Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė


Įvadas. Teorinė dalis. Savivaldybės biudžeto samprata. Savivaldybės biudžeto pajamos. Savivaldybės biudžeto išlaidos. Savivaldybės biudžeto formavimo principai ir metodai. Praktinė dalis. Tauragės miestas. Tauragės rajono savivaldybė. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto pajamų analizė. Tauragės rajono savivaldybės asignavimų analizė. Savivaldybės biudžeto tobulinimas. Pajamų surinkimas. Išlaidų mažinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Kaip teigia Astrauskas ir Davulis, šiuolaikinių demokratinių šalių praktikoje yra nusistovėję keli pagrindiniai savivaldybių biudžetų formavimo principai.[1][6]

Anot Stačioko R. ir kt. sudarant savivaldybės biudžetus turi būti laikomasi tam tikrų principų. Iš jų svarbiausi yra 4 principai: [14]

Iš visų penkių pateiktų savivaldybių biudžeto sudarymo metodų, daugelyje Lietuvos savivaldybių šiuo metu yra taikomas programinio biudžeto sudarymo metodas. Lietuvos Respublikos Seimas 1998 m. priėmė rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros koncepcijos“, kuria tiek ir vyriausybė, tiek ir savivaldybės yra įpareigotos taikyti būtent šitą metodą, kadangi programinis biudžetas leidžia racionaliau ir efektyviau priimti sprendimus, patobulinti institucijos kaupiamą ir valdomą informaciją, užtikrina didesnį viešumą ir skaidrumą [15]

Pradedant analizuoti biudžeto pajamas, pažvelkime į planinių ir faktinių biudžeto pajamų palyginimą.

Lyginant analizuojamą laikotarpį galima pastebėti, kad 2014 metais daugiausia nemokestinių pajamų gauta už prekes ir paslaugas, tam įtakos turėjo pajamų už prekes ir paslaugas nesurinkimas, bei matomas ryškus skirtumas lyginant su ankstesniais metais prie neišvardytų pajamų. 2012 metai pirmauja pajamomis iš patalpų nuomos, bei iš baudų ir konfiskacijos. 2013 metai nemažai pajamų gauta, lyginant su praėjusiais 2012 metais, iš neišvardytų pajamų.

Per analizuojamą laikotarpį 2012-2014 metais išlaidų planas viršijo faktines išlaidas. Dabar palyginsime sritis, kurioms išleista daugiausia.

Iš šių duomenų galime pastebėti, kad Tauragės rajono savivaldybė daugiausia lėšų gynybai skyrė 2012 m. 23,9 tūkst.lt, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 2014 m. 294,1 tūkst.lt, ekonomikai – taip pat 2014 m. 1443,7 tūkst. Lt. Pastebimas ryškus išlaidų svyravimas analizuojamu laikotarpiu, Šitokius didelius ekonomikos išlaidų svyravimus lėmė vykdomi Europos Sąjungos lėšomis finansuojami investiciniai projektai., aplinkos apsaugai – 2014 m. 1631,3 tūkst.lt, bei sveikatos apsaugai – 2014 m. net 95 tūkst. Lt, kai tuo tarpu 2012 ir 2013 tik po 3,5 tūkst.lt. Šios išlaidos yra naudojamos pirminės visuomenės sveikatos priežiūrai mokyklose, bei visuomenės sveikatos priežiūros plėtros programų vykdymui. Analizuojant išlaidų kitimą, neužtenka išnagrinėti vien struktūrinį išlaidų kitimą. Iš jo tiksliai nematysime, kaip kito išlaidų dydis, didėjo jis ar mažėjo.

Apibendrinant Tauragės rajono savivaldybės biudžeto išlaidų kitimą 2012-2014 m., matyti, kad lėšų poreikis nuolat auga, tačiau savivaldybė nepajėgi skirti tiek lėšų, kiek suplanuoja. Žvelgiant į išlaidų struktūros kitimus, didelių pokyčių nagrinėjamu laikotarpiu nėra. Daugiausia biudžeto išlaidų savivaldybė skiria švietimui, socialinei apsaugai, poilsiui, kultūrai ir religijai, ekonomikai, būstui ir komunaliniam ūkiui. Švietimui bei socialinei apsaugai lėšos yra skiriamos iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų pagalba, o būstui ir komunaliniam ūkiui, kultūrai bei poilsiui, savivaldybė turi skirti savas lėšas. Todėl akivaizdu, kad šioms sritims tenka mažiau asignavimų. Susiklosčius nepalankiai ekonominei situacijai savivaldybė buvo priversta ieškoti būdų, kaip racionaliau panaudoti turimas lėšas.

  • Microsoft Word 133 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (6121 žodžiai)
  • Universitetas
  • Paulė
  • Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė
    10 - 6 balsai (-ų)
Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė. (2016 m. Birželio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/savivaldybiu-biudzetai-bei-ju-sudarymo-principai-taurages-rajono-savivaldybes-biudzeto-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 04:08
×