Savarankiškas darbas (4)

Savarankiškas darbas pavyzdys DOC ir PDF formatu. Kokybiški savarankiški darbai pavyzdžiai ir namų darbai Jūsų mokslams. Įvairių dalykų mechnikos, ekonomikos, ir kitų sričių darbai parsisiuntimui. Pasirinkite mokslo sritį ir matysite dominančius savarankiškus darbus, kuriais su jumis dalinasi autoriai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

7565 dokumentai
Matematikos 9 klasės kurso kryžiažodis
Kas rašoma riestiniuose skliaustuose? Kas žymima n raide? Skaičių aibė. Ką patogu spręsti naudojantis diskriminantu? Pilnąją. Kas žymima ženkliuku ∪? Kuriuo būdu sprendžiant sistemą pirmiausia reikia iš abiejų lygčių išreikšti ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2013 06 06
RVASVT sistemos taikymas įmonėse
Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų RVASVT sistemos taikymas maisto įmonėse maisto tvarkymo skyriuose. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Apkeptų varškėčių su razinomis pavojų įvertinimas. Patiekalu grupė. ...
Maisto technologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 06 27
Sklypo aukščių (vertikalinis) planas
Sklypo aukščių (vertikalinis) planas. Išanalizuojamas vertikalinis sklypo reljefas vandens nubėgimo atžvilgių. Apskaičiuojamas sklypo. Reljefo nuolydis. Nuolydžio skaičiavimas. Sklypo planas. Juodosios altitudės. Paskaičiavau tarpinių ...
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2015 02 09
Slaugytojo profesinės etikos kodekso kritinė analizė
Slaugytojo pareiga  - žiniomis , elgesiu , bendravimo kultūra kelti profesijos prestižą. Slaugytojas bendradarbiauja su finansavimo institucijomis ir siekia , kad ištekliai būtų teisingai skirstomi atsižvelgiant į poreikius ir ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2016 02 26
Verslo etikos kodeksas x institucijoje
Įvadas. Uab „X“ įmonės etikos kodeksas. Dalykiniai etiketo reikalavimai Uab „X“ įmonėje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 06 02
Plastiko atliekų perdirbimas bei technologijos
Įvadas. Atliekų susidarymo kiekiai – pagrindinės problemos lietuvoje ir pasaulyje. Plastikų savybės. Plastiko vartojimas, poveikis žmogui ir aplinkai. Plastikų ciklas. Plastiko atliekų rūšiavimas hidrociklonuose. Plūduriavimo ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 10 13
Ugdymo, paciento mokymo planas (slauga)
Situacija. Įvertinimas. Problemos. Planavimas. Veikla. Vertinimas.
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 03 25
Patiekalo gaminimo schema ir rvasvt pritaikymas
Įvadas. Technologijos schema. Patiekalo gamybos ir apipavidalinimo aprašymas. Rvasvt. Žaliavų ir produktų priėmimo bei laikymo temperatūros ir sąlygos. Išvados.
Maisto technologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 05 04
Teismo posėdžio procesiniai dokumentai
Teismo posėdžio. Procesiniai dokumentai. Ieškinys. Pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį. Atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Nutartis skirti teismo posėdį. Teismo šaukimai šalims. Neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 08 05
Verslo etikos projektinis darbas
Kokias galite išvardinti su etika susijusias verslo veiklos problemas? Pasirinkite vieną su profesine etika susijusią verslo problemą ir aptarkite ją pagal šiuos klausimus. Kaip suprantate etinį ir teisinį verslo veiklos reguliavimą? Jie ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2016 12 07
Maxima paslaugų kokybės tyrimas
Uab „maxima“ paslaugų kokybės tyrimas. Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų esmė. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmumą teikia vartotojas. Uab „maxima“ teikiamų paslaugų kokybės analizė. Tyrimo metodika. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2013 03 25
Pastraipa: egzistenciniai klausimai V. Mačernio poezijoje
Egzistencinių klausimų kėlimas būdingas ir Vytauto Mačernio poezijoje. Poeto kūryba išreiškia ne tik XX a. pradžios Vakarų žmogaus silpnumą bei nuovargį, bet ir nežinojimą, siekį pažinti. Mačernio sonetuose kartojasi ta pati ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2013 11 28
Sandėlių technikos parinkimas pagal sandėlių tipą
Įvadas. Sandėlių tipai. Sandėlių technika. Grindų sandėlis be pagalbinių sandėliavimo priemonių. Blokinis sandėlis. Sekcinis sandėlis. Stelažinis sandėlis. Įmonės vidaus transporto sistema. Gabenimo priemonių rūšys. Šiuolaikiniai ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 04 02
Apskaitos pagrindų savarankiškas darbas
Įvadas. Liepa. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Rugpjūtis. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 58 puslapiai
2015 01 17
Duomenų bazių projektavimas Sandėlio duomenų bazė savarankiškas darbas
Įvadas. Užduoties formulavimas. Reikalavimai techninei ir programinei įrangai. E-r modelis. Esybių ir jų atributų ataskaita. Ryšių tarp esybių ataskaita. E-R modelio normalizavimas. Reliacinis modelis. Reliacinio modelio ataskaita. DB ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2015 02 15
J. Radvano „Radviliados“ teksto suvokimo testas
10( 2 atsiliepimai )
Kūrinio veikėjas – istorinė asmenybė. Tai. Primenant lietuvių kilmės iš romėnų istoriją bei pasakojant apie Mindaugą, Gediminą bei kitus garbingus valdovus, siekiama. Radvilos protėviai apibūdinami epitetais. Piešiant įtaigų ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 10 09
Lengvųjų automobilių klimato kontrolės sistema
Įvadas. Oro kondicionavimo sistemos veikimo principas. Oro kondicionierius su plėtimosi vožtuvu ir plėtimosi vamzdeliu veikimo principas. Oro kondicionavimo sistemos komponentai. 6,7,8,9. Elektroninė klimato kontrolė. Mitai ir tikrovė apie ...
Mechanikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 12 19
Polinių pamatų projektavimas
Pamato projektavimas. Inžinerinių-geologinių tyrimų rezultatai. Polinių pamatų projektavimas. Polinio pamato projektavimas. Skaičiavimo algoritmas.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2014 05 20
Sausos odos priežiūros programa vieneriems metams kosmetikos kabinete ir namuose
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Problema. Sausa oda. Sausos odos sukeliamos problemos. Sausos odos priežiūra. Veido odos priežiūros programa kosmetikos kabinete. Priežiūra namuose. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kosmetologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 03 03
Individuali reabilitacijos programa planas
Individuali reabilitacijos programa planas. Priemonės Vykdymo terminai Vykdytojai.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 03 31
Optimalaus vežimo maršruto skaičiavimas savarankiškas darbas
Optimalaus vežimo maršruto skaičiavimas. Atsargų valdymas. Paslaugų teikėjo kroviniams vežti pasirinkimas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 04 18
Socialinio darbuotojo pagalba senelių globos namuose
Įvadas. Socialinio darbuotojo pagalba globos namuose. Socialinio darbuotojo funkcijos senelių globos namuose. Socialinės paslaugos senelių globos namuose. Asmenų gyvenimo kokybė senatvėje. Senatvė – natūralus gyvenimo etapas. Ori ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 12 05
Vaiko slaugos istorija savarankiškas darbas
Vaiko slaugos istorija. Ligonio būklės įvertinimas nusiskundimai pagrindinis skundas. Žinios apie nėštumą gimdymą ir naujagimį. Žinios apie maitinimą. Augimas ir vystymasis. Širdies kraujagyslių sistema. Virškinimo ir žarnyno ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 10 03
Maisto higienos užtikrinimo teisinis reguliavimas viešojo maitinimo įstaigose
Įvadas. Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimas. Reikalavimai patalpoms. Reikalavimai darbuotojams. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys maisto higienos tvarkymo veiklą. Higienos norma hn 152003 ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 11 10
X įmonės įmonės x 20x1 m finansinių ataskaitų auditas
Įvadas. Rizikos įvertinimas. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų įvertinimas. UAB „Eiva„ audito metu nustatytos klaidos. Audito programa pinigų auditui. Išvados. Priedas ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2017 02 13
Atsargų apskaitos tvarkos aprašas
Įvadas. Atsargų apskaita. Atsargų sudėtis. Atsargų įsigyjimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargų savikainos sudarymas. Grynoji realizavimo vertė. Atsargų inventorizacija. Klaipėdos miesto savivaldybės atsargų apskaitos tvarkos aprašas. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2015 01 08
DNB banko teikiamų paslaugų apžvalga, investicijos modeliavimas
Ab dnb teikiamų paslaugų apžvalga, investicijos modeliavimas. Įvadas. Ab dnb teikiamų paslaugų aprašas. Ab dnb teikiamų paslaugų įkainių aprašas. Kaštų įvertinimas modeliuojant išlaidas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 03 18
Išoriniai ir vidiniai faktoriai veikiantys odos būklę
Įvadas. Išoriniai faktoriai įtakojantys odos būklę Aplinkos tarša, UV spindulių poveikis. Vidiniai faktoriai įtakojantys odos būklę Rūkymo poveikis, organizmo senėjimas, vitaminų bei mineralų trūkumas. Išvados. Literatūros ...
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 04 19
Kelių transporto sistema
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Transporto sistemos apžvalga. Transporto sistemos samprata. Lietuvos transporto sistemos apžvalga. Kelių transporto sistema. Kelių transportas ir jo ypatumai Lietuvoje. Kelių transporto sistemos raida ...
Transporto savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 10 03
Lesto socialinė atsakomybė
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Veiklos pristatymas. Įmonės siekiai. Socialinė atsakomybė darbuotojams. Atsakomybė klientams. Socialinė atsakomybė visuomenei. Aplinkosaugai. Išvados. Literatūra.
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2014 02 20
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema