Savarankiškas darbas (250)

Savarankiškas darbas pavyzdys DOC ir PDF formatu. Kokybiški savarankiški darbai pavyzdžiai ir namų darbai Jūsų mokslams. Įvairių dalykų mechnikos, ekonomikos, ir kitų sričių darbai parsisiuntimui. Pasirinkite mokslo sritį ir matysite dominančius savarankiškus darbus, kuriais su jumis dalinasi autoriai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

8604 dokumentai
Nedarbas Lietuvoje Europos sąjungos kontekste
Įvadas. Nedarbas Lietuvoje Europos sąjungos kontekste teoriniu aspektu. Nedarbo lygio Lietuvoje Europos sąjungos kontekste tyrimas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 11 13
Nedarbas Lietuvoje savarankiškas darbas (2)
Įvadas. Nedarbo Lietuvoje 2010-2012 metais analizė. Nedarbo rūšys. Nedarbo Lietuvoje priežastys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 05 19
Nedarbo lygis ir priežastys Lietuvoje pagal regionus
Lentelių ir iliustracijų sąrašas. Įvadas. Nedarbo reikšmė. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Lietuvos nedarbo lygio analizė. Alytaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 11 13
Nedarbo lygis Lietuvoje: registruotų bedarbių mėnesinis darbo užmokestis
Įvadas. Tiriamojo objekto svarbos pagrindimas ir analizuojamų duomenų pateikimas. Rodiklių analizė. Rodikliai Europos sąjungoje ir Baltijos šalyse. Duomenų analizė, taikant matematinį ir statistinės analizės instrumentarijų. Rodiklio ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 10 20
Negimusių kūdikių duomenų analizė Lietuvoje 2015 metais ir duomenų analizė apie darbo stažą ir darbo užmokestį
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Stebėjimo aprašymas. Statistinės eilutės apibūdinimas. Negimusų kūdikių skaičius Lietuvoje 2015 metais. Histograma. Vidutiniai dydžiai. Vidurkis. Moda. Osciliacijos koeficientas. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 04 02
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinės sistemos naudojimas turto vertės nustatymui
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinės sistemos naudojimas turto vertės nustatymui. Tema nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinės sistemos naudojimas turto vertės nustatymui. Praktinio darbo tikslas gebėti ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 11 02
Nekilnojamojo turto kadastro vertinimo informacinės sistemos panaudojimo galimybės
Įvadas. Analitinė dalis. Nekilnojamojo turto kadastro informacinė sistema. Apie VĮ Registrų centrą. Kėdainių rajono savivaldybė. Praktinė dalis. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos verčių zonų pokyčiai per 2015-2019 metus. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2020 04 18
Nekilnojamojo turto registro praktiniai darbai
Šilutės rajonas. Duomenys apie Lietuvos respublikos žemės fondo įregistravimą nekilnojamojo turto registre iki 2018 m. spalio 1d. Klaipėdos apskrities žemės fondo ir NTR įregistruoto žemės ploto palyginimas. NTR įregistruoto ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 45 puslapiai
2020 05 06
Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas pagal masinio vertinimo žemėlapius
Įvadas. Teorinė dalis. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų vidutinės rinkos vertės apskaičiavimas. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 01 05
Nekilnojamojo turto vertės nustatymas pagal masinio vertinimo žemėlapius
Įvadas. Teorinė dalis. Žemės sklypų vidutinės rinkos vertės apskaičiavimo teorinis pagrindimas. Darbo užduotis. Žemės ūkio paskirties ir kitos paskirties (gyvenamųjų teritorijų) žemės sklypų verčių zonos planai ir vertinimo ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 04 16
Nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės nustatymas
Įvadas. Teorine dalis. Masinis vertinimas. Masinio vertinimo samprata. Masinio vertinimo esmė. Analitinė dalis. Vidutinės žemės rinkos vertės skaičiavimas. Išvados. Informaciniai šaltiniai. Pastato vidutinės rinkos vertės ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 12 18
Nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės nustatymas remiantis masinio vertinimo žemėlapiais
Darbo tikslas. Įvadas. Masinio žemės vertinimo atlikimas. Žemės vidutinės rinkos vertės apskaičiavimas. Žemės vidutinei rinkos vertei apskaičiuoti būtini duomenys. Žemės vidutinės rinkos vertės apskaičiavimo veiksmų eiliškumas. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 03 07
Nelegalaus darbo samprata ir nuobaudos
Įvadas. Nelegalaus darbo sąvoka. Sankcijos nelegalaus darbo srityje. Nelegalaus darbo pavyzdys. Išvados. Literatūra.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 03 13
Neorganinių katijonų analizė
Įvadas. Literatūros apžvalga. Kapiliarinė elektroforezė. Metodika. Rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Chemijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2020 01 09
Nepilnamečių nusikalstamos veiklos priežastys Lietuvoje
Įvadas. Šio darbo tikslas – pristatyti nepilnamečių nusikalstamumo priežastis, jų motyvus, paaiškinančius nusikalstamą elgesį. Tam, kad tai būtų pasiekta, svarbu įgyvendinti šiuos uždavinius. Atlikti literatūros analizę ir ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 05 28
Nepilnamečių nusikalstamumas savarankiškas darbas
Kategorija. Netinkamos gyvenimo sąlygos šeimoje. Kategorija. Netinkamas tėvų ir vaikų bendravimas šeimoje. Kategorija. Netinkamas šeimos nario pavyzdys vaikui.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 05 12
Nerealizuoti ypatingi gabumai
Nerealizuoti ypatingi gabumai. Padidintas jaudrumas arba išgyvenimų intensyvumas. Raidos netolygumas arba asinchroniškumas. Kaip elgtis su tokiais vaikais. Yra du pagrindiniai metodai , kurie leidžia atpažinti gabų vaiką IQ nustatymas. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 12 13
Nesklandus biudžeto priėmimo procesas
Įvadas. Lr biudžetinis procesas. Biudžeto sudarymas. Biudžeto svarstymas ir priėmimas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Atsiskaitymas už biudžeto vykdymą. Biudžeto priėmimo nesklandumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2020 05 09
Nesuasmeninta nutarties byla
Įvadas. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo esmė. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai. Išvados.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 01 10
Netaisyklingas kirčiavimas
Dažniau transportininkų netaisyklingai kirčiuojami žodžiai. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Vns. įnagininko , dgs. galininko ir vyr. giminės vns. vietininko. Telefonù , estakadà. Autobusùs , telefonùs , estakadàs. Autobusè , ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2015 05 07
Netaisyklingi sakiniai (2)
Savarankiškas studijų darbas nr. Pervesti Netaisyklingas atvejis. Priemonė Netaisyklingas atvejis. Matomai Netaisyklingas atvejis. Randasi Netaisyklingas atvejis. Praeiti Netaisyklingas atvejis. Nukreipimas Netaisyklingas atvejis. Nusiimti ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 12 18
Netikrasis Eglinis Skydamaris
Netikrasis Eglinis Skydamaris. Netikrasis Eglinis Skydamaris Radviliškio miškų urėdijoje Pašušvio girininkijoje. Naudota literatūra.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2017 04 06
Netradicinės lėlių teatro priemonės vaikų vaidinimuose
Įvadas. Vaidyba ir pažinimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidyba. Lėlių terapijos. Vaidyba integruojant į kitas ugdomasias veiklas. Vaiko emocinis-socialinis ugdymas vaidybinėje veikloje. Netradicinės lėlių tetro priemonės. Išvados. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 02 24
Netradicinės masažo technikos lomi - lomi masažas
Havajietiškas lomi lomimasažas. Pagal pavadinimą mes suprantame, kad Havajai yra šios praktikos gimtinė. Lomi-Lomi masažas sujungia dviejų mistinių senovės Havajų gydomųjų tradicijų mokymus – „Kahunų“ techniką ir ...
Kosmetologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 12 09
Neuroniniai tinklai: sandara ir veikimas
Įvadas. Biologinė neuronų sistema. Biologinio neurono sandara. Nervinio impulso perdavimas. Neuroninių tinklų elementai. Neuroninio tinklo klasifikacija. Vienasluoksniai ir daugiasluoksniai. Apmokymas. Matematiniai metodai. Fitzhugh – ...
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 04 28
Nevalingas vaikų šlapinimasis į lovą
Įvadas. Kas yra enurezė. Enurezės priežastys. Kada kreiptis į medikus. Kas gydo naktinį šlapimo nelaikymą. Kokie tyrimai skiriami. Šlapinimosi dienynas. Gydymo būdai. Patarimai tėvams, kurių vaikai turi šią problemą.
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 12 08
Neveiksnios paskolos
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Nveiksnių paskolų rizika Lietuvos bankiniam sektoriui. Neveiksnias paskolas lemiantys veiksniai. Literatūros sąrašas. Priedai.
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 03 30
Nežodinio bendravimo samprata ir elementai
Įvadas. Nežodinio bendravimo apibrėžtis teoriniu aspektu. Nežodinio bendravimo elementai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 03 05
Nežodinis bendravimas ir jo ypatumai projektas
Įvadas. Nežodinis bendravimas. Nežodinio bendravimo istorija. Nežodinio bendravimo elementai. Veido išraiška. Akių kontaktas. Gestai. Poza. Apranga. Atstumas. Prisilietimas. Garsiniai elementai. Išvados. Literatūra.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2020 05 22
Niekiniai sandoriai, jų pripažinimas negaliojančiais
Įvadas. Niekinių sandorių pagrindines sąvokas. Sandorių rūšis remiantis civiliniu kodeksu. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris. Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris. Tariamas sandoris. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 12 18
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo