Savivaldybių biudžeto pajamų statistinis tyrimas Alytaus apskritis


Įvadas. Teorinis Lietuvos respublikos, alytaus apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų statistinio tyrimo aiškinimas. Absoliutinių ir santykinių rodiklių teorinis pagrindimas. Duomenų grupavimas statistinėje analizėje. Statistinių duomenų grafinis vaizdavimas. Ryšių tarp reiškinių statistinio tyrimo pagrindimas. Statistinių rodiklių prognozavimas. Content analizė. Lietuvos respublikos, alytaus apskrities ir jos savivaldybių biudžetų pajamų statistinio tyrimo metodika. Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų grupavimas. Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų rodiklių sąryšių analizės metodika. Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų rodiklių prognozės metodika. Lietuvos respublikos, alytaus apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų statistinio tyrimo rezultatai. Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų absoliutinių rodiklių analizės rezultatai. Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų dinamikos analizė. Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių biudžetų pajamų rodiklių tarpusavio sąveikos analizė. Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų rodiklių prognozės rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas a. PRIEDAS B (bibliografinės kortelės). Priedas c. Priedas d.


Išskiriamos trys pagrindinės darbo dalys: teorinė, metodinė ir praktinė. Teorinėje darbo dalyje aptariama su statistiniu tyrimu susijusi teorinė medžiaga ir atliekama Content analizė. Metodinėje dalyje pateikiama tyrimo metodika, o praktinėje dalyje atliekamos grafinės analizės ir pateikiami statistinės analizės rezultatai.

Šio darbo apimtis yra 82 puslapių, 17 lentelių ir 11 paveikslų.

There are three main parts of the work: theoretical, methodological and practical. The theoretical part of the paper discusses the theoretical statistical study related to statistical research of this work, also Content analysis is performed in it. Methodological part of the study covers methodology of this research, while practical part of the paper covers results of graphical and statistical analysis.

There are 82 pages, 17 tables and 11 figures in this work.

AKTUALUMAS: Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų tema yra aktuali, nes piniginiai santykiai daro didelę įtaką valstybės ekonomikai ir jos vystymuisi.

NAUJUMAS: Duomenys paimti iš Lietuvos Statistikos Departamento ir yra patys naujausi.

DALYKAS: Biudžeto pajamų kitimas Alytaus apskrityje.

UŽDAVINIAI: Teorinės dalies uždaviniai: atlikti statistinės literatūros analizę ir nustatyti biudžeto pajamų prognozavimui taikytinus statistinius metodus. Metodinės darbo dalies: aprašyti šio statistinio tyrimo metodiką. Praktinėje darbo dalyje - išanalizuoti Lietuvos Respublikos, Alytaus apskrities ir jos savivaldybių biudžeto pajamų kitimą, nustatyti ryškiausias rodiklių raidos tendencijas ir atlikti statistinį prognozavimą.

Literatūros šaltinių sisteminimo metodai: bibliografinės kortelės, autorinės - teminė analizės metodas ir chronologinės teminės analizės metodas.

Turinio analizės metodai: turinio sisteminimo technika ir Content analizės metodas.

KOMENTARAS: Šį darbą sudaro trys pagrindinės dalys: teorinė, metodinė ir praktinė. Teorinėje dalyje aprašytos svarbiausios būtinos priemonės, norint atlikti šį statistinį tyrimą. Metodinėje dalyje aprašoma atlikto statistinio tyrimo metodika. Praktinėje darbo dalyje – išanalizuojami duomenys, pateikiami grafikai ir gautų rezultaų paaiškinimai.

Norint atlikti statistinį tyrimą reikalingos teorijos žinios, todėl šiame skyriuje ir yra aprašomos pagrindinės teorinės žinios reikalino atliekant šį statistinį tyrimą.

Šioje teorinėje dalyje nagrinėjama absoliutinių ir santykinių rodiklių teorinis pagrindimas, duomenų grupavimas statistinėje analizėje, statistinių duomenų grafinis vaizdavimas, ryšių tarp reiškinių statistinio tyrimo pagrindimas, statistinių rodiklių prognozavimas ir atliekama Content analizė.

Absoliutiniais statistiniais dydžiais – vadinami rodikliai, išreiškiantys socialinių ekonominių reiškinių apimtį visumos vienetų skaičiumi arba reiškinius apibūdinančių požymių visuma. Absoliutiniai dydžiai yra tiesiogiai susiję su nagrinėjamo reiškinio socialiniu ekonominiu pagrindu. Jie gaunami statistinio stebėjimo metu arba suvedus duomenis, požymių reikšmes. Absoliutiniai rodikliai turi didelę praktinę ir pažintinę reikšmę. Jie sudaro prognozinių skaičiavimų bazę, naudojami atliekant įvairius ūkinius apskaičiavimus, atskleidžiant reiškinių tarpusavio santykius, jų vystymosi dėsningumus. Absoliutiniai dydžiai, išreiškiantys reiškinių apimtį ar kiekį parodo svorio, ilgio, ploto, laiko matavimo vienetais. Absoliutiniai statistiniai dydžiai skirstomi į 3 tipus: natūrinius, vertinius (piniginius) ir darbo.

Dinamikos grandininis santykinis dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

Tais atvejais, kai tiriama visuma nevienarūšė arba labai didelė, yra sudaromi intervalai ir nurodomos minimalios ir maksimalios požymio reikšmės, priklausančios kiekvienai grupei. Sudarant intervalus, svarbu tiksliai nustatyti jų ribas. Paprastai intervalai turi dvi ribas: žemutinę ir aukštutinę, kurios gali būti žymimos nurodant požymio reikšmes „nuo - iki". Jei tiriami reiškiniai grupuojami pagal kiekybinį požymį, intervalų ribos priklauso nuo požymio pokyčio. Todėl pagal pokyčio pobūdį kiekybiniai požymiai skirstomi į diskrečiuosius ir tolygiuosius.

Intervalai gali būti apibrėžtieji ir neapibrėžtieji. Apibrėžtaisiais vadinami intervalai turintys abi ribas, o kai yra tik viena riba - neapibrėžtaisiais.

  • Microsoft Word 392 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 83 puslapiai (20862 žodžiai)
  • Universitetas
  • L
  • Savivaldybių biudžeto pajamų statistinis tyrimas Alytaus apskritis
    10 - 3 balsai (-ų)
Savivaldybių biudžeto pajamų statistinis tyrimas Alytaus apskritis. (2016 m. Gegužės 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/savivaldybiu-biudzeto-pajamu-statistinis-tyrimas-alytaus-apskritis.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 31 d. 07:40
×
109 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo