Saugos savarankiški darbai (4)

134 dokumentai
Darbo ir civilinė sauga įmonėje UAB „Pasiunta“
Įvadas. Įmonės aprašymas. Vidaus tvarkos taisyklės. Darbo grafikas. Sandėlininko pareiginiai nuostatai. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo žiniaraštis. Darbuotojų instruktavimo tvarka. UAB ,,pasiunta‘‘ darbuotojų saugos ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2019 05 21
Darbų saugos organizavimas UAB „Muilinis“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Pramoninių robotų operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija nr. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registras. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2019 03 14
Eismo saugumo pagrindai Kelio vitražo analizė
Kelio vitražo analizė. Miesto gatvės kelių saugumo patikrinimas. Pasiūlymai situacijai pagerinti. Pavojingumo laipsnis jeigu problema nebus sprendžiama.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 02 14
Eismo saugumo pagrindai Lenkto kelio ruožo (posūkio) tyrimas
Lenkto kelio ruožo (posūkio) tyrimas. Skaičiavimai. Be skersinio kelio profilio nuolydžio. Skaičiavimai su skersiniu profilio nuolydžiu. Miesto gatvės saugumo patikrinimas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 02 14
Fiksuojančios dujokaukės
Įvadas. Nelaimingo atsitikimo darbe priežastys. Pirmoji pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. Nelaimingo atsitikimo darbe suskirstymas. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe. Vadovų veiksmai įvykus stambiai gamybiniai ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 01 30
Filtruojančios dujokaukės
Įvadas. Filtruojančių dujokaukių konstrukcija ir veikimas. Filtruojančiųjų dujokaukių paskirtis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 01 30
Įmonės analizė ir jos poveikis aplinkai
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas. Ekstremalios situacijos veiksmai. Gaisrinės saugos užtikrinimas įmonėje. Atliekų mažinimo priemonės. Projekto nauda.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2014 04 14
Saugi buitis, saugūs namai
Labai svarbu tinkamai išdėstyti virtuvėje esančius prietaisus. Šeimose, kuriose yra mažų vaikų, ypatingą dėmesį reikėtų skirti aštrių virtuvinių įrankių laikymo vietai. Jie turi būti laikomi mažyliams neprieinamoje vietoje. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 03 14
Aplinkos ir žmonių sauga savarankiškas darbas (2)
Darbovietėse naudojami saugos ir sveikatos ženklai. Nelaimingus atsitikus darbe lemiantys veiksniai ir priežastys. Kritimai iš aukščio - dažniausia nelaimingų atsitikimų priežastis statybos pramonėje. Rizikos vertinimas – pirmasis ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 12 12
Aplinkos ir žmonių saugos praktinio darbo ekstremalios situacijos plano parengimas
UAB „ spalvita “ automobilių dažymo centro ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. bendrosios nuostatos. Darbuotojų ir klientų evakavimas. Civilines saugos sistemos parengtis. Ekstremaliojo įvykio kriterijai. Ekstremaliųjų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2020 05 11
Automobilių nuomos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
UAB „ miestomobilis “ automobilių nuoma ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Bendrosios nuostatos. Darbuotojų ir klientų evakavimas. Civilines saugos sistemos parengtis. Ekstremaliojo įvykio kriterijai. Ekstremaliųjų situacijų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2020 02 16
Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūra, tikslai ir uždaviniai
Sistemos struktūra. Sistemos tikslai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždaviniai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Schema. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 02 21
Civilinės saugos sistemos veiksmai pavasarinio potvynio atveju Lietuvoje
Civilinės saugos sistemos veiksmai pavasarinio potvynio atveju Lietuvoje. Teorinis tyrimo pagrindimas Civilinės saugos sistemos pajėgos. Civilinės saugos sistemos parengties lygiai. Reiškinys Katastrofiniai potvyniai. Lent. Ekstremalių ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 01 06
Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Subaciaus gatve 116 , Vilnius. Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla. Lietuvos Respublikos pilietė. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 04 06
Darbų sauga ir sveikata įmonėje
Įvadas. Pagrindiniai veiklos rodikliai. Darbo tvarkos taisyklės. Įmonės vidaus darbo taisyklės. Rizikos veiksniai UAB. įmonėje. Ergonominiai rizikos veiksniai. Cheminiai rizikos veiksniai. Darbų saugos ir sveikatos užtikrinimas ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2020 05 09
Darbų saugos ir sveikatos organizavimas kavinėje
Kavinės tikslai. Kavinės vertybės. Rizikos veiksniai, kurie egzistuoja įmonėje. Cheminiai veiksniai. Fizikiniai veiksniai. Biologinis veiksnys. Ergonominiai veiksniai. Psichosocialniai rizikos veiksniai. Fiziniai veiksniai.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2020 04 28
Darbuotojo motoristo, aptarnaujančio vidaus degimo variklius instrukcija
Darbo saugos instrukcijos motoristui. Butinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbą. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai, įvykus nelaimingiems atsitikimams, avarijoms, gaisrams. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 10 25
Darbuotojo, dirbančio su videoterminalais saugos ir sveikatos instrukcija
Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais( ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2014 05 01
Darbuotojų instruktažas
Darbuotojų instruktažas. Reikalavimai darbo vietoje. Priešgaisrinės saugos reikalavimai. Reikalavimai gesintuvams. Patalpų reikalavimai. Laboratorijoms. Civilinė sauga. Aplinkosauga. Bendrieji elektrosaugos reikalavimai.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2020 02 05
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „Stogrenta“
Įmonės ekonominė veikla. Registruota valstybinėje mokesčių inspekcijoje , Vilniaus skyriuje. Darbuotojų atstovė saugai ir sveikatai. Darbdavio atstovas saugai ir sveikatai. UAB „ Stogrenta “ padalinio vadovė. Darbo saugos ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 05 14
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas metalo įmonėje
Bendrosios nuostatos. Įmonės darbo ir poilsio laikas. Įmonės bendrieji vidaus tvarkos reikalavimai. Įmonės darbuotojų atsakomybė. Baigiamosios nuostatos.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2020 03 27
Dirbančiųjų saugos ir sveikatos (DSS) valdymas kviečių ūkyje
Pareiginė instrukcija darbų saugos srityje. DSS valdymas įmonėje , privalomi dokumentai. Vadovai turi rūpintis sveikata ir sauga. Darbuotojai , veikiami profesinės rizikos kenksmingų ir pavojingų veiksnių. Darbovietės atitikimas ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 12 01
Eismo rizikos veiksniai tamsiuoju paros metu
Įvadas. „Vairuotojas – automobilis – kelias – aplinka“ (vaka) sistema. Pavojingi veiksniai. Regėjimo svarba tamsiu paros metu. Vairuotojas. Dėmesio koncentracija. Automobilis. Kelias. Aplinka. Literatūra ir informacijos šaltiniai. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 12 11
Geriamojo vandens fiziologinis vaidmuo ir sauga
Įvadas. Geriamojo vandens fiziologinis vaidmuo. Geriamojo vandens sudėtis. Vandens kokybė. Geriamojo vandens rūšys. Fasuotas geriamasis vanduo. Natūralus mineralinis vanduo. Šaltinio vanduo. Mineralizuotas geriamasis vanduo. Geriamojo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 04 26
Įmonės UAB „virusas“ darbuotojų saugos ir sveikatsos (dss) analizė
Įvadas. Įmonės UAB „Virusas“ dss analizė. Pasirinktos įmonės veiklos pristatymas. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimas ir apskaita. Priešgaisrinė sauga. Ekologija (ekologiškos darbo vietos, atliekų tvarkymasIšvados. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2020 03 20
Kaip elgtis įvykus avarijai atominėje elektrinėje
Civilinės saugos signalai , jų perdavimo tvarka ir darbuotojų veiksmai. Kaip išgyventi atominį sprogimą. Esant būtinam sanitariniam švarinimui ir perkėlus žmone į sanitarinį puktą turi būti laikomasi šių apgyvendinimo taisyklių. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 11 28
Kaip išvengti elektros srovės virsmo ugnimi?
Įvadas. Elektros istorija. Elektra ir gaisras. Gesinimo būdai. Pagrindiniai gaisro slopinimo principai. Gesintuvai, skirti prasidedančiam įvairaus pobūdžio gaisrui likviduoti. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 05 31
Kenksmingi faktoriai socialinio darbuotojo darbe
Įvadas. Kenksmingi faktoriai. Socialinio darbo kenksmingumai. Apibendrinimas. Išvados. Literatūra.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2020 05 13
LR saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas
LR saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas. Darbo tikslas. Užduotis. Darbo ataskaita.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2018 11 27
Naujas požiūris į pacientą, kaip į lygiateisį sveikatos priežiūros dalyvį
Naujas požiūris į pacientą, kaip lygiateisį sveikatos priežiūros dalyvį. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Paternalizmo sąvoka. Paciento autonomija. Pacientas ligiateisis sveikatos priežiūros dalyvis. Paternalizmo, konsiumerizmo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 10 22
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo