Sausumos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo Lietuvoje analizė ir vertinimas


Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje analizė. Išvados. Literatūra. Santrauka. Summary. Priedai. TPVCA privalomojo draudimo sutarčių dalis Lietuvos draudimo bendrovėse 2011 – 2015 m. Ne gyvybės draudimo įmokos 2011 – 2015 m. Ne gyvybės draudimo išmokos 2011 – 2015 m.


Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti sausumos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo plėtrą Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje.

3. Išanalizuoti ir įvertinti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rodiklius Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje.

Darbo metodai – mokslinės - teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, statistinių duomenų analizė, grafinis duomenų vaizdavimas.

Draudimas - rizikos valdymo priemonė, apimanti įvairiausių ekonominių finansinių santykių visumą. Visą šią sistemą reguliuoja šalies draudimo įstatymas. Tai yra dėl iš anksto nenumatytų, bet iš anksto aptartų aplinkybių patirtų nuostolių atlyginimo ar dalinio kompensavimo galimybė. Draudimo veikla yra organizuota, susijusi su draudimo paslaugų kūrimu ir teikimu vartotojams, kurioje veikia draudimo kompanijos ir tarpininkai, kuriami darbo įrankiai ir priemonės draudimo veiklai įgyvendinti ir optimaliai naudai gauti. [2] Kiekvienam ţmogui didelę svarbą gyvenime reiškia saugumo jausmas. Būti laimingu, gali tik tas ţmogus, kuris jaučiasi saugus ir yra saugūs jo artimieji. Draudimą, kaip finansinę apsaugą, galima suprasti labai įvairiapusiškai. Tai galima suprasti kaip nelaimingo atsitikimo įvykimo tikimybę, nuo kurios draudimas suteikia finansinę apsaugą ir padeda išvengti finansinės atsakomybės įvykus draudţiamąjam įvykiui. [11] Taip pat tai galima suprasti kaip puikią taupymo formą, kurios dėka gaunama ne tik apsauga, bet ir pasibaigus draudimo sutarties laikotarpiui gali būti sukaupta nemaţa pinigų suma. Trumpai tariant draudimas, tai organizuota komercinė veikla susijusi su draudimo paslaugų kūrimu ir tiekimu vartotojams.

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse teigiama, kad civilinė atsakomybė yra apibrėţiama kaip turtinė prievolė, kurioje dalyvauja dvi šalys. Viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti ţalą, nuostolius, mokėti baudą, delspinigius, o kita šalis privalo atlyginti ţalą, nuostolius ar kitus neįvykdytus įsipareigojimus.

Sutartinė civilinė atsakomybė, tai turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, kurioje dalyvaujant dviem šalims ir viena iš šalių, jei netinkamai vykdomi arba visiškai nevykdomi sutartyje nurodyti įsipareigojimai, turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš kitos šalies. Kita šalis privalo, dėl netinkamo ar visiško sutarties nevykdymo, padengti visus padarytus nuostolius, juos patyrusiai šaliai. Sutartinei civilinei atsakomybei priklauso bet kokia dviejų šalių sutartis, įskaitant ir pirkimo-pardavimo bei įdarbinimo sutartis. Jei sutarties įsipareigojimai yra

tinkamai nevykdomi dėl abiejų šalių kaltės, tada skolininko šalies atsakomybė gali būti sumaţinta, arba skolininkas gali būti visiškai nuo jos atleistas.

Reikia paminėti tai, kad kai yra padaroma ţalą nepilnamečių asmenų, neturinčių keturiolikos metų amţiaus, tada uţ nepilnametį asmenį atsako tėvai ar globėjai, jei nėra įrodymų, kad ţala buvo padaryta ne dėl jų kaltės. Jei padaryta ţala asmens, kuris mediciniškai yra pripaţintas neveiksniu, tada uţ jo veiksmus atsako globėjas ar organizacija, įpareigota šiam asmeniui suteikti prieţiūrą, jeigu nėra.

  • Microsoft Word 570 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 55 puslapiai (13845 žodžiai)
  • Kolegija
  • Marius
  • Sausumos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo Lietuvoje analizė ir vertinimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Sausumos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo Lietuvoje analizė ir vertinimas. (2019 m. Gruodžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/sausumos-transporto-priemoniu-valdytoju-civilines-atsakomybes-privalomojo-draudimo-lietuvoje-analize-ir-vertinimas.html Peržiūrėta 2020 m. Gruodžio 05 d. 08:11
×
35 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo