Saulės baterijų įrengimas ir jų panaudojimas energijai


Santrumpų sąrašas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Inovacijos charakteristika. Projektavimo aplinkos analizė ir problemų įvardijimas. Projektavimo tikslo nustatymas ir strategijos parinkimas. Projektavimo ir jo valdymo procesų planavimas. Projektavimo procesų valdymo organizavimas. Išteklių ir investicijų poreikio planavimas. Investicijų šaltinio parinkimas ir kainos nustatymas. Investavimo ekonominis įvertinimas. Inovacijos vartotojų investicijų ekonominis vertinimas. Išvados. Naudoti šaltiniai. Lietuvos perspektyvumas pagal saulės energijos išteklius. Investicijų planas pagal etapus. Investicinio projekto įvertinimas, apskaičiuojant grynąją dabartinę vertę. Ekonominio naudingumo apskaičiavimas. Paprastieji ir diskontuoti pinigų srautai. Modifikuota vidinė pelno norma. Analizė naudojant scenarijų metodą. Ekonominis inovacijos naudingumas. Inovacijos grynoji dabartinė vertė. Investicijos pinigų srautai.

Darbo problema: Kylant alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo būtinybei svarbu išnaudoti įvairias galimybes, viena iš kurių yra saulės energijos panaudojimas energijai gaminti. Dėka pažangių technologijų rinkai jau gali pasiūlyti saulės elementų baterijas, kurios gali aprūpinti energija žmones, gyvenančius individualiuose namuose. Daugelis abejoja ekonomine tokios investicijos naudą, todėl svarbu išsiaiškinti kokį efektyvumą galima gauti vystant tokio tipo verslą bei vartotojams įsigyjant saulės elementų baterijas.

Darbo objektas: Inovacinis investicinis projektas.

Darbo tikslas: Pateikti inovacinio projekto planą bei įvertinti investiciją ekonomiškai.

Tikslui pasiekti skiriami tokie pagrindiniai darbo uždaviniai:

Pateikti inovacijos charakteristiką;

Sudaryti projekto bei jo valdymo planą;

Nustatyti investicijų poreikį, sudėtį ir kainą;

Įvertinti inovacinį investicijų projektą;

Darbe apžvelgiama inovacijos charakteristika, pateikiamos Lietuvos alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo tendencijos. Išanalizuojama būsimo projekto aplinkos analizė bei galimos problemos. Suformuojamas inovacinio projekto planas, nustatant valdymo procesus, jų organizavimą, finansavimo poreikį bei kainą. Projektas ekonomiškai įvertinamas iš kūrėjų bei vartotojų pusės parodant kokią naudą kiekvienas gali gauti iš šios inovacijos.

Sprendžiant iškeltus uždavinius, buvo naudotasi ekonomikos, vadybos ir administravimo, finansų ir kitų mokslo sričių medžiaga. Šis darbas susideda iš 29 puslapių, 10 paveikslų bei 10 lentelių. Panaudoti 9 literatūros šaltiniai.

Inovacijai diegti bus naudojamos produktyviausios šiuo metu rinkoje esančios saulės baterijos, kurios gamina elektros energiją net tiesiogiai neapšviestos saulės. Šios baterijos bus sujungtos su akumuliatoriais, kuriuose šviesiu paros metu pagaminta energija bus kaupiama, kad būtų galima ją panaudoti tada, kai jos labiausiai reikia – tamsiu metu.

Ši inovacija Lietuvos sąlygomis negali užtikrinti visiškos nepriklausomybės nuo įprastų elektros gamybos būdų, tačiau ji gali ženkliai sumažinti pastarųjų poreikį, o tuo pačiu ir namų ūkių kaštus, bei aplinkos užteršimo problemas.

Pats inovacijos produktas yra saulės elementai bei jų sumontavimas individualiuose namuose. Saulės elementai montuojami ant pietinės pusės namų stogų ir kad pasiekti didžiausią efektyvumą – 45 laipsnių kampu. Vidutinio namo elektros energijos poreikiams patenkinti pakanka 10 kv. m. ploto saulės elementų tinkamai išdėstytų ant stogo. Sukurta elektros energija arba yra iškart panaudojama, o jos perteklius parduodamas elektros energijos tiekėjui, arba kaupiama akumuliatoriuose.

Šalyje nuolat brangsta tradiciniu būdu gaminamos elektros kaina.

Tačiau naudoti saulės energiją mūsų šalyje nėra taip parprasta, dėl kelių priežasčių:

Baterijų efektyvumas apsiniaukusiomis dienomis lyginant su saulėtomis yra mažesnis.

Lietuvos piliečiai nelinkę priimti radikalių naujovių, baimindamiesi jų neaiškaus atsipirkimo laiko ir efektyvumo lygio.

Investicijos į alternatyvią elektros energiją yra didelės.

Kaip matome iš pateikto paveikslo, Lietuvoje nėra visų mažiausias saulės energijos efektyvumas. Netgi Anglijoje, kur yra dar mažesnė saulės kaitra, saulės baterijų naudojimas vis labiau plinta ir populiarėja.

Projekto strategija yra produktyvi, kadangi rinkai pristatomas naujas konkurencingas projektas – alternatyvaus energijos šaltinio panaudojimas kasdieninėms reikmėms namų ūkiuose.

Šios projektinės veiklos plano struktūroje išskiriamos 2 pagrindinės dalys. Projektavimo etapus lemia finansavimo šaltinių bei gamybos partnerių paieškos laiko sąnaudos.

Pastatai ir statiniai. Vykdant saulės baterijų įrengimo bei panaudojimo elektrai gaminti individualiuose namuose projektą reikalinga išsinuomoti biurą bei sandėlį gaunamai iš tiekėjų produkcijai. Numatomos šių pastatų nuomos kainos yra šios: 3000 Lt/mėn. sandėliavimo patalpos (600m2), taip pat biuro patalpos, kurių kaina 800 Lt/mėn. (50m2).

Įrengimai ir kitas ilgalaikis turtas. Įmonės biurui reikalinga įranga: du kompiuteriai (vnt. kaina 2500 Lt., spausdintuvas (1000 lt.), telefono aparatas (200 lt.), fakso aparatas (400 lt). Užsakymams įvykdyti reikalinga įsigyti automobilį, kurio numatoma kaina 20 000 lt. Šių įrenginių bendra vertė yra 26 000 Lt.

Taip pat įmonei reikalinga įsigyti montavimo įrangą, kurios kaina 3000 lt.

Bendra perkamų įrengimų vertė yra 29 000 Lt. (įskaičiuotos visos pristatymo bei montavimo išlaidos)

Taip pat planuojama įsigyti pradines atsargas: 2000 saulės elementų panelės bei 2000 tvirtinimo konstrukcijų, kurių bendra vertė 640 000 lt.

Biuro įrangos bei automobilio numatomas nusidėvėjimo laikas 5 metai. Montavimo įrenginių 10 metų.

Nematerialus turtas. Kompiuterinė programa Archicad 2009, kurios vertė 5400 Lt, bei 800 tūkst. Lt jos naudojimo kursams. Taip pat skiriama 6100 Lt konsultacinėms paslaugoms su statybos ekspertais, licencijos ir leidimai (5000 lt.) Bendra nematerialiojo turto vertė – 17300 Lt.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 626 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (5144 žodžiai)
  • Olegas
  • Saulės baterijų įrengimas ir jų panaudojimas energijai
    10 - 2 balsai (-ų)
Saulės baterijų įrengimas ir jų panaudojimas energijai. (2015 m. Gegužės 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/saules-bateriju-irengimas-ir-ju-panaudojimas-energijai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 16:18
×