Saugaus ir sveiko darbo organizavimas


Saugaus ir sveiko darbo organizavimas.


Gyvename tokiu laiku, kai įstatymai ir jų poįstatymini aktai nuolat keičiasi - to reikalauja pats gyvenimas, integracija į Europos sąjungą, rinkos ekonomika, privatizavimas ir t.t. Visą laiką sekti įstatymų pakeitimus, papildymus nelengva, juk reikia dirbti ir tiesioginį darbą. Dažnai pakanka tik laiku prisiminti, kad yra reikalingas įstatymas, ar nors apytikrį jo pavadinimą ir juo pasinaudoti. Šiame skyriuje apžvelgiami Lietuvos Respublikos įstatymai ir norminiai teisės aktai, susiję su darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos valstybinę politiką formuoja Lietuvos Respublikos seimas, leisdamas atitinkamus įstatymus, reglamentuojančius valstybės, darbdavio ir darbuotojo santykius darbe, nepriklausomai nuo įmonių nuosavybės formų. Deja, ne visuomet pavyksta parengti nepriekaištingai tikslų įstatymą, todėl dažnai seka įvairūs poįstatyminiai aktai.

Į darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą darbdavio paskirti ar pasamdyti specialistai (ne įmonės darbuotojai) privalo būti apmokyti pagal programas ir atestuoti, turėti reikalingų sugebėjimų ir įgūdžių savo pareigoms atlikti. Pagrindinė jų pareiga - rūpintis įmonės darbuotojų sauga ir sveikata. Už savo darbą šie asmenys tiesiogiai atsiskaito darbdaviui. Samdomų tarnybų ar asmenų ir darbdavio įsipareigojimai numatomi sutartyje.

Darbdavys, įsteigęs įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą arba pats atliekantis šios tarnybos funkcijas, apie tai praneša Valstybinei darbo inspekcijai.

Įmonėje, kurioje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų, turi būti įsteigtas darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Darbdaviui pageidaujant, darbdavio ir profesinės sąjungos susitarimu, arba reikalaujant ne mažiau kaip pusei įmonės darbuotojų šis komitetas gali būti steigiamas ir mažesnėje įmonėje. Komitetą sudaro vienodas skaičius darbdavio ir įmonės profesinės sąjungos deleguotų atstovų arba darbuotojų kolektyvo susirinkimo išrinktų darbuotojų įgaliotinių.

1.3. Darbuotojų saugos ir sveikatos viešasis administravimas ir administravimo įstaigų funkcijos

gauti iš darbdavių, darbuotojų, o tiriant nelaimingus atsitikimus iš kitų asmenų, pasiaiškinimus, paaiškinimus žodžiu ir raštu dėl darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų, kitų norminių aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą ir darbo santykius, pažeidimų, taip pat dėl teisėtų Darbo inspekcijos nurodymų nevykdymo;

sustabdyti įvairių išduotų leidimų galiojimą kai nustatomas veiklos, kuriai išduoti šie leidimai, pažeidimas;

nustatyta tvarka uždrausti gaminti ir realizuoti darbo ir saugos darbe priemones, jeigu jos neatitinka darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų, kenkia žmonių sveikatai ir kelia pavojų jų gyvybei;

informuoti darbdavį apie darbuotojus, nevykdančius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;

pagal kompetenciją spręsti ginčą tarp darbdavio ir darbuotojo, kai darbuotojas atsisako dirbti, motyvuodamas tai, kad negarantuota darbų sauga;

reikalauti, kad darbdavys sustabdytų darbą, kai darbuotojai neapmokyti saugiai dirbti, kai dėl technologijų pažeidimo, darbo priemonių gedimo ar avarinės būklės gali susidaryti ar susidarė sąlygos nelaimingiems atsitikimams įvykti, ūmiems apsinuodijimams, kai darbo aplinka tampa pavojinga sveikatai ar gyvybei, kai darbuotojai neaprūpinti būtinomis asmeninėmis saugos priemonėmis arba kai jos netvarkingos ir pan.

administracinės teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka skirti pinigines baudas asmenims, pažeidusiems darbo įstatymus, nesilaikantiems darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų;

atvykus į įmonę tirti įvykusių nelaimingų atsitikimų ir avarijų priežasčių, nemokamai naudotis įmonės transportu ir ryšio priemonėmis.

1.6. Visuomeniniai darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros organai, jų teisės

  • Sauga Konspektas
  • Microsoft Word 529 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 77 puslapiai (33040 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • Saugaus ir sveiko darbo organizavimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Saugaus ir sveiko darbo organizavimas. (2016 m. Gruodžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/saugaus-ir-sveiko-darbo-organizavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 18:44
×