Saugaus darbo ir psichologijos reikšmė UAB „Zarasų autobusai“


Santrauka. Įvadas. Saugaus darbo ir psichologijos reikšmė darbuotojo Saugai ir sveikatai. Sveikata ir ergonomika. Ergonomikos esmė. Darbuotojų sauga ir sveikata. Saugaus darbo ir psichologijos reikšmė UAB ,,zarasų autobusai“ darbuotojų saugai ir sveikatai. UAB „Zarasų autobusai“ charakteristika. Tyrimo metodikos ir organizavimo pristatymas. Saugaus darbo ir psichologijos reikšmė UAB „Zarasų autobusai“ darbuotojų saugai ir sveikatai tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Saugaus darbo ir psichologijos reikšmė UAB „Zarasų autobusai“ darbuotojų saugai ir sveikatai tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai. Priedai Priedas. Anketa ,,Saugaus darbo ir psichologijos reikšmė UAB „Zarasų autobusai“ darbuotojų saugai ir sveikatai. Paveikslų sąrašas


Darbo tikslas - išanalizuoti saugaus darbo ir psichologijos reikšmę UAB „Zarasų autobusai“ darbuotojų saugai ir sveikatai, identifikuoti pavojus ir parinkti prevencines priemones.

Tyrimo charakteristika. Išanalizuoti saugaus darbo ir psichologijos reikšmę UAB „Zarasų autobusai“ darbuotojų saugai ir sveikatai, identifikuoti pavojų ir parinkti prevencines priemones.

Tyrimo rezultatai leido padaryti tokias pagrindines išvadas: iš 21 apklaustų respondentų, daugmaž patenkinti darbo vietą, darbo sąlygomis, darbas jiems nekelia didelio psicinio krūvio, psichologinis klimatas darbe palankus.

Šiame darbe bus tiriama darbo ergonomiškumo poveikis sveikatai ir tuo pačiu aiškinamasi, kokie pasitaiko psichinio streso veiksniai darbe. Projektiniame darbe nagrinėjamos dažniausios problemos, su kuriomis susiduria darbuotojai, tiriama kaip jos veikia jų sveikatą, darbo kokybę. Visa tai pateikta pirmoje ir antroje analitinėse dalyse. Atliktoje anketinėje apklausoje siekiama ištirti darbuotojų darbo kokybę, sveikatą, veikiant streso veiksniams.

2. Nustatyti saugaus darbo ir psichologijos reikšmę darbuotojų saugai ir sveikatai;

3. Susisteminti atlikto tyrimo „Saugaus darbo ir psichologijos reikšmė UAB „Zarasų autobusai“ darbuotojo saugai ir sveikatai“ rezultatus.

1. Mokslinės literatūros analizė: atlikta siekiant susisteminti Saugaus darbo reikšmę darbuotojų saugai ir sveikatai teoriniu aspektu.

Tyrimo pradžia 2016 m. kovo 10 d. tyrimo pabaiga kovo 31 d.

Apibendrinus ergonomikos (Kliučinskas 2000, Ramonas 2004, Kučinskas 2001 ir kt.) teiginius, išskiariami šie pagrindiniai ergonomikos tikslai:

Saugaus darbo užtikrinimas, kuris pasiekiamas atrenkant darbuotojus pagal jų tinkamumą tam tikrai profesijai, ar mažinant darbuotojų nuovargį, sudarius jiems optimalias darbo sąlygas;

Žmogaus krūvio mažinimas, skatinančių žmogaus aukštesniųjų psichinių funkcijų – mąstymo, atminties, dėmesio tobulinimą, komfortabilių (gerų) darbo sąlygų sukūrimas.

10. Jauki aplinka. Tai sudaro tinkamas apšvietimas, nuolatinė temperatūra bei pašalinių virpesių slopinimas.

Per pastaruosius 3 metus profesinių ligų skaičius, užregistruotas Valstybės profesinių ligų registre, žymiai sumažėjo. 2008 metais buvo užregistruota 1030 profesinių ligų, iš kurių 210 priklausė moterims ir 820 – vyrams. 2009 metais užregistruota 846 ligos, iš kurių 151 – moterims ir 695 – vyrams. 2010 metais užregistruota tik 472 profesinės ligos. 2010 metais, lyginant su 2008 m, profesinių ligų skaičius sumažėjo maždaug 54,17 %.

2. SAUGAUS DARBO IR PSICHOLOGIJOS REIKŠMĖ UAB „ZARASŲ AUTOBUSAI“ DARBUOTOJŲ SAUGAI IR SVEIKATAI DARBO VIETOS TYRIMAS

Kiekvienas darbdavys privalo atkreipti dėmesį į darbo aplinką, kurioje dirba jų darbuotojai, kurdami darbo aplinką darbuotojui būtinai turi atsižvelgti į ergonominius reikalavimus, nes tik taip galima:

Tyrimo problema: UAB „Zarasų autobusai“ darbuotojų ergonomiškos darbo vietos nustatymas, galimų pavojų identifikavimas.

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti ergonomikos reikšmę UAB „Zarasų autobusai“ darbuotojų saugai ir sveikatai, identifikuoti pavojų ir parinkti prevencines priemones.

Tyrimo laikas: Tyrimo pradžia 2016 m. kovo 10 d. tyrimo pabaiga kovo 31 d.

Tyrimo apimtis: Tyrimo imtyje dalyvavo UAB „Zarasų autobusai“ 21 darbuotojas – tolimųjų ir vietinių maršrutų autobusų vairuotojai. Respondentai pasirinkti atsitikinės atrankos būdu. Darbo autorius pateikė 30 anketų, kurią sudarė 24 klausimai. Grįžo 21 anketa.

Tyrimo metodai: Taikytas tyrimo metodas – apklausa ir triangulia. Trianguliacijos tikslas – su atliktu tyrimu supažindinti ERGO darbų saugos specialistę, gautus rezultatus išanalizuoti ir pateikti specialisto interpretaciją. Apklausos tikslas – gauti problemos sprendimui reikalingą informaciją. Pasirinktas asmeninis apklausos metodas, naudotas šis metodas tam, kad užtikrinti kokybišką ir malonų bendradarbiavimą su respondentu, išvengiant neaiškumų ir klaidų. Pasirinktas tyrimo instrumentas – anketa (priedas nr. 1). Anketą sudaro uždari klausimai. Anketoje pateikti klausimai apie galimus psichinio streso veiksnius darbo vietoje, kas apspręs darbuotojų darbo vietos ergonomiškumą ir leis nustatyti darbuotojų savijautą ir sveikatą. Darbo autorius pateikdamas šiuos klausimus siekė susisteminti transporto bendrovės darbo vietos ergonomiškumą, nustatyti esamus ar galimus pavojus, kad būtų galima laiku pradėti taikyti prevencines priemones.

  • Microsoft Word 159 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (4856 žodžiai)
  • Kolegija
  • Daiva
  • Saugaus darbo ir psichologijos reikšmė UAB „Zarasų autobusai“
    10 - 1 balsai (-ų)
Saugaus darbo ir psichologijos reikšmė UAB „Zarasų autobusai“. (2018 m. Vasario 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/saugaus-darbo-ir-psichologijos-reiksme-uab-zarasu-autobusai.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 22 d. 12:49
×