Saugos špera


Asmeninė apsaugos priemonė. Apsaugos priemonių sąrašas. Kai naudojama AAP. Profesine rizika. Kenksmingas veiksnys. Pavojingas veiksnys. Darbo aplinka. Darbo sąlygos. Darbo vieta. Profesines rizikos veiksniai. Kas organizuoja rizikos vertinimą ? Kas atlieka rizikos vertinimą ? Kas dalyvauja rizikos vertinime ? Kada atliekamas rizikos vertinimas ? Profesinės rizikos vertinimo etapai. Parengiamieji darbai. Rizikos nustatymas. Įvykis darbe , dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai įvykis. Nelaimingas atsitikimas darbe. Lengvas nelaimingas atsitikimas. Sveikatos pakenkimo nustatymas. NA pagal nukentėjusiųjų skaičių. Pranešimas apie NA. Darbdavys apie sunkius ir mirtinus NA. Darbdavio sudaryta dvišalė komisija tiria. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius tiria. Įvykį darbe , dėl kurio miršta 3 ir daugiau darbuotojų.

Profesines rizikos veiksniai-Fizikiniai,Biologiniai,Ergonominiai,Psichosocialiniai.Fiziniai.Cheminiai

Fizikiniai-vibracija, triukšmas, elektromagnetinis laukas,jonizuojančioji spinduliuotė, šiluminė aplinka, apšvietimas

Biologiniai-mikroorganizmai (bakterijos, grybeliai,...),ląstelių kultūros,žmogaus endoparazitai.

Ergonominiai-fizinio darbo krūvis, darbo įtampa, darbo vietos pritaikymas darbuotojo galimybėms

Psichosocialiniai-Veiksniai, kurie dėl darbo sąlygų,darbo reikalavimų,darbo organizavimo,darbo turinio, darbuotojų tarpusavio santykių,darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykių sukelia darbuotojui psichinį stresą

Kas dalyvauja rizikos vertinime? įmonės darbuotojai ar įmonės darbuotojų atstovai

Rizikos nustatymas-Priimtina rizika,Nepriimtina rizika,Toleruotina rizika

Priimtina-kai ištirti rizikos veiksniai atitinka teisės aktais nustatytus normalių darbo sąlygų reikalavimus, kai išmatuoti kenksmingų rizikos veiksnių dydžiai neviršija leistinų ribinių verčių

Nepriimtina-kai ištirti rizikos veiksniai neatitinka teisės aktais nustatytus normalių darbo sąlygų reikalavimus,kai yra traumos ar kitokio pakenkimo darbuotojo sveikatai galimybė,kai išmatuoti kenksmingų rizikos veiksnių dydžiai viršija leistinas ribines vertes

Sveikatos pakenkimo nustatymas-Asmens sveikatos priežiūros įstaiga per 2 paras nuo pagalbos suteikimo pateikia pažymą apie pakenkimo sveikatai sunkumą

NA pagal nukentėjusiųjų skaičių: pavieniai,grupiniai

Darbdavys apie sunkius ir mirtinus NA nedelsdamas praneša: prokuratūrai, Valstybinei darbo inspekcijai, nukentėjusio darbuotojo šeimos nariui.

  • Sauga Špera
  • Microsoft Word 17 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 2 puslapiai (892 žodžiai)
  • Sandra
  • Saugos špera
    10 - 8 balsai (-ų)
Saugos špera. (2015 m. Gruodžio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/saugos-spera.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 12:21
×