Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita


Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita. Įmonės savininkų nuosavybės apskaita. Akcijų rūšys. Kapitalo apskaita. Akcijų priedai. Rezervai. Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Paskolos.

Įmonės kapitalas formuojamas įmonės veiklos pradžioje,ją steigiant ,kai įnešamas turtas,rei- kalingas įmonės veiklai pradėti,o turto įnešėjas tampa turto savininku arba bendrasavininkiu. Pavyzdžiui konkretus asmuo (arba keletas asmenų) steigdamas įmonę įneša tam tikras pinigų sumas ir tampa personalinės įmonės savininku.Šių įmonių turtas ir kapitalas neatsie- jami nuo šių įmonių savininkų asmeninio turto:.

Privilegijuotosios akcijos jų savininkui nesu- teikia balso teisės akcininkų susirinkime.Šių akcijų dividendai būna stabilūs.Dažnai šioms akcijoms suteikiama kaupiamųjų dividendų teisė.Pvz.jei vienais metais dėl įmonės sunkios finansinės būklės neišmokami dividendai, įsipareigojama juos išmokėti kitais metais. Tai yra ,jiems priklausantys dividendai kaupia- mi.Bankroto atveju su šių akcijų savininkais atsiskaitoma tik atsiskaičius su kitais įmonės kreditoriais,bet ankščiau už paprastųjų akcijų savininkus.

Bendrovės kodas ir jos pavadinimas,nomina- lioji akcijos vertė,akcijos numeris,išleidimo į apyvartą data,akcijų dividendo dydis ir balsavi- mo teisė(privilegijuotųjų akcijų sertifikate), o vardinių akcijų sertifikatuose dar nurodomas ir akcijos savininkas. Nematerialių akcijų atveju jokie sertifikatai neišrašomi,o visi anksčiau išvardyti duomenys iš akcijų perleidimo- įsigyjimo sutarčių perrašo- mi į specialias registravimo knygas.

Lietuvos bankai įmonėms suteikia trumpalai- kes(iki metų) ir ilgalaikes (iki trijų metų) pasko- las. Trumpalaikėmis vadinamos tos paskolos, kurios kartu su palūkanomis turi būti grąžina- mos ne vėliau kaip po vienerių metų. Overdraftas- tai pinigų suma,viršijanti atsis- kaitomųjų sąskaitų likutį.

  • MS PowerPoint 70 KB
  • 2016 m.
  • 29 puslapiai (1431 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marija
  • Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita
    9 - 1 balsai (-ų)
Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų apskaita. (2014 m. Lapkričio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/savininku-nuosavybes-ir-isipareigojimu-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 19 d. 22:20
×