Savivaldybių įvairovė


Teisės konspektas. Teritorinė personalinė savivalda. Personalinių savivaldybių įvairovė. Problemos. Religinės bendrijos. Tautinių bendrijų savivalda. Teritorinė savivalda. Prancūziškasis modelis. Angliškas modelis. Savivaldybių teisė kaip tarpusavy susijusių teisės normų grupė. Teisės normos reglamentuojančios savivaldybes.


Savivaldybės plačiąją prasme:teisiškai įforminti socialiniai susivienijimai, kurie jungia laisvanoriškai tam tikrus asmenis ir tenkina jų poreikius kiek tai neprieštarauja įstatymui: advokatai, auditoriai, religinės org. Ir T. – personalipersonalinė: neteritorinė valdymo forma tam tikriems asmenims pagal jų kvalifikacinį požymį: verslą, profesiją, tikybą, tautybę. Šios subjektas –personalinė korporacija jungianti ūk- komercinius, soc. -kultūrinius ar profesinės veiklos subjektus ar tam tikros religinės priklausomybės asmenis.

Teritorinė(vietos) teritorinio valdymo forma, taikoma visiems tam tikro teritorinio vnt. Gyventojams nepaisant jų tautinės ir kt. Priklausomybės. Suteritorinė: rūpintis vietos gyventojų vietiniais reikalais ( arba pagal ck tenkinti viešuosius poreikius.

Person. : tenkinti tik savo narių ( iš esmės privačius poreikius). Įst nustatytais atvejais savarankiškosios – atliekamos pagal įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus savo bendruomenei ir jos interesais. Čia turi sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo bei įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už šių funkcijų atlikimą.

Priskirtosios (ribotai savarankiškos): įgyvendinamos įstatymus ir jų pagrindu priimtus teisės aktus, atlieka atsižvelgdamos į vietos sąlygas ir aplinkybes.

Valstybinės (perduotos): tai valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Perduodamos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujanti teisės aktais. Šiuo atveju turi k 122 str. : vietos savivalda veikia laisvai ir savarankiškai pagal k ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją.

Panašumai su vietos savivalda: tradicinių bažnyčių savivalda gana reikšminga vietos savivaldai.

  • Teisė Konspektai
  • 2011 m.
  • 3 puslapiai (1590 žodžių)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 10 KB
  • Savivaldybių įvairovė
    10 - 3 balsai (-ų)
Savivaldybių įvairovė. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/savivaldybiu-ivairove.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 09:53