Saugos savarankiški darbai (4)

118 dokumentų
Darbuotojo motoristo, aptarnaujančio vidaus degimo variklius instrukcija
Darbo saugos instrukcijos motoristui. Butinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbą. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai, įvykus nelaimingiems atsitikimams, avarijoms, gaisrams. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 10 25
Darbuotojo, dirbančio su videoterminalais saugos ir sveikatos instrukcija
Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais( ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2014 05 01
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „Stogrenta“
Įmonės ekonominė veikla. Registruota valstybinėje mokesčių inspekcijoje , Vilniaus skyriuje. Darbuotojų atstovė saugai ir sveikatai. Darbdavio atstovas saugai ir sveikatai. UAB „ Stogrenta “ padalinio vadovė. Darbo saugos ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 05 14
Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos
Įvadas. Darbų sauga. Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. Saugos ir sveikatos priemones. Darbuotojo pareigos ir teisės. Nelaimingų atsitiktimų darbe , profesiniu ligų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 02 21
Eismo rizikos veiksniai tamsiuoju paros metu
Įvadas. „Vairuotojas – automobilis – kelias – aplinka“ (vaka) sistema. Pavojingi veiksniai. Regėjimo svarba tamsiu paros metu. Vairuotojas. Dėmesio koncentracija. Automobilis. Kelias. Aplinka. Literatūra ir informacijos šaltiniai. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 12 11
Geriamojo vandens fiziologinis vaidmuo ir sauga
Įvadas. Geriamojo vandens fiziologinis vaidmuo. Geriamojo vandens sudėtis. Vandens kokybė. Geriamojo vandens rūšys. Fasuotas geriamasis vanduo. Natūralus mineralinis vanduo. Šaltinio vanduo. Mineralizuotas geriamasis vanduo. Geriamojo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 04 26
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos (dss) analizė
Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Darbuotoju mokymas, instruktavimas, atestavimas. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimas ir apskaita. Profesinės rizikos vertinimas ir prevencija. Priešgaisrinė sauga. Ekologija (ekologiškos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2019 09 09
Kaip elgtis įvykus avarijai atominėje elektrinėje
Civilinės saugos signalai , jų perdavimo tvarka ir darbuotojų veiksmai. Kaip išgyventi atominį sprogimą. Esant būtinam sanitariniam švarinimui ir perkėlus žmone į sanitarinį puktą turi būti laikomasi šių apgyvendinimo taisyklių. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 11 28
Kaip išvengti elektros srovės virsmo ugnimi?
Įvadas. Elektros istorija. Elektra ir gaisras. Gesinimo būdai. Pagrindiniai gaisro slopinimo principai. Gesintuvai, skirti prasidedančiam įvairaus pobūdžio gaisrui likviduoti. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 05 31
LR saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas
LR saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas. Darbo tikslas. Užduotis. Darbo ataskaita.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2018 11 27
Naujas požiūris į pacientą, kaip į lygiateisį sveikatos priežiūros dalyvį
Naujas požiūris į pacientą, kaip lygiateisį sveikatos priežiūros dalyvį. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Paternalizmo sąvoka. Paciento autonomija. Pacientas ligiateisis sveikatos priežiūros dalyvis. Paternalizmo, konsiumerizmo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 10 22
Nelaimingi atsitikimai darbe ir pirmoji pagalba
Įvadas. Nelaimingo atsitikimo darbe priežastys. Nelaimingo atsitikimo darbe suskirstymas. Pirmoji pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. Prevencija. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe. Statistika. Išvados. Literatūros ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 12 08
Nelaimingo atsitikimo tyrimas, įforminimas, apskaita
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Nelaimingo atsitikimo tyrimas , įforminimas , apskaita. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla laivų energetikos katedra. Darbo sauga nelaimingo atsitikimo tyrimas , įforminimas , apskaita ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 11 24
Pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms Pokyčiai valstybėje mobilicazijos ir karo metu
2015 m. lapkričio mėn. Lietuvoje vyko ekstremali socialinė situacija, kuri kėlė didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai. Po 5 valandų gaudynių Vilniuje sulaikytas „Kalašnikovo“ automatą iš pareigūnų pagrobęs I. Rusija ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 12 16
Pavojingi objektai Klaipėdos mieste
Pavojingi objektai klaipėdoje. AB „Klaipėdos nafta“. Kaip gyventojai bus perspėti, įvykus pramoninei avarijai „Klaipėdos naftoje“? Klaipėdos valstybinio jūrų uosto sauga. Apsaugos režimai. Kompleksinės saugos planas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 12 18
Pavojingų ar ekstremaliųjų įvykių, arba ekstremaliųjų situacijų keliama rizika ir jos valdymas
PAVOJŲ pavojingų ar ekstremaliųjų įvykių , arba ekstremaliųjų situacijų KELIAMA RIZIKA IR JOS VALDYMAS. Pagrindinės vartojamos sąvokos , terminai , apibrėžimai ir jų sutrumpinimai civilinė sauga. Pavojingas veiksnys rizikos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 03 14
Pirmoj pagalba apsinuodijus
Yra 2 apsinuodijimo tipai. Apsinuodijimas dūmais ar dujomis. Kaip atpažinti? Apsinuodijimas cheminėmis medžiagomis. Apsinuodijimas maisto produktais. Simptomai ir požymiai. Apsinuodijimas vaistais Kaip atpažinti.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 01 22
Priešgaisrinės saugos reikalavimai: gelbėjimo darbai
Priešgaisrinė saugos reikalavimai gelbėjimo darbai. Kokie trys komponentai reikalingi , kad kiltų gaisras? Kokiomis medžiagomis užpildomi gesintuvai? Kurį aukštą pasiekia matytos gaisrinės kopėčios? Per kokį laiką po signalo gavimo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 11 05
Reguliuojamų perėjų stebėjimas
Stebėjimas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Apie peščiųjų perėjas. Diagramos. Išvada.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 06 03
Rizikos nustatymas įmonėje: OiRA ataskaita - Medienos apdirbimas
OiRA ataskaita "Medienos apdirbimas. Rizikos, kurios buvo nustatytos, tačiau NETURI prevencinių veiksmų plano. Pavojai / problemos, kurių šiuo metu jūsų organizacijoje nėra. Rizikos, kurios buvo nustatytos, tačiau NETURI prevencinių ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 11 30
Ryšių ir perspėjimo sistemos organizavimas ekstremalių situacijų metu
Ryšių ir perspėjimo sistemos organizavimas ekstremalių situacijų metu.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 12 03
Sanitarinis žmonių švarinimas esant radioaktyviajam užterštumui
Turinys. Įvadas. Žmonių sanitarinis švarinimas. -Sanitarinio švarinimo schema. Išvada. Literatūra.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 12 02
Sprogiosios medžiagos
Kas yra pavojingos cheminės medžiagos? Kokių yra šių medžiagų rūšių? Kur jų gali būti? Ką reikia žinoti apie chemines medžiagas? Ką daryti pasijutus prastai? Ką reikia žinoti apie kitas pavojingas chemines medžiagas?
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2019 10 02
Stiprūs vėjai ir viesulai apsisaugojimo būdai
Stiprūs vėjai ir viesulai apsisaugojimo būdai Įvadas. Vėjų charakteristikos ir klasifikacija. Vėjo susidarymas. Vėjų klasifikacija. Viesulas. Pasirengimas artėjančiai audrai. Rekomenduojamas būtiniausių daiktų sąrašas. Slėptuvės ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 11 12
Technologiniai procesai ir apsaugos priemonės
Vandenilis. Vandenilio cheminės savybės. Pramoniniai vandenilio gamybos būdai. Dvilaipsnė katalitinė metano konversija vandens garais. Gaisro scenarijus. Gaisro plitimo galimybės. Saugos informacija apie vandenilį. Vandenilio degimo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 11 12
Virėjo darbo saugos instrukcija
Virėjo. Saugos ir sveikatos instrukcija. Ⅰ. Bendroji dalis. Ⅱ. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Ⅲ. Virėjo veiksmai prieš darbo pradžią. Ⅳ. Virėjo veiksmai darbo metu. Ⅴ. Virėjo veiksmai ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 10 16
Žmogaus sauga
Pavojingi darbai ir įrengimai. Nr. 38 143 Vilnius. Prie pavojingų darbų priskiriama. Taip pat susiję darbai. Užsiliepsnojančios dujos . Užsiliepsnojantis skystis . Degusis skystis . Labai nuodinga medžiaga . Sprogioji medžiaga . ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 02 05
Žmonių apsauga nuo radiacijos
Įvadas. Radiacijos atradimo istorija. Darbo tikslas Žmonių apsauga nuo radiacijos. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti, kokia yra radiacijos atradimo istorija. Apžvelgti, kas yra radiacija. Apžvelgti, kas gali atsitikti įvykus avarijai. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 12 18
×
Namų darbų pagalba 24/7