Savivaldybės finansinė analizė


Įvadas. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.

Utena – vienas seniausių Lietuvos miestų – taip pat yra vienas iš tų miestų, kuris turi savo savivaldą. Utenos kaip ir kiekvienos savivaldybės paskirtis – kurti, tobulinti ir pertvarkyti ekonominę, kultūrinę ir ekologinę valdomos teritorijos sandarą, derinant tam tikros administracinės teritorijos bendrijos interesus su valstybės interesais. Vadovaujantis vietos savivaldos principais, savivaldybė siekia plėtoti vietos savivaldą, užtikrinti viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą tenkinant miesto žmonių poreikius ir interesus.

Darbo tikslas – išnagrinėti Utenos miesto savivaldybės 2013-2014 metų finansines ataskaitas.

Darbo problema – savivaldybės finansinių lėšų panaudojimo efektyvumas.

Darbo objektas: savivaldybės finansinės ataskaitos.

Išvada: atlikta vertikalioji turto analizė parodo, jog finansiniais metais didžiausią turto dalį (net 97,07 %) sudarė ilgalaikis turtas, kurio lyginamasis svoris palyginus su praėjusiais finansiniais metais padidėjo 0,07 punkto. Didžiausią ilgalaikio turto dalį sudaro materialusis turtas (57,38 %), kurio lyginamasis svoris padidėjo 1,3 punkto. Iš jo pastatų lyginamasis svoris (2 punktais). Ilgalaikio turto struktūroje nebaigtos gamybos lyginamieji svoriai sumažėjo 0,17 punkto. Finansinio turto lyginamasis svoris sumažėjo 1,64 punktu. Ilgalaikio turto struktūros analizė parodo, jog įmonė didina ilgalaikio turto elementus.

Trumpalaikis turtas, nors ir sudaro mažesnę savivaldybės turto dalį finansinius metus palyginus su praėjusiais, buvo didesnis 0,3 punktu. Didžiausią trumpalaikio turto dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos (68,09 %), kurių lyginamasis svoris finansiniais metais sumažėjo 0,22 punkto. Trumpalaikio turto struktūroje sukauptų gautinų sumų lyginamasis svoris finansiniais metais taip pat sumažėjo 0,34 punkto. Kitų gautinų sumų ir pagamintos produkcijos lyginamieji svoriai finansinius metus lyginant su praėjusiais liko tie patys.

Išvada: nuosavybės ir įsipareigojimų vertikalioji analizė rodo, kad savivaldybės veikla buvo finansuojama iš savivaldybės biudžeto, finansiniais metais jis sudarė 60 % ir ES lėšų, kurios sudarė 20 %. Grynojo turto sudėtyje didžiausią lyginamąjį svorį sudaro nuosavybė. Ji padidėjo 0,67 punktais. Mokėtinos sumo ir įsipareigojimai, nors ir sudaro mažesnę balanso pasyvo dalį, tačiau finansiniais metais padidėjo 1,22 punktais. Jų sudėtyje dominuoja per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie per nagrinėjamą laikotarpį padidėjo 1 punktu. Ilgalaikių įsipareigojimų savivaldybė neturėjo.

Trumplaikių įsipareigojimų sudėtyje didžiausią lyginamąjį svorį sudaro savivaldybės tiekėjams mokėtinos sumos, per nagrinėjamą laikotarpį jų lyginamasis svoris padidėjo daugiau nei 1 punktu. Didelę dalį mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalyje sudaro sukauptos mokėtinos sumos, jų lyginamasis svoris sumažėjo 0,1 punkto.

Taigi, nors finansavimo požiūriu padėtis yra normali, bet detaliau reikia išanalizuoti mokėtinų sumų ir įsipareigojimų mažėjimą.

  • Microsoft Word 110 KB
  • 2015 m.
  • 20 puslapių (3050 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vika
  • Savivaldybės finansinė analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Savivaldybės finansinė analizė. (2015 m. Kovo 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/savivaldybes-finansine-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 12:00
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo