Savivaldybės biudžeto sudarymas ir vykdymas


Finansų savarankiškas darbas. Įvadas. Savivaldybės biudžeto sudarymas. Savivaldybės biudžeto analizė. Biudžeto pajamų ir asignavimų horizontalioji analizė. Biudžeto pajamų ir asignavimų vertikalioji analizė. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Priedas. Kėdainių rajono savivaldybės 2010-2012 m. pajamų horizontalioji analizė. Priedas. Kėdainių rajono savivaldybės 2010-2012 metų pajamų vertikalioji analizė.


Šio darbo tikslas - išanalizuoti ir aptarti kaip buvo sudarytas Kėdainių rajono savivaldybės biudžetas ir kaip jis buvo vykdomas 2010-2012 metų laikotarpiu.

Šio darbo uždaviniai:

apibūdinti savivaldybių biudžetų sudarymą teoriniu aspektu,

atlikti 2010-2012 metų Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų horizontaliąją analizę;

atlikti 2010-2012 metų Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų vertikaliąją analizę.

Norint aptarti savivaldybės biudžetą reikia išanalizuoti pajamas ir asignavimus, o tai geriausiai atspindi horizontalioji ir vertikalioji analizė.

Kalbant apie bet kokius finansinius aspektus, kiekvieną iš jų sudaro dvi dalys: pajamos ir išlaidos. Kiekviena iš šių dalių yra priklausoma viena nuo kitos. Vienaip ar kitaip be pajamų nebūtų ir išlaidų, o išlaidos atneša pajamas. Norint aptarti Kėdainių rajono savivaldybės biudžetą reikia išanalizuoti pajamas ir asignavimus ir tai geriausiai padės horizontalioji ir vertikalioji analizė.

Analizuojamo laikotarpio (2010-2012 m.) Kėdainių rajono savivaldybės pajamų horizontaliosios analizės skaičiavimo rezultatai pateikti 1 priede. Iš jos matyti, jog savivaldybės pajamos 2011 m. 6,3 % padidėjo lyginant su 2010 m., o 2012 metais jos 5,26% sumažėjo. Tačiau bendrai per dvejus metus pajamų pokytis truputį padidėjo – 0,71%.

Keleto straipsnių, tokių kaip: Bendrosios dotacijos kompensacija, Turto pajamos, Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos, gaunamos pajamos mažėjo kasmet. Daugiausiai mažėjo pajamos gaunamos iš bendrosios dotacijos kompensacijos. Lyginant 2011 metus su 2010 jos mažėjo 43,93%, o 2012 su 2011 metais – 52,39%.

Keleto straipsnių, tokių kaip: Pajamos už patalpų nuomą, Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, gaunamos pajamos didėjo kasmet. Pajamos už patalpų nuomą didėjo gana žymiai, lyginant 2011 metus su 2010 jos didėjo 47,73%, o 2012 su 2011 metais - 23,85%.

Visų kitų straipsnių pajamos 2011 metais lyginant su 2010 metais didėjo, o 2012 metus lyginant su 2011 mažėjo.

Iš gautų analizės rodiklių yra labai sunku pasakyti kaip kito 2010, 2011 ar 2012 metų Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto pajamos, nes visiems pokyčiams neįmanoma pritaikyti konkrečios sistemos, vienoms pajamoms didėjant kitos tuo pačiu metu mažėjo ir atvirkščiai.

2.1.1 paveiksle pateikti duomenys, atskleidžiantys kaip nagrinėjamu laikotarpiu kito Kėdainių rajono savivaldybės pajamos iš viso bei trys didžiausi pajamų straipsniai: gyventojų pajamų mokestis, lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir lėšos mokinio krepšeliui finansuoti. Matoma, kad 2011 m. bendro pajamos kilo, o 2012 m. sumažėjo. Lyginant 2011 su 2010 metais pajamos pakilo 8332,5 tūkst. Lt, o lyginant 2012 su 2011 metai matomas 7395,9 tūkst. Lt sumažėjimas, tačiau 2012 m. lyginant su 2010 m. pastebimas 936,6 tūkst. Lt pajamų padidėjimas. Gyventojų pajamų mokestis 2010 m. sudarė 45386,4 tūkst. Lt. 2011 m. jis sumažėjo iki 42894,3 tūkst. Lt, o 2012 m. padidėjo iki 44206,6 tūkst. Lt. Iš paveikslo pastebime, jog lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir lėšos mokinio krepšeliui finansuoti 2011 m. lyginant su 2010 m. padidėjo, o 2012 m. sumažėjo.

Savivaldybės biudžeto sudarymas ir vykdymas. (2015 m. Kovo 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/savivaldybes-biudzeto-sudarymas-ir-vykdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 02:31