Saugos paruoštukė


Darbu sauga lituojant. Darbo sauga lituojant. Civilines saugos paruostuke. Elektros įranga sprogiosiose zonose. Litavimas+sauga. Svino sauga lituojant. Elektronikos pramonė litavimo dujos. Lituotojo darbu sauga. Darbu saugos reikalavimai lituojant. Acetileno generatorius darbas ir sauga.

Saugos Špera. Organizaciniai teisiniai pagrindai. Nelaimingi atsitikimai. Mechaniniai pavojai. Sleginiai indai & suvirinimas. Darbu sauga lituojant. Apsauga nuo elektros ea. N. Apsauga nuo elektros ee. Sprogiosios zonos. Valdymas ir automatika. Apsauga nuo elmag. Lauku. Apsauga nuo jon. Spind. Gaisrinė sauga. Profesin rizik vertinimas. Acetileno dujos gaminamos specialiuose generatoriuose iš kalcio karbido, kurio gabalai turi būti ne smulkesni kaip 2 mm. Acetileno generatoriai statomi specialiai įrengtose patalpose, nepavojingose sprogimo atžvilgiu ir pastatytose iš nedegių medžiagų su lengvos dangos stogu ir į išorę atsidarančiomis durimis. Generatorinė turi būti apšviečiama pro langus ir saugios konstrukcijos lempomis. Nedidelių acetileno generatorių (ne didesnio kaip 20 m3/h našumo) patalpą leidžiama pristatyti prie kito pastato. Litavimo darbai atliekami radijo ir elektronikos pramonės įmonėse, vykdant plokščių bei aparatūros montavimą, energetikos sistemoje, montuojant ir remontuojant kabelines linijas. Aktyvioji dalis – laidi elektros įrenginio dalis, kuria normaliomis darbo sąlygomis teka srovė arba kuri turi tik įtampą; nulinis laidininkas. Pasyvioji dalis – laidi elektros įrenginio dalis, normaliomis darbo sąlygomis neturinti įtampos, tačiau įtampa joje gali atsirasti pablogėjus izoliacijai. Elektros srovės poveikis. Elektros pavojus žmogui gali būti žymiai sumažintas sutrumpinus pavojingos srovės tekėjimo žmogaus kūnu laiką, t.y. greitai (0,2 s) išjungiant įrenginio ar tinklo ruožo įtampą. Draudžiantis įjungti įtampą plakatas “NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA” kabinamas ant elektros aparatų, kuriais įtampa išjungta ar atjungta, pavarų rankenų arba elektros aparatų valdymo elementų. “Elektros įranga sprogiojoje aplinkoje“ reikalavimai taikomi visų įtampų elektros įrangai, naudojamai patalpose ir ore, tose vietose, kur potencialų pavojų kilti gaisrui ir sprogimui kelia naudojamos arba saugomos užsiliepsnojančiosios dujos, užsiliepsnojantieji skysčiai ir jų garai arba skysčių lašeliai, degiųjų medžiagų dulkės bei plaušeliai. Sprogiosiose zonose naudojama elektros įranga turi tenkinti “Elektros įranga sprogiojoje aplinkoje“ reikalavimus. Vietoj įrengiamos specialios elektros įrangos, sprogiosiose zonose galima naudoti įprastinę elektros įrangą, esančią už šios zonos ribų, jeigu tai nepasunkina eksploatacijos ir pateisinama ekonomiškai. Sprogiosiose zonose nerekomenduojama naudoti kilnojamųjų elektros įrenginių (elektros mašinų, elektros aparatų, šviestuvų ir kt.)


Darbdavį atstovaujantis aspažeidimas, kuris galėjo sukelti nelaimingų atsitikimų žmonėms, avariją ar kitokias sunkias pasekmes, - baudžiamas areštu arba bauda.

Ta pati veikla, sukėlusi nelaimingų atsitikimų žmonėms, avariją ar kitokias sunkias pasekmes, - baudžiama laisvės atėmimu iki įmonėje gali būti steigiama atskira įmonės darbuotojų saugos tarnyba ir atskira darbo medicinos tarnyba.

įmonės tarnyboje priklausomai nuo įmonės ekonominės veiklos rūšies profesinės rizikos gali dirbti technikos, ergonomikos, chemijos ir kitų techninių sričių inžinieriai ar technikai, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, įgiję žinių darbuotojų saugos ir sveikatos srityje bei darbo įgūdžių atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonėje (darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai bei sveikatos priežiūros specialistai).

įmonės tarnybos darbuotojų skaičius, atsižvelgiant į įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių ir ekonominės veiklos rūšies profesinę riziką, turi būti pakankamas, kad jie galėtų organizuoti ndarbdaviui atstovaujantys asmenys mokosi mokymo institucijose arba pasirengia atestavimui savarankiškai.

Kiekvienas darbdaviui atstovaujantis asmuo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestuojamas prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas ir vėliau ne rečiau kaip kas metai.

įmonių dss tarnybų specialistai baigę aukštųjų arba aukštesniųjų mokyklų dss mokymo programas, arba darbuotojai, turintys įmonės ekonominės veiklos rūšį atitinkantį aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą ir atestuoti nustatyta tvarka, mokomi ir atestuojami įmonės vadovo nuožiūra.

Specialistai, turintys neatitinkantį įmonės ekonominės veiklos rūšies aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, mokosi pagal atitinkančią įmonės ekonominės veiklos rūšį darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialisto mokymo programą.

Padalinių vadovai mokosi savo įmonėje arba pasirengia atestavimui savarankiškai, arba. Kai įmonės vadovas, jo paskirtas darbuotojas arba valstybinis darbo inspektorius nustato ir raštu užfiksuoja pažeidimus .

  • Sauga Šperos
  • 2011 m.
  • Sandy
  • 10 puslapių (21578 žodžiai)
  • Saugos šperos
  • Microsoft Word 86 KB
  • Saugos paruoštukė
    8 - 1 balsai (-ų)
Saugos paruoštukė. (2011 m. Gruodžio 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/saugos-paruostuke.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 05:59