Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai (2)


Įvadas. Vietos savivaldos samprata. Savivaldybių ekonominis pagrindas. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų asignavimai. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto analizė. Klaipėdos miesto savivaldybė. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto analizė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 - 2016 metų biudžetų pajamų sudėties kitimas. Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų pajamos iš mokesčių. Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 – 2016 metų asignavimai iš skolintų lėšų. Klaipėdos miesto biudžeto pajamų iš mokesčių koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu kintamuoju x1,. , x5. Išvados. Litertatūros sąrašas.


Miesto savivaldai yra skirta teisė valdyti ir skyrstyti miesto biudžetą naudingiems tikslams bei geram miesto funkcionavimui. Lietuvoje Savivaldos teisę suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija. Kadangi savivaldybė yra savarankiškaji gali laisvai valdyti turimais finansais.

Darbo tikslas: Atlikti Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 - 2016 metų biudžetą.Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti Klaipėdos m. savivaldybės 2014 - 2016 metų biudžetų pajamų sudėties kitimą.

Aptarti Klaipėdos m. savivaldybės 2014 - 2016 metų biudžetų pajamas iš mokesčių.

Darbo metodas: Literatūros apžvalga, įstatymų apžvalga, 2014 - 2016 metų Klaipėdos miesto biudžeto analizė.

Darbo struktūra: Darbą sudaro : Įvadas, 2 dalys: 1 - teorinių klausimų nagrinėjimas, 2 - praktinis nagrinėjimas, išvados.

Lietuvai, žengiančiai pilietinės visuomenės, teisinės valstybės, demokratinės decentralizuotos valdymo sistemos kūrimo keliu, svarbu padidinti teritoriniu pagrindu organizuotų žmonių susivienijimų (socialinių grupių) - savivaldybių- vaidmenį visuomenės ir valstybės gyvenime. Pastangos tai padaryti vadinamos įvairiai: vietos savivaldos plėtra, teisių savivaldybėms didinimu, savivaldybės valdžios stiprinimu.Tačiau, kai nuo šūkių ir politinių įsipareigojimų pereinama prie realių darbų-konkrečių priemonių plėtoti vietos savivaldą ar stiprinti savivaldybės valdžią paieškos ir atrankos - pasirodo, kad tai padaryti nėra jau taip paprasta. Vieni siūlo išimtinai tas priemones, kuriomis didinamas tik žmonių specialių organizacijų-savivaldų organizacijų ir įstaigų-veiksmingumas ir veiklos efektyvumas. Kiti gi prioritetą suteikia priemonėms, kuriomis didinamos žmonių tiesioginio dalyvavimo, tvarkant vietos reikalus, galimybės.

Kaip jau buvo pasakyta, savivaldybe yra valdžios padalinys, kuris atlieka skirtas funkcijas, dėl to vyksta nesklandumai ir "bendros kalbos" praradimas su susidurusiais verslininkais ir įmones atsovaujančiais žmonėmis, jie teigia, kad savivaldybė yra korumpuota ir linkusi pasiduoti grupinių ar asmeninių interesų įtakai. Tiesą pasakius, pačios savivaldybės nedaug ką šioje ydingoje sistemoje tegali pakeisti. Nors ir atlikdamos labai daug funkcijų ir darbų, jos nėra savarankiškos. Savivaldybių savarankiškumas yra nominalus, tokį turi kiekviena biurokratinė valdymo įstaiga.

Taip pat savivaldybės pasitikėjimo teise valdo, disponuoja ir naudoja valstybės turtą, jeigu jis vyriausybės nutarimu buvo priskirtas savivaldybių reguliavimo sričiai, bet pagal įstatymus neperduotas savivaldybių nuosavybėn ir valstybės turtą, kuris savivaldybėms perduotas Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymu.

Kaip jau minėjom, savivaldybės finansinius išteklius sudaro savivaldybės biudžetas bei nebiudžetinės lėšos. Savivaldybės biudžeto sandarą panagrinėsim detaliau sekančiuose skyriuose.[3]

Labai svarbu yra tai, jog tiek savivaldybių, tiek valstybės biudžetų sudarymo bei vykdymo, jų lėšų naudojimo problemos nėra plačiai nagrinėjamos ekonominėje literatūroje. Didžiausias dėmesys yra skiriamas į vieną iš biudžeto sudedamųjų dalių – mokesčius, mokesčių sistemą, kitaip tariant į biudžeto pajamas, o išlaidų analizės klausimams skiriama per mažai dėmesio.

Bei kitoms priemonėms pagal įstatymus ir savivaldybių tarybų sprendimus įgyvendinti.

Vadovaujantis nauja valstybės biudžeto koncepcija,, asignavimų valdytojams – valstybės institucijoms, įmonėms ar įstaigoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos Seimo valstybės biudžeto patvirtinimo įstatymo projekte, ar savivaldybių asignavimų valdytojams – savivaldybių institucijoms, įmonėms ar įstaigoms, nurodytų savivaldybės biudžeto projektų vadovams dar pirmą pusmetį prieš kitiems metams tvirtinamus biudžetus reikės parengti atitinkamas programas pagal priskirtas valstybės ar savivaldybės valdymo funkcijas ar atliekamus darbus, pagrįsti jų realumą ir užsisakyti.

Taigi šių funkcijų ir programų pagrindu ir bus sudaromi anksčiau paminėti valstybės ar savivaldybių biudžetų projektai bei paskirstyti asignavimai pagal asignavimų valdytojus, kuriems, be ankstesnių asignavimų valdytojų pareigų, dar teks:

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 337 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (6501 žodžiai)
  • Universitetas
  • Julija
  • Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai (2)
    10 - 3 balsai (-ų)
Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai (2). (2017 m. Rugpjūčio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/savivaldybiu-biudzetai-bei-ju-sudarymo-principai-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 20:54
×