieinamoje vietoje. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 03 14
Aplinkos ir žmonių sauga savarankiškas darbas (2)
Darbovietėse naudojami saugos ir sveikatos ženklai. Nelaimingus atsitikus darbe lemiantys veiksniai ir priežastys. Kritimai iš aukščio - dažniausia nelaimingų atsitikimų priežastis statybos pramonėje. Rizikos vertinimas – pirmasis ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 12 12
Buhalterio darbo vietos ŠVK įvertinimas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ergonomika ir ergonomikos reikalavimai. Buhalterio darbo vieta. Šiaulių valstybinės kolegijos buhalterio darbo vieta. Išvados.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 04 30
Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūra, tikslai ir uždaviniai
Sistemos struktūra. Sistemos tikslai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždaviniai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Schema. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 02 21
Civilinės saugos sistemos veiksmai pavasarinio potvynio atveju Lietuvoje
Civilinės saugos sistemos veiksmai pavasarinio potvynio atveju Lietuvoje. Teorinis tyrimo pagrindimas Civilinės saugos sistemos pajėgos. Civilinės saugos sistemos parengties lygiai. Reiškinys Katastrofiniai potvyniai. Lent. Ekstremalių ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 01 06
Civilinės saugos slėptuvės: tipai, parengimas
Įvadas. Civilinės saugos slėptuvės. Civilinės saugos slėptuvės savivaldybėse. Civilinės saugos slėptuvių tipai. Slėptuvių parengimas ekstremalioms situacijoms. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Išvados. Bibliografinių ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 10 22
Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Subaciaus gatve 116 , Vilnius. Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla. Lietuvos Respublikos pilietė. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 04 06
Darbų saugos organizavimas UAB „Mėsos ūkis“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Uždarosios akcinės bendrovės „Mėsos ūkis“. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Darbo grafikai. 019 metų lapkričio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 05 26
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema