Sąžinės patikrinimas suaugusiems


Prašome šį bukletą palikti bažnyčioje , neišsinešti sąžinės patikrinimas suaugusiems. Pirmas Dievo įsakymas – neturėk kitų dievų , tik mane vieną. Antrasis Dievo įsakymas – netark Dievo vardo be reikalo. Trečiasis Dievo įsakymas – švęsk sekmadienį. Ketvirtasis Dievo įsakymas – gerbk savo tėvą ir motiną. Penktasis Dievo įsakymas – nežudyk. Šeštasis Dievo įsakymas – nepaleistuvauk Devintas Dievo įsakymas – negeisk svetimo vyro ir svetimos moters. Aštuntasis Dievo įsakymas – nekalbėk netiesos. Tikintysis , priėjęs prie kunigo , pasisveikina. Malda po išpažinties.


Gal rimtai abejojau tikėjimo tiesomis? Gal mintyse ar kitų akivaizdoje neigiau tikėjimą ar kurias nors jo tiesas?

Gal buvau netekęs (-usi) vilties dėl savo išganymo arba gal piktnaudžiavau pasitikėjimu Dievu, žinodamas (-a), kad Jis manęs neapleis, ir dėl to nesirūpinau dėl nuodėmių?

Gal širdyje arba garsiai murmėjau prieš mūsų Viešpatį po kokios nors mane ištikusios nelaimės?

Gal apleidau būtinas išganymui priemones, pvz., maldą, sakramentus? Ar stengiausi įgyti reikalingų religijos žinių?

Gal nepagarbiai kalbėjau apie šventus dalykus, sakramentus, Bažnyčią, jos tarnus?

Gal tikėjau prietarais ar spiritizmu? Gal priklausau kokiam nors ideologiniam judėjimui, nukreiptam prieš tikėjimą?

Gal skaičiau ar laikiau knygas, žurnalus, laikraščius, kurie prieštarauja tikėjimui ar moralei? Gal daviau juos skaityti kitiems?

Ar bandau įsigilinti į savo tikėjimą ir labiau mylėti Dievą?

Ar stengiuosi įgyti dvasinę kultūrą, kuri man leistų žodžiu ir pavyzdžiu liudyti Kristų?

Ar gerbiau šventą Dievo vardą? Gal tariau Dievo vardą nepagarbiai, iš pykčio, su pašaipa ar pan.?

Ar atlikau bent vidinį atgailos aktą, išgirdęs (-usi) burnojant prieš Dievą ar matydamas (-a), kaip įžeidžiamas Dievas?

Gal prisiekiau be reikalo? Gal prisiekiau neteisingai ar abejodamas (-a), o gal neapgalvojęs (-usi) ar dėl nereikšmingo dalyko?

Bažnyčios įsakymai nuo pirmojo iki ketvirtojo – švęsk šventes; sekmadieniais ir šventėmis dalyvauk šv. Mišiose; apie Velykas atlik išpažintį ir priimk Švč. Sakramentą; laikyk pasninkus ir nesilinksmink draudžiamu laiku.

Ar tikiu viskuo, ko moko Katalikų Bažnyčia? Gal ginčijausi dėl jos įsakymų, pamiršdamas (-a), kad tai Kristaus įsakymai?

Gal sekmadienį ar privalomų švenčių dienomis praleidau šv. Mišias? Gal buvau sąmoningai (dėl savo kaltės), išsiblaškęs (-iusi) šv. Mišiose, o gal be rimtos priežasties atėjau per vėlai ir neįvykdžiau priesako?

Gal dirbau šventadienį ar verčiau kitus be būtinio reikalo dribti ir todėl sukliudžiau pagarbinti Dievą, pasidžiaugti Viešpaties diena ir pailsėti dvasia ir kūnu?

Ar atlikau man kunigo paskirtą atgailą po paskutinės išpažinties? Ar atsilyginu už savo nuodėmes? Ar einu išpažinties bent kartą per metus?

Ar priėmiau šv. Komuniją Bažnyčios nustatytu Velykų laiku? Ar ėjau išpažinties, kad šv. Komuniją galėčiau priimti būdamas (-a) malonės būsenos?

Gal per daug trokštu būti savarankiškas (-a) ir nenoriu paklusti tėvų nurodymams vien dėl to, kad jie mane prašo ką nors daryti? Ar suvokiu, kad taip elgiuosi iš puikybės?

Gal grasinau jiems ar su jais blogai pasielgiau: žodžiais, darbais, gal linkėjau jiems blogo, mažos ar didelės nelaimės, nesėkmės?

Gal savo broliams ir seserims daviau blogą pavyzdį? Gal užglaisčiau jų kaltes ir sukliudžiau jiems pasitaisyti ir atsilyginti už jas?

Gal esu abejingas (-a) kitų poreikiams, problemoms, kančioms, ypač tų, kurie gyvena ar dirba su manimi?

  • Microsoft Word 19 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2706 žodžiai)
  • Mokykla
  • Ingrida
  • Sąžinės patikrinimas suaugusiems
    10 - 3 balsai (-ų)
Sąžinės patikrinimas suaugusiems. (2017 m. Lapkričio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/sazines-patikrinimas-suaugusiems.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 27 d. 08:14
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo