Saugos savarankiški darbai (3)

134 dokumentai
Darbuotojų instruktavimas darbų saugos klausimais
Įvadas. Darbuotojų saugos struktūros įmonėse. Saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas. Instruktavimo rūšys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 02 23
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai uždaroje akcinėje bendrovėje
Įvadas. UAB “BETA” pristatymas. Darbo tvarkos taisyklės. UAB „Beta“. 2017 m. balandžio mėn. utenos padalinio darbuotojų dirbančių, pagal individualų darbo dienos laiko režimą, darbo grafikas. UAB „Bet“. 2017 m. gimimo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2018 06 20
Ekstremalių situacijų valdymas savarankiškas darbas
Aleksandro stulginskio universitetas. Pavojingo objekto avarijų prevencijos priemonių įvertinimas. Pavojingo objekto analizė. Panaudoto branduolinio kuro laikymas. Radioaktyvių atliekų tvarkymas. RA kondicionavimą ir pakavimą. Galimos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 11 28
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos (dss) analizė
Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Darbuotoju mokymas, instruktavimas, atestavimas. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimas ir apskaita. Profesinės rizikos vertinimas ir prevencija. Priešgaisrinė sauga. Ekologija (ekologiškos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2019 09 09
Nelaimingo atsitikimo tyrimas, įforminimas, apskaita
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Nelaimingo atsitikimo tyrimas , įforminimas , apskaita. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla laivų energetikos katedra. Darbo sauga nelaimingo atsitikimo tyrimas , įforminimas , apskaita ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 11 24
Pavojaus signalai
Įvadas. Infromacinių šaltinių apžvalga. ,,Dėmesio visiems“. ,,Radiacinis pavojus“. ,,Cheminis pavojus“. ,,Katastrofinis užtvindymas“. ,,Potvynio pavojus“. ,,Uragano pavojus“. ,,Oro pavojus“. ,,Perspėjimo sistemos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 01 13
Pūgos susidarymo priežastys Pasirengimas artėjant pūgai
Įvadas. Pūgų priežastys. Pasirengimas artėjant pūgai. Veiksmai pūgos metu. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 02 15
Saugumas mokykloje
Saugumo užtikrinimas mokykloje. Žmogaus saugos savarankiškas darbas. Įvadas. Apie įstaigą. Priemonės saugai užtikrinti. Mokyklos aplinkos rizikos įvertinimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 04 14
Žaibosaugos reikalavimai ir dokumentacija
Įžanga. Žaibo išlydis. Išorinė apsauga nuo žaibo. Energetinių objektų apsauga nuo viršįtampių. Žaibosaugos dokumentacija. Išvados.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 11 12
Žmonių apsauga nuo radiacijos
Įvadas. Radiacijos atradimo istorija. Darbo tikslas Žmonių apsauga nuo radiacijos. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti, kokia yra radiacijos atradimo istorija. Apžvelgti, kas yra radiacija. Apžvelgti, kas gali atsitikti įvykus avarijai. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 12 18
Žmonių sauga savarankiškas darbas
Darbo vietos įrengimo principai. Netinkama darbo vieta. Pakoreguota , darbo vieta. Fizinis ergonomikos principas. Darbas su kompiuteriu. Darbas prie kompiuterio žmogui turi neigiamu poveikiu. Darbo vietos apšvietimas. Darbo apšvieta būna ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2015 03 05
Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, privalomas sveikatos tikrinimas
Darbuotojų , dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis , privalomas sveikatos tikrinimas. Darbuotojų kontingentai Darbo pobūdis , profesinės rizikos sąlygos Profesija Paskirstymas pagal įsakymo Nr. 301 priedus periodiškumas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2017 03 07
Instruktavimai įmonėje
Įvadas. Pranešimas apie įmonės naudojimo pradžią valstybinei darbo. Inspekcijai. Darbuotojų atestavimas, instruktavimas, mokymas saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotoju priėmimas. Atestavimas. Instruktavimai. Literatūros sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2014 10 07
Civilinė sauga: Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės
Įvadas. Individualios apsaugos priemonės. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Odos apsaugos priemonės. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvės. Kolektyvinės apsaugos statinys.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 11 26
Civilinės saugos planas UAB „Autorida“
UAB „ autorida “ automobilių detalių prekyba ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Bendrosios nuostatos. Darbuotojų ir klientų evakavimas. Ekstremaliųjų situacijų prevencija. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 10 23
Civilinės saugos slėptuvės: tipai, parengimas
Įvadas. Civilinės saugos slėptuvės. Civilinės saugos slėptuvės savivaldybėse. Civilinės saugos slėptuvių tipai. Slėptuvių parengimas ekstremalioms situacijoms. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Išvados. Bibliografinių ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 10 22
Darbų saugos organizavimas UAB „Mėsos ūkis“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Uždarosios akcinės bendrovės „Mėsos ūkis“. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Darbo grafikai. 019 metų lapkričio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 05 26
Darbų saugos periodinis ir papildomas instruktavimas
Įvadas. Darbuotoju saugos ir sveikatos instrukciju rengimo ir instruktavimo tvarka. Darbų saugos instruktavimas. Periodinis instruktavimas. Papildomas instruktavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 04 01
Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos
Įvadas. Darbų sauga. Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. Saugos ir sveikatos priemones. Darbuotojo pareigos ir teisės. Nelaimingų atsitiktimų darbe , profesiniu ligų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 02 21
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „Akira“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Darbo grafiko simbolikos paaiškinimas. Darbo grafikas. Sargų darbo grafikas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Logistikos specialisto pareigybiniai nuostatai. Darbuotojų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2020 01 24
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „Arigata“
Įmonės pristatymas. Įmonės UAB „Arigita“. Darbo taisyklės. Statybos inžinierius savo darbe vadovaujasi Statybos, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais, valstybiniais standartais, statybos techniniais reglamentais ir normomis, ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 01 26
Nelaimingi atsitikimai darbe ir pirmoji pagalba
Įvadas. Nelaimingo atsitikimo darbe priežastys. Nelaimingo atsitikimo darbe suskirstymas. Pirmoji pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. Prevencija. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe. Statistika. Išvados. Literatūros ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 12 08
Rizikos nustatymas įmonėje: OiRA ataskaita - Medienos apdirbimas
OiRA ataskaita "Medienos apdirbimas. Rizikos, kurios buvo nustatytos, tačiau NETURI prevencinių veiksmų plano. Pavojai / problemos, kurių šiuo metu jūsų organizacijoje nėra. Rizikos, kurios buvo nustatytos, tačiau NETURI prevencinių ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 11 30
Sanitariniai ir higieniniai reikalavimai prekybos įmonėms
Sanitariniai ir higieniniai reikalavimai prekybos įmonių patalpoms. Sanitariniai ir higieniniai reikalavimai prekybos įmonių darbuotojams. Sanitariniai ir higieniniai reikalavimai prekybos įmonių inventoriui. Maisto produktus gabenančioms ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 12 11
Variklių surinkimo dirbtuvių ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
UAB ,, variklita “ variklių surinkimo dirbtuvių ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Bendrosios nuostatos. Darbuotojų ir klientų evakavimas. Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas. Keitimosi ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 04 22
Žmogaus saugos darbas
Kokiais atvejais įvykus nelaimingam atsitikimui pildomas aktas forma N. Kaip įforminamas grupinis nelaimingas atsitikimas. Įvykus sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui, įmonės vadovas nedelsiant privalo pranešti. Asmens sveikatos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 04 08
Žmogaus saugos reikalavimai
Žmogaus saugos reikalavimai. Žmogaus , priešgaisrinės ir civilinės saugos organizavimas spaudos ceche. Rizikos veiksniai ir priemonės rizikai išvengti Pavojingi veiksniai spaudos skyriuje. Saugumo technikos reikalavimai spausdinimui. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 04 23
Žmonių sauga ir ekologija automobilių servisuose
Žmonių sauga ir ekologija. Darbo sauga. Priešgaisrinė sauga. Pastatai ir patalpos. Gaisrų gesinimo įrenginiai ir kt.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2020 05 15
Aplinkos ir žmonių sauga UAB „Diagnostas“
Aplinkos ir žmonių sauga. UAB „ diagnostas “ automobilių elektronikos sistemų taisyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Bendrosios nuostatos. Darbuotojų ir klientų evakavimas. Civilines saugos sistemos parengtis. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 11 15
Darbo ir civilinė sauga įmonėje UAB „Pasiunta“
Įvadas. Įmonės aprašymas. Vidaus tvarkos taisyklės. Darbo grafikas. Sandėlininko pareiginiai nuostatai. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo žiniaraštis. Darbuotojų instruktavimo tvarka. UAB ,,pasiunta‘‘ darbuotojų saugos ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2019 05 21
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo