Savarankiško darbo struktūra ir įforminimo reikalavimai


Įvadas. Savarankiškų darbų rūšys ir formos. Savarankiško darbo rengimas. Savarankiško darbo struktūra. Antraštinio lapo tvarkymas. Įvadas. Pagrindinio teksto rašymas. Išvados ir siūlymai. Cituotų ir naudotų informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Savarankiško darbo įforminimo reikalavimai. Pagrindinės spausdinimo taisyklės. Santrumpų naudojimas tekste. Iliustracijos tekste. Lentelių sudarymas ir tvarkymas. Formulės tekste. Išvados. Literatūra.

Pagal D. V. Černiševskį studentas visada pats vykdo pažintinę veiklą, bet ne visada gali ir turi būti savarankiškas. Savarankiškas darbas yra viena iš aktyvios pažintinės veiklos formų, siekiant išugdyti bendruosius ir specialiuosius studentų gebėjimus, vadovaujant dėstytojui.

Projektinio darbo tikslas: remiantis teoriniais leidiniais parengti glaustą informaciją apie savarankiško darbo struktūrą ir įforminimo reikalavimus.

Projektinio darbo uždavinys yra supažindinti su konkrečiomis savarankiško darbo struktūros dalimis ir jas išanalizuoti. Be to, paaiškinti savarankiško darbo įforminimo reikalavimus ir juos aptarti. Savarankišką darbą svarbu ne tik tinkamai paruošti, bet ir tvarkingai (pagal visus reikalavimus) pateikti, todėl manome, kad šis projektinis darbas padės tai suprasti bei įvykdyti.

Pirmojoje darbo dalyje pateiksime savarankiškų darbų rūšis ir formas. Parodysime kaip jų skirstymas priklauso nuo atlikimo vietos, veiklos pavidalo, studentų skaičiaus atliekant darbą ir t.t. Antroje dalyje nagrinėsime darbo struktūrą ir įforminimo reikalavimus. Aptarsime konkrečias struktūros dalis: antraštinį lapą, turinį, įvadą, skaitmeninės informacijos pateikimą, lentelių sudarymą ir tvarkymą, iliustracijas, literatūros sąrašo sudarymą, išvadas ir priedus.

Atlikdamos darbą remsimės Vilniaus kolegijos ekonomikos fakulteto studijų darbų metodiniais nurodymais ir internetinių svetainių paieškos nuorodomis.

Tikimės sukaupti tik naudingą ir vertingą informaciją pasirinkta tema, pateikti ją kuo glausčiau ir suprantamiau.

kolegijos emblema (įterpiama);

Ar pasiekti darbo tikslai?

Jame nurodoma tik literatūra, dokumentai ir kt. šaltiniai, kurie buvo cituoti ar aptarti darbe. Sąrašo antraštė paprasta – LITERATŪRA.

Visame tekste 12 numerio raidžių aukštis (lentelių ir kitos grafinės medžiagos šaltinių raidžių

Savarankiško darbo atskirų skyrių ir priedų pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis,

Dokumentų tekste prie skaitvardžių rašomas žodis procentas, o prie skaitmenų – arba žodis, dažniausiai sutrumpintas, arba simbolis %, pvz.: šimtas procentų, 100 proc., 100 %.

Rengdamos šį darbą susidūrėme su sunkumais: didelė dalis informacijos buvo panaši ar net tokia pat. Sukauptą naudingą ir vertingą informaciją bandėme pateikti kuo glausčiau ir suprantamiau. Pasiringdamos šią temą manome, kad nesuklydome, nes ateityje bus lengviau rašyti referatus, savarankiškus, projektinius bei baigiamuosius darbus. Sužinojome kaip yra skirstomi rašto darbai, kodėl yra svarbu dirbti savarankiškai. Supratome, kaip taisyklingai naudoti santrumpas tekste, sudaryti lenteles ar paveikslėlius, diagramas, kaip juos žymėti. Tikimės, kad šiuo darbu padėsime ir kitiems lengviau įsisavinti savarankiškų darbų struktūrą ir įforminimo reikalavimus.

  • Microsoft Word 106 KB
  • 2015 m.
  • 16 puslapių (2674 žodžiai)
  • Silvija
  • Savarankiško darbo struktūra ir įforminimo reikalavimai
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Savarankiško darbo struktūra ir įforminimo reikalavimai. (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/savarankisko-darbo-struktura-ir-iforminimo-reikalavimai.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 18 d. 08:03
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo