Savanoriško darbo teisinio reglamentavimo problemos Lietuvoje


Ivadas. Savanoriško darbo samprata. Savanoriško darbo tikslai ir rūšys. Savanoriško darbo organizatoriai. Savanoriško darbo teisinis reglamentavimas. Savanorystės samprata. Savanorystės reikšmė ir principai. Savanorystės formos. Savanorių draudimas. Savanoriško darbo teisinio reglamentavimo palyginimas Europos šalyse. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai.

Temos aktualumas – Kursiniam darbe nagrinėjama tema yra itin aktuali, bet mūsų šiandienos visuomenei viena iš problemų yra tai, kad mažai diskutuojama, apibūdinama apie savanoriška veiklą (savanorystė). Taigi savanoriškas darbas užima vis didėjantį vaidmenį visuomenės gyvenime. Tokia veikla tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu yra glaudžiai susijusi su aktyviu pilietiškumu, sudarančiu demokratijos branduolį. Nuolat besikeičiančioje visuomenėje savanoriško darbo sąvoka vis dažniau girdima. Pagrindinis savanorystės bruožas yra tas, kad žmogus dirba neatlygintinai. Kas verčia žmones dirbti be atlygio? Į šį klausimą nėra taip paprasta atsakyti. Atsakymų gali būti labai daug ir įvairių: nori padėti kitiems, nori jaustis reikalingas, įgauti naujų įgūdžių, palaikyti tam tikrą idėją ir daug kitų.

Kaip ir kiekviena veikla, savanoriškas darbas turi būti reglamentuojamas. Lietuvoje šią veiklą anksčiau reglamentavo Darbo kodeksas, LRV nutarimas dėl savanoriškų darbų organizavimo tvarkos, LRV nutarimas dėl savanorišką darbą atliekančių asmenų išlaidų kompensavimo tvarkos, Labdaros ir paramos įstatymas. Šiuo metu savanorystės reglamentavimas yra išbrauktas iš darbo kodekso ir nutarimų. Keičiantis įstatyminei bazei, atsiranda ir daug problemų, susijusių su savanorių įforminimu ir kitais klausimais. Kokie turėtų būti pakeitimai, kad savanoriškos organizacijos galėtų laisvai burtis, nereikalaujant didelių lėšų?

Darbo problema – Nagrinėjamos temos problema laikoma, kad savanoriška veikla neatskiria šiuolaikinė visuomenė. Nes nėra specialaus įstatymo išaiškinančio apie savanoriška veikla ir visuomenė susiduria su įvariomis problemomis.

Darbo objektas – Savanoriško darbo teisinis reglamentavimas Lietuvoje.

Darbo dalykas – Savanoriško darbo teisinis reglamentavimo problemos.

Darbo tikslas – Teoriniu ir praktiniu aspektu išanalizuoti savanoriško darbo teisinio reglamentavimo problemas Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti savanoriško darbo sampratą;

Pateikti savanorystės sampratą;

Palyginti savanoriško darbo teisinio reglamentavimo problemas Europos Sąjungos šalyse.

Darbo šaltiniai – Šiame darbe rėmiausi Lietuvos moksline literatūra, taip pat atsižvelgiau Lietuvos Aukščiausiojo teismo Administracinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį, Lietuvos Respublikos Vyrausybės nutarimai, teisiniai norminai aktai, rinkta informacija ir iš internetinių šaltinių. Analizavau viena LAT Administracinių bylų nutartį, Nr. N143 – 75/2008.

Darbo metodai – Analizuojant savanoriško darbo teisinio reglamentavimo problemas Lietuvoje, buvo naudoti mokslinės literatūros, užsienio praktika bei teisinių aktų palyginamosios analizės metodai.

Kursiniam darbe vartojami terminai ir jų sutrumpinimas – Darbe dažniausiai vartojami trumpiniai: Lietuvos Aukščiausias Teismas LAT, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas - LR DK arba tiesiog DK, Lietuvos Respublikos Vyrausybės nutarimai - LRV nutarimas, Nevyrausybinės Organizacijos – NVO, Tarptautinis Darbo Organizacija – TDO, Europos Sąjunga – ES ir taip pat Jungtinių Tautų Organizacija.

Darbo struktūra – Kursiniam darbe sudaro įvadas, dėstomoji dalis iš trijų skyrių ir dar suskirstyti į poskyrius, taip pat pateikiamos išvados, pasiūlymai, literatūra. Pirmoje ir antrojoje dalyje aptariami savanoriško darbo samprata ir savanorio samprata. Trečiojoje dalyje aptariami savanoriško darbo teisinis reglamentavimas ES valstybėse. Pasiektus rezultatus padeda naudota specialioji literatūra ir kitos publikacijos.

Savanoriško darbo sąvoka - Lietuvoje atsirado po nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvoje savanoriškas darbas buvo laikomas nelegaliu ir nors teisinis savanoriškas darbas reglamentuojanti aplinka keičiasi, vis atsiranda spragų, dėl kurių iškyla sunkumų plėtojant šią darbo rūšį. Siekiama sukurti tinkamą savanorišką darbą, kuris padėtų skatinti tokio pobūdžio darbo plėtrą, pirmiausia svarbu suvokti savanoriško darbo esmę, atskiriančią nuo kitų darbo rūšių, taip pat ir nelegalaus darbo. Darbo vaidmuo yra be galo svarbus, ypač mažuose nevyriausybinėse ir ne pelno siekiančiose organizacijose, savanorių darbas yra vienas iš būdų tęsti savo veiklą.

Taigi savanoriškas darbas Lietuvos visuomenėje tiek užsienio šalyse yra žymus todėl svarbu, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos tokiam darbui organizuoti bei vykdyti.

2. (1998) m. – 5 % Lietuvos gyventojų dirbo savanorišką darbą;

3. 2001 12 13 LR Vyriausybė priėmė nutarimą dėl savanoriškų darbų organizavimo tvarkos patvirtinimo;

4. 2002 05 24 LR Vyriausybė priėmė nutarimą dėl savanoriško darbo atliekančių asmenų išlaidų kompensavimo tvarkos.

Savanoriškas darbas gali būti ir keletos rūšių, tai yra formalus arba neformalus. Formalus savanoriškas darbas yra apibrėžiamas kaip neatlygintina pagalba, dalyvaujant grupių, ar organizacijų veikloje su tikslu suteikti naudos žmonėms ar aplinkai (pavyzdžiui, dalyvaujant gyvūnų priežiūros srityje ar pan.). Neformalus savanoriškas darbas apibūdinamas kaip neatlygintina asmens pagalba žmonėms, nesusijusiems giminystės ryšiais. Dar savanoriškas darbas gali būti skirstomas pagal tokio darbo rezultatus: apipusė pagalba arba pagalba pačiam savanoriui (paslaugos kitiems).

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 56 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (5159 žodžiai)
  • Universitetas
  • Eimantė
  • Savanoriško darbo teisinio reglamentavimo problemos Lietuvoje
    10 - 3 balsai (-ų)
Savanoriško darbo teisinio reglamentavimo problemos Lietuvoje. (2015 m. Spalio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/savanorisko-darbo-teisinio-reglamentavimo-problemos-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 10:31
×