Saugos skaidrės

575 dokumentai
Priešgaisrinė sauga. Pristatymas
10( 4 atsiliepimai )
Gaisras. Gaisro komponentai. Gaisrų priežastys. Gaisrų tipai. Gesintuvų tipai. Pastabos. Profilaktinės priemonės. Veiksmai, kilus gaisrui. Priešgaisrinės sistemos. Priešgaisriniai jutikliai. Gaisro pavojai. Evakuacija. Pagalba ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 18
Ekstremalios situacijos skaidrės
9,3( 4 atsiliepimai )
Ekstremalios situacijos. Ekstremalios situacijos skirstomos į keturias rūšis. Gamtinės. Priežastys. Techninės. Priežastys. Ekologinės. Socialinės. Ekstremalios situacijos klasifikuojamos. Ribota ekstremali situacija. Vietinė ekstremali ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 11 28
Asmenines ir kolektyvines apsaugos priemonės
9,2( 5 atsiliepimai )
Apsaugos priemonės. Asmeninės apsaugos priemonės. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Odos apsaugos priemonės. Filtruojančios. Izoliuojančios. Dujokaukės, respiratoriai, dulkėkaukės, vatos ir marlės raiščiai. Respiratoriaus sandarumas. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 21
Oro tarša skaidrės
Oro tarša. Oras. Oro tarša. Oro taršos šaltiniai. Automobilių transportas. Kaip mažinti automobilių taršą. Pramonės įmonės. Kaip mažinti pramonės taršą. Smogas. Rūgštusis lietus. Šiltnamio efektas. Oro tarša Lietuvoje. Teršalai ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 02 05
Darbuotoju sauga ir sveikata skaidrės
Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų sauga ir sveikata Lietuvoje. Darbuotojų pareigos ir teisės. Darbdavių pareigos ir teisės. Darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksnių klasifikavimas. Kenksmingosios medžiagos. Kenksmingų ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 22
Priešgaistrinė sauga
Priešgaisrinė sauga. Gaisras. Gaisro priežastys. Natūralios. Techninės. Nuodingos dujos. Civilinė sauga. Civilinės saugos veiksmų esmė. Nuo ko kyla gaistrai. Skiriami šeši civilinės saugos signalai. Radiacinis (branduolinis) pavojus. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 02 03
Galimos ekstremalios situacijos ir jų priežastys Lietuvoje
9,5( 2 atsiliepimai )
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys. Ekstremali situacija. Ekstremalių situacijų priežastys būna. Gamtinės ekstremalios situacijos Lietuvoje gali būti. Kruša. Krušos priežastys. Sausra. Sausros priežastys. Pūga. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 06 27
Skaidrės apie terorizmą
Terorizmas. Kas yra terorizmas? Pagrindinis terorizmo taikinys. Pagrindinis ginklas. Teroristas. Teroro aktų šalininkas ar dalyvis. Save vadina separatistais. Teroristų veikla. Terorizmo rūšys. Nacionalistinis. Siekti pasaulio dėmesio ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 09
Pavojingų krovinių gabenimas skaidrės
Pavojingų krovinių gabenimas. Pavojingų krovinių (ADR) gabenimas Lietuvoje. Pavojingiems kroviniams priskiriamos. Dideli pavojaus ženklai. Ženklinimas. Konteinerių  ženklinimas.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 03 25
Priešgaisrinė sauga skaidrės
Priešgaisrinė sauga. Priešgaisrinio režimo samprata. Kaip apsisaugoti nuo gaisro. Žvakių pavojai. Rūkymo pavojai. Elektros pavojai. Krosnių pavojai. Žaibo pavojai. Evakuacija kilus gaisrui. Gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų klasės. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2014 03 18
Rizikos veiksniai
9,5( 2 atsiliepimai )
Profesinė rizika. . Pagrindiniai pavojingi ir kenksmingi profesinės rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimo tikslas. Parengiamųjų darbų etape. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape. Rizikos pašalinimo ar sumažinimo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 06 27
Žaibai ir jų pasekmės projektas
Žaibai ir jų pasekmės. Žaibas. Kamuolinis žaibas. Juodasis žaibas. Apsisaugojimas nuo žaibo. Žaibo pasekmės (Nekilnojamas turtas ). Žaibo pasekmės (Žmogus). Plačiau apie žaibo žala žmogui. Žaibolaidis. Bendžiamino Franklino ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 05 12
Pavojingos medžiagos pirotechnikos priemonės, jų keliami pavojai
8,5( 2 atsiliepimai )
Pavojingos medžiagos. Pirotechnikos priemonės, jų keliami pavojai. Sprogstamosios medžiagos. Sprogalai. Cheminiai junginiai ar jų mišiniai. Būtina tiksliai laikytis instrukcijų. Pavojinga pradedančiųjų rankose. Būtina atkreipti dėmesį ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2013 03 07
Darbų sauga skaidrės
9( 2 atsiliepimai )
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai naudojant kompiuterinę įrangą. Veiksmai prieš darbo pradžią. Veiksmai darbo metu. Reikalavimai, naudojantis spausdintuvu. Nedelsiant išjungti kompiuterį šiais atvejais. Veiksmai avariniais ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 10 07
Elektrosauga skaidrės
Darbo tikslas. Uždaviniai. Kas yra elektrosauga? Sąvokos. Apsaugos nuo elektros būdai. Rozečių apsaugos. Jokiu būdu nepalikti tokių rozečių nesutvarkytų. Elektros instaliacija. Patalpų klasifikacija elektrosaugos atžvilgiu. Elektros ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2014 04 30
Gyventojų ir turto apsauga biologinės taršos atveju
Gyventojų ir turto apsauga biologinės taršos atveju. Per radio imtuvus ar televiziją girdime. Cheminė, fizinė ir biologinė aplinkos oro tarša. Ligos atsiradimui turi įtakos keletas faktorių. Biologinė aplinkos tarša. Didžiausią ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2013 03 14
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje
Aprašytos ekstremalios situacijos ir kaip elgtis jų metu. Stambi kruša. Sausra. Pūgos. Stiprūs vėjai. Smarkus lietus. Gaisrai. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Perkūnija. Stambi kruša –  trumpalaikis reiškinys, sukeliantis ilgalaikius ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2011 02 09
Gamtiniai gaisrai ir priežastys
Gamtiniai gaisrai ir priežastys. Gaisras. Pirmasis gaisro pavojus. Gaisras namuose. Ugnis -  dar ne gaisras. Vietinis gaisras. Mažasis gaisras. Vidutinis gaisras. Didelis gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gamtiniu gaisrų priežastis. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 07 10
Darbo higienos reikalavimai
Bendrieji reikalavimai darbo higienai. Higieninės darbo sąlygos. Darbo higiena. Tai mokslinė ir praktinė medicinos šaka. Darbo higienos tikslas. Gerinti priemomes, kurios išsaugo darbuotojo darbingumą ir sveikatą. Darbo vietų vertinimas. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 24
Nelaimingi atsitikimai darbe
Nelaimingas atsitikimas darbe. Staigus darbuotojo sveikatos pakenkimas. Darbuotojas netenka darbingumo bent vienai dienai arba miršta. Nelaimingi atsitikimai darbe skirstomi. Lengvas nelaimingas atsitikimas. Dėl kurio darbuotojas patiria traumą. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 03 25
Civilinė sauga skaidrės
Civilinė sauga. Civilinė sauga . Civilinės saugos tikslai. Ekstremalios situacijos. Tarptautinis civilinės saugos simbolis. Skiriami šeši civilinės saugos signalai. Apibendrinimas. Ačiu už dėmesį.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 12 22
Darbuotojų saugos teisinis reglamentas ir kontrolė
Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politika pagrįsta šiais principais. Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuoja. TDO organizacija. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. Darbuotojų sauga ir sveikata. Uždaviniai ir priemonės. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 06 27
Darbuotojų instruktavimas, mokymas ir atestavimas
Darbuotojų instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Teisės aktai. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Sąvokos. Instrukcijų rengimas. Darbo įrenginių (priemonių) naudojimo instrukcijos ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2014 12 03
Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus
Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Drausminė atsakomybė. Drausminės nuobaudos. Administracinė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 01 18
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos ir jų priežastys
10( 2 atsiliepimai )
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos ir jų priežastys. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ekstremalios situacijos sąvoka. Svarbiausios ekologinės kilmės ekstremalių situacijų priežastys. Pavojingų medžiagų išmetimai. Išvada.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 06 22
Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės
10( 2 atsiliepimai )
Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Darbdavio pareiga sudaryti. Darbdavio pareigos. Darbdavys privalo gerbti darbuotojų atstovų teises ir netrukdyti jiems veikti. Imasi priemonių, kad įmonės statiniai. Užtikrina. Sudaro sąlygas ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 12 02
Ekstremalios ekologinės situacijos
Ekologinės ekstremalios situacijos. Ekstremali ekologinė situacija. Ekstremalių ekologinių situacijų rūšys. Oro tarša. Žemės tarša. Vandens tarša. Ekstremalios ekologinės situacijos pasaulyje. Černobylio avarija. Grėsmės ekologiniam ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 28
Gesintuvų rūšys
Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės projektinis darbas. Įvadas. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisro gesinimo būdai. Fizinis gesinimo būdas. Cheminis gesinimo būdas. Gaisrinis vandentiekis. Gesintuvų rūšys. Skysčio gesintuvai. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 01 17
Atominės elektrinės skaidrės
Atominės elektrinės. Branduolinė jėgainė (dar vadinama atomine elektrine – AE) – elektrinė. Viso Žemėje turime 443 AE. Šalys-lyderės pagal skaičių JAV. Žala Branduolinių jėgainių veikla sukelia vėžį, kenkia sveikatai. Žala ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 29
Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas
Tikslas. Uždaviniai. Darbdavių mokymas ir instruktavimas. Darbdavių atestavimas. Padalinių vadovų atestavimas. Darbuotojų apmokymai. Darbuotojų atestavimas. Darbuotojų instruktavimas. Įvadinis instruktažas. Pirminis darbo vietoje. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 03 27
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo