Saugos Šperos

12 dokumentų
Žmonių sauga. Špera.
Darbo santykiai. Apsaugos nuo elektros būdaielektrotechninis personalas. Spalvos. Apsauginės priemonės. Plakatai ir ženklai. Saugos priemonės vykdant darbus. Techninės priemonės vykdant 2 – os kategorijos darbus. Techninės priemonės ...
Saugos šperos, Špera, 5 puslapiai
2010 03 03
Darbo saugos špera
Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema lietuvoje. Atsakomybe už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų ...
Saugos šperos, Špera, 4 puslapiai
2010 03 03
Darbų sauga špera
Dirbančiųjų saugos ir sveikatos (DSS) praktinė ir mokslinė samprata. Pagrindinės DSS sąvokos ir apibrėžtys, norminiai teisės aktai. DSS sudėtinės dalys. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai klasifikuojami. Pavojingų (fizinių) darbo ...
Saugos šperos, Špera, 7 puslapiai
2013 11 10
Darbo ir civilinė sauga
Uždaviniai ir organizacinė struktūra-organizuoti ir palaikyti civilinės saugos sistemos pajėgų parengtį ir reikiamą materialinį ir techninį aprūpinimą. Perspėti ir informuoti gyventojus ir kitas įstaigas apie gresiančią arba ...
Saugos šperos, Špera, 6 puslapiai
2011 05 08
Elektros sauga
Apsaugos nuo elektros svarba. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Pagrindiniai terminai, apibrėžimai ir sąvokos. Aplinkos, kurioje veikia elektros įrenginiai klasifikavimas. Elektros įrenginių apsaugos apdangalais laipsniai. Elektrotechninių ...
Saugos šperos, Špera, 4 puslapiai
2010 03 03
Saugos paruoštukė
Organizaciniai teisiniai pagrindai. Nelaimingi atsitikimai. Mechaniniai pavojai. Sleginiai indai & suvirinimas. Darbu sauga lituojant. Apsauga nuo elektros ea. N. Apsauga nuo elektros ee. Sprogiosios zonos. Valdymas ir automatika. Apsauga nuo elmag. ...
Saugos šperos, Špera, 10 puslapių
2011 12 08
Žmonių saugos špera, elektronikos fakultetas 6 semestras. Daug įvairių šperų ir konspektų žmonių saugos tema.
Saugos šperos, Špera, 30 puslapių
2013 05 09
Ergonomikos špera
Antropometrija. Statiniai ir dinaminiai matmenys. Projektavimo principai. Darbo vietos detalus ergonominis įvertinimas. Suderinamumas tarp valdymo elem. Ir vaizduklių. Sd organizavimas resp ir įmonėje. Traumatizmo tyrimo tyrimo metodai, rodikl. ...
Saugos šperos, Špera, 3 puslapiai
2010 03 03
Sauga špera
Ka vadiname darbuotojų sauga ir sveikata? Kas yra darbdavys? Kas yra darbuotojas? Kas yra darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai? Kas yra darbo vieta? Kas yra darbo priemonės? Kas yra nelaimingas atsitikimas darbe? Kas yra nelaimingas ...
Saugos šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 12 09
Kinezologija
Stuburas. Stuburo funkcijos. Gilusis sluoksnis. Vidurinis sluoksnis. Paviršinis sluoksnis. Galvos, stuburo ir dubens judesiai. Stuburo lenkimas. Stuburo tiesimas. Slanksteliai. Diskai. Diafragma. Stuburo rotacija. Klubo judesiai. Laikysenos ...
Saugos šperos, Špera, 3 puslapiai
2014 05 12
Civilinės saugos kontrolinio špera
Profesinės sąjungos. Teisūs darbuotojai , reikalaudami laikytis anksčiau priimtos kolektyvinės sutarties nuostatų. Priklausomai nuo įmonės ekonominės veiklos rūšies jais gali dirbti technikos , ergonomikos , chemijos ir kitų techninių ...
Saugos šperos, Špera, 1 puslapis
2015 04 12
Saugos špera
Asmeninė apsaugos priemonė. Apsaugos priemonių sąrašas. Kai naudojama AAP. Profesine rizika. Kenksmingas veiksnys. Pavojingas veiksnys. Darbo aplinka. Darbo sąlygos. Darbo vieta. Profesines rizikos veiksniai. Kas organizuoja rizikos vertinimą ...
Saugos šperos, Špera, 2 puslapiai
2015 12 23
×