Savigyna kaip civilinių teisių gynimo būdas


Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Savigynos kaip civilinių teisių gynimo būdo ypatumai. Asmens teisės pažeidimas. Asmens teisės ginčijimas.


Darbo tikslas – išanalizuoti savigynos kaip civilinių teisių gynimo būdo institutą.

Savigyna nuo būtinosios ginties skiriasi tuo, kad būtinoji gintis yra gynimasis nuo užpuolimo, būtinasis reikalingumas – gynimasis arba kito asmens gynimas nuo gręsiančio pavojaus, o savigyna – savo subjektinės teisės įgyvendinimas vienokiomis arba kitokiomis prievartos priemonėmis, pavyzdžiui, sustabdomas prievolės vykdymas, sulaikomas daiktas.

Savigyna yra įstatymų numatyti vienašališki teisinio arba faktinio pobūdžio veiksmai, kuriuos atlieka subjektas ir kurie yra nukreipti užkirsti kelią veiksmams, pažeidžiantiems turtines arba asmenines neturtines teises.

Įstatymas nenumato asmenų, turinčių teisę naudotis savigyna, taigi ja turi teisę naudotis ir fiziniai, ir juridiniai asmenys, kurių teisės pažeistos.

Savigynos būdo pasirinkimas priklauso ir nuo to, kokia konkrečiai civilinė teisė yra pažeista. Civilinė teisė fiziniams ir juridiniams asmenims suteikia teisę ginti bet kokias savo civilines teises be apribojimų.

Savigyna gali būti įgyvendinama tik veikimu. Savigynos realizavimui būdinga tai, kad savigyna gali būti apskųsta teismui arba kitai kompetentingai institucijai. Tai yra tam tikra garantija užtikrinti pažeidusio svetimą teisę asmens teisėtas teises ir interesus ir leidžia atbaidyti asmenis nuo savavaldžiavimo atvejų.

Teisė į savigyną įgyvendinama tada, kai pažeidžiama asmens civilinė teisė arba yra reali tokio pažeidimo galimybė;

Savigyna įgyvendinama vienašališkai (t. y. savigyną įgyvendina asmuo, kurio teisės yra pažeidžiamos, nesikreipdamas į kompetentingas institucijas);

Galimybė realizuoti konkretų savigynos būdą turi būti numatyta įstatyme arba sutartyje;

Savigynos veiksmais siekiama užtikrinti teisės neliečiamumą, užkirsti kelią nusikaltimui, likviduoti pažeidimo padarinius;

Galimybė apskųsti asmenį, savarankiškai ginantį savo civilines teises kompetentingai institucijai.

žala, padaryta realizuojant savigynos teisę, neturi akivaizdžiai neatitikti realiai arba galimai ateityje atsirasiančiai žalai, kurią padarė arba padarys pažeidėjas;

Savigynos būdai priklausomai nuo konkrečių aplinkybių gali atlikti skirtingas funkcijas. Vienas būdas gali atlikti keletą funkcijų, kaip ir keletas būdų gali būti nukreipti atlikti vieną funkciją.

Institucijos, į kurias nesikreipiama savigynos atveju, nėra apibrėžtos. Tai turėtų būti institucijos, į kurias kreipiamasi kitais civilinių teisių gynimo atvejais – t. y. teismai, administracinės institucijos. Į kitas organizacijas – visuomenines, pavyzdžiui, vartotojų teisių gynimo organizacijas, asmuo gali kreiptis įgyvendindamas savo teisę į savigyną.

Pirmas punktas leidžia nustatyti savigynos būdą, kuris leistų veiksmingiausiai realizuoti teisę į savigyną. Antras punktas leidžia atriboti asmens savigynos veiksmus nuo civilinių teisinių ir kitų pažeidimo rūšių.

Savigynos būdo ir priemonių pasirinkimas priklauso nuo pažeidimo laipsnio ir pobūdžio. Įstatyme neįmanoma numatyti visų teisės pažeidimo būdų, neįmanoma nustatyti visų savigynos būdų. Dėl to įstatymų leidėjas suteikia teisę asmeniui, savarankiškai ginančiam savo teises, pasirinkti savigynos būdą, neperžengiant atitinkamų teisės normų ribų ir įgyvendinti jį pagal įstatymą.

Be įstatyme numatytų savigynos būdų, asmuo turi teisę naudoti tokius būdus, kurie nors ir nenumatyti įstatyme, jam neprieštarauja. Tokios priemonės turi atitikti savigynos požymius ir teisėtos realizacijos sąlygas.

žala, padaryta realizuojant teisę į savigyną, neturi ryškiai neatitikti realios arba galimai atsirasiančios žalos;

Naudojantis savigynos teise ginti pažeistas civilines teises, įskaitant ir turtines, leidžiama pasitelkti įvairias technines priemones (pvz., įvairių tipų signalizaciją). Ir čia turi būti atsižvelgta į pasirinkto savigynos būdo specifiką, kurią nulemia tokios priemonės.

  • Microsoft Word 26 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (4795 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Savigyna kaip civilinių teisių gynimo būdas
    10 - 2 balsai (-ų)
Savigyna kaip civilinių teisių gynimo būdas. (2017 m. Balandžio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/savigyna-kaip-civiliniu-teisiu-gynimo-budas.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 09:43
×