Savikainos kalkuliavimas


Savikainos kalkuliavimo metodai. Paslaugu savikainos kalkuliavimas. Savikainos kalkuliacija. Produkcijos savikainos kalkuliavimas. Produkcijos savikainos palyginimas. Valdymo apskaita uzdaviniai. Produkcijos savikainos kalkuliacija. Produkcijos kalkuliacijos pavizdžiai. Siuvimo kalkuliacija. Savikainos kalkuliavimas ivadas.

Ekonomikos kursinis darbas. Paslaugų savikainos kalkuliavimas. Santrumpų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Savikainos kalkuliavimo metodų teoriniai aspektai. Savikainos kalkuliavimo samprata ir vieta apskaitos sistemoje. Savikainos kalkuliavimo metodų analizė. Uab „pakuotė“ komercinės veiklos savikainos kalkuliavimas. Uab „pakuotė“ paslaugų savikainos kalkuliavimas tc metodais. Uab „pakuotė“ paslaugų savikainos kalkuliavimas abc metodu. Savikainos kalkuliavimo metodų pritaikymo uab „pakuotė“ komercinėje veikloje įvertinimas. Skirtingų metodų pritaikymo rezultatų palyginimas. Savikainos kalkuliavimo metodų pritaikymas uab „pakuotė“. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Summary. Literatūros sąrašas. Priedai.


Pasaulio ekonomika tampa vis globalesnė, pokyčiai vyksta greičiau, tai kelia reikalavimus įmonėms, kurios norėdamos likti pelningomis konkurencinėje kovoje, turi žinoti daugiau ne tik apie rinką, bet ir apie save. Svarbiausias klausimas įmonės vadovams ir savininkams yra ar įmonės veiklos generuoja pelną, Ar gaunamos pajamos viršija savikainą. Pajamų vertė įmonėse dažniausiai yra pakankamai aiški, problema iškyla norint teisingai paskirstyti sąnaudas visai produkcijai ir konkrečiam produktui. Taigi, vienas svarbiausių valdymo apskaitos uždavinių – tiksliai suskaičiuoti produkto (prekės arba paslaugos) savikainą. Ją žinant, galima priimti teisingus sprendimus renkantis iš ko pirkti, kam parduoti, už kokią kainą ir ar verta vykdyti konkrečią veiklą.

Produktų savikainos kalkuliavimo problemų kyla iš esmės dėl vienos paprastos priežasties – šios apskaitos srities nereglamentuoja jokie norminiai aktai. Produktų savikainos kalkuliavimas, kaip ir išlaidų apskaita, apskritai yra valdymo apskaitos sudedamoji dalis, o šios apskaitos rūšies vedimo įmonėse niekas nereglamentuoja nei mūsų šalyje, nei kitose laisvos rinkos šalyse. Kaip teigia j. Mackevičius , atkūrus lietuvos nepriklausomybę, išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo klausimus nustota plačiau tirti. Kurį laiką vyravo nuomonė, kad rinkos ekonomikos sąlygomis produktų kainas nustato rinka, todėl netikslinga skaičiuoti jų savikainą. Tačiau ilgainiui buvo suprasta, kad teisingos savikainos žinojimas įgalina priimti racionalius ekonominius sprendimus, tam pradėta skirti daugiau dėmesio.

Šiuo metu lietuviškos įmonės savo produktų savikaina dažniau apskaičiuoja naudodamos tradicinius savikainos kalkuliavimo metodus, nes jie paprastesni ir jų pakanka vadovaujantis verslo apskaitos standartais (vas). Vis dėlto, kyla klausimas ar jų pakanka norint gauti teisingus duomenis apie produktų savikainą ir struktūrą, koks metodas įmonei yra tinkamiausias.

Tyrimo objektas – savikainos kalkuliavimo metodai. Šio darbo tikslas – išanalizuoti pagrindinius savikainos kalkuliavimo metodus ir pritaikyti juos uab „pakuotė“ paslaugų savikainos kalkuliavimui. Šiam tikslui pasiekti iškelti šie svarbiausi uždaviniai. Išnagrinėti savikainos sampratą ir vietą buhalterinėje apskaitoje. Ištirti pagrindinius tradicinius ir moderniuosius savikainos kalkuliavimo metodus. Pilnuoju ir daliniu savikainos kalkuliavimo metodais apskaičiuoti uab „pakuotė“ paslaugų savikainą. Uab „pakuotė“ paslaugų savikainą kalkuliuoti remiantis veikla pagrįsto savikainos kalkuliavimo metodika.

Savikainos kalkuliavimas. (2012 m. Balandžio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/savikainos-kalkuliavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:52